Lingvističke aktuelnosti

Српски језик у савременој лингвистичкој теорији : Зборник радова (Стефан Милосављевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Zbornici, Broj: 31

У издању Филозофског факултета Универзитета у Нишу године 2016. појавио се зборник радова Srpski jezik u savremenoj lingvističkoj teoriji, који су уредили Бобан Арсенијевић и Сабина Халупка-Решетар. Рецензенти зборника су Жељко Бошковић, Вејлс Браун (Wayles Browne) и Милорад Радовановић. Основни циљ зборника, како читамо у Речи уредника, јесте да се чинећи доступним резултате формално заснованих истраживања српског језика помогне истраживачима, студентима и струци у успостављању везе између домаће лингвистике и савремених светских лингвистичких токова.

Pročitaj kompletan tekst »

Данко Шипка: Културна укотвљеност терминологије: Узорак еквиваленције у области права

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 31

Сажетак: У овом раду анализира се из перспективе социокогнитивне терминологије група од 400 енглеско-српских преводних еквивалената из области права. Резултати показују висок степен њихове културне укотвљености, која првенствено произлази из заснованости српске терминологије метафорама тијела и његових радњи, других просторних метафора, као и метафора заснованих на вриједностима. Исто тако, еквиваленција у овој области показује широко присуство лексичког анизоморфизма. Ови резултати сасвим јасно иду у прилог основним трврдњама социокогнитивне терминологије.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Типови и функције графичких илустрација у штампаним речницима српског језика

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 31

Речници се деле на: 1) текстуалне, 2) илустроване и 3) сликовне. Анализирају се само речници објављени као засебна публикација. Разлози због којих се графичке илустрације не користе чешће у штампаним речницима подељени су у четири групе: а) лингвистички, б) технички, в) економски и г) социјални. Графичке илустрације се класификују према различитим параметрима: 1) према месту, 2) према величини, 3) према боји, 4) према графичким средствима, 5) према сложености, 6) према информативности, 7) према функцији.

Pročitaj kompletan tekst »

Катарина Ђорђевић: Уџбеници и приручници српског језика као страног

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 31

У раду је дат преглед уџбеника и приручника српског језика као страног коришћених на лекторату српског језика у Братислави, са циљем да се будућим лекторима српског језика, као и свима заинтересованим за предмет, олакша одабир одговарајућег наставног материјала. Пажња ће бити посвећена и речницима и граматикама српског језика за странце.

Pročitaj kompletan tekst »

Владимир Живановић: Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу

Upisano u kategoriju: Projekti, Broj: 31

Године 1865. загребачке Народне новине објављују проповед сарајевског свештеника Стефана Баковића. У својој проповеди овај прота помиње и Доситеја Обрадовића називајући га махнитим бунџијом и расколником. Баковић у проповеди позива на послушност султану и противи се бунама те и Доситеја означава као лош пример како се не треба владати. Већ након месец дана Велимир Гај реагује у Даници илирској и у тексту под насловом „Земљописне виести о Босни и Херцеговини“ критикује проту Баковића који наместо слободе намеће турског султана и цитирајући његове ставове о Доситеју назива их „премногим лудоријама“.

Pročitaj kompletan tekst »

Ана Халас Поповић: Увод у лексичку полисемију (Вера Васић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Knjige, monografije, Broj: 31

Увод у лексичку полисемију ауторке др Ане Халас Поповић добро је структурирана, врло информативна приручничко-уџбеничка монографија, што потврђују редослед поглавља, добра организација сваког поглавља и добро познавање литературе. Монографија садржи следећих пет поглавља, којима претходи кратка „Уводна реч” (стр. 5–6): 1. Општа дефиниција полисемије (7–15); 2. Типови полисемије (17–29); 3. Полисемија насупрот хомонимији (31–37); 4. Полисемија насупрот моносемији (39–45); 5. Теоријске интерпретације полисемије (47–102); Литература (103–111), Попис консултованих речника (113), Summary (115-118) и Српско-енглески регистар термина (119–121).

Pročitaj kompletan tekst »

Вељко Брборић: О српском правопису (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Knjige, monografije, Broj: 31

Књига О српском правопису Вељка Брборића представља избор тематски сличних радова поменутог аутора, објављених током последњих неколико година у различитим публикацијама. У радовима су учињене мање измене, али суштинских промена није било. Поред уводне напомене, у садржају је наведено шеснаест поглавља и на крају обавезна литература.

Pročitaj kompletan tekst »

Др Светлана В. Терзић: Изражавање елативности и суперлативности у руском и српском језику (Светлана Спајић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Knjige, monografije

Ова исцрпна монографија на тему која није до краја испитана у постојећој лингвистичкој литератури, показује се као веома корисна и актуелна на више поља: за конфротативну граматику руског и српског језика, за теорију и праксу превођења, за теорију уџбеника и за наставну праксу.
Др Терзић започиње књигу Уводом у ком даје преглед различитих дефиниција појмова елативности и суперлативности у постојећим руским и српским граматикама. Потом излаже предмет и задатке свог рада и наводи језичку грађу коју ће користити у раду; предочава и методе истраживања, као и структуру самог рада.

Pročitaj kompletan tekst »

Од двојбе до раздвојбе : Зборник радова у част професорици Бранки Тафри (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Zbornici, Broj: 31

Зборник је посвећен истакнутој хрватској лингвисткињи Бранки Тафри поводом њеног седамдесетог рођендана. У њему је објављено тридесет пет радова које је написало тридесет осам аутора. Поред хрватских лингвиста, који су најбројнији, своје радове су послали и аутори из Аустрије, Немачке, Норвешке, Сједињених Америчких Држава и Србије

Pročitaj kompletan tekst »

Радионица из корпусне лингвистике на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 31

Од 27. фебруара до 2. марта 2018. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу одржана је радионица из корпусне лингвистике посвећена изради говорног корпуса. Радионицу је водио професор др Филип Васершајд са Института за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину и гостујући професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу

Pročitaj kompletan tekst »

Mária Dobríková: Zdrawy y sstesti, k tomu pozehnany boskeho wynssowaty neprestawam

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 30

30. јула 2017. године у добром здрављу и процвату стваралачких сила прославио је 80. рођендан значајни лингвиста, оснивач словачке фразеолошке школе проф. др Јозеф Млацек, који на словачком универзитетском и академском простору ради више од пола века. За преко 50 година педагошког рада одгајио је стотине словакиста, дипломиране тумаче, преводиоце, журналисте и више докторанада.

Pročitaj kompletan tekst »

Валентина Федоровна Новодранова: Роль Е.С. Кубряковой в становлении когнитивного терминоведения

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 30

Доклад посвящен роли Е.С. Кубряковой в формировании нового когнитивного напра-вления в терминоведении, развивающегося в разработке диссертационных тем, сформулиро-ванных Еленой Самойловной, открывающих перспективы реализации ее идей становления ког-нитивистики как новой парадигмы знания.

Pročitaj kompletan tekst »

Данко Шипка: У сјени Вукових реформи (О Емануилу Коларовићу и његовим предлозима)

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 30

Аутор разматра предлог реформе писма који је почетком 19. вијека изнио Емануил Ко-ларовић у Летопису Матице српске. Показане су сличности са Вуковим пројектом реформе, али и виши ниво лингвистичке и педагошке анализе. Све ово упућује на потребу комплексни-јег поимања стандардизације српскохрватског језика, за шта се још шездесетих година двадесе-тог вијека залагао Меша Селимовић.

Pročitaj kompletan tekst »

Рајна Драгићевић (ур.): Путевима речи: зборник радова у част Даринки Гортан Премк (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 30

Зборник је посвећен професорки Даринки Гортан Премк, уваженом српском лексикографу и лексикологу, оснивачу Лексикологије као универзитетског предмета на Универзитету у Београду у част њеног осамдесетог рођендана. Зборник садржи радове колега, сарадника и пријатеља др Даринке Гортан Премк из свих већих лингвистичких центара у Србији, али и из Македоније, Хрватске, Аустрије, Русије и Америке.

Pročitaj kompletan tekst »

Ранко Бугарски: Језици у поткровљу (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 30

Књига Језици у поткровљу Р. Бугарског доноси радове написане, или само за ову прилику допуњене, током последње две године (једини изузетак је некролог, старијег датума, који чини XI поглавље). Књига се састоји се из четири дела.

Pročitaj kompletan tekst »

Сања Грковић: Научи кроз вежбања (Бојана Симић Туфегџић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 30

У широкој понуди школских приручника и уџбеника којима нас издавачке куће свакодневно обасипају, право освежење представљају Тестови и Електронска збирка задатака из српског језика, обједињени под називом Научи кроз вежбања. У питању је сасвим нов, модеран и квалитетан материјал, функционалан и ефикасан у процесу учења и провере знања, намењен ученицима петог, шестог, седмог и осмог разреда основне школе.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (12)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 30

Šarić Ivana, Vakanjac Sanja: Andreas Langlotz. 2006. Idiomatic Creativity: A Cognitive Linguistic Model of Idiom-Representations and Idiom-Variation in English. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins. Jezikoslovlje 2 (2010), str. 215-227.

Pročitaj kompletan tekst »

Округли сто посвећен ономастици Знаковни карактер личног имена (Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 30

У оквиру Међународне научне конференције Пајсијева читања 2017 (9. и 10. новембар 2017) одржан је округли сто посвећен ономастици под називом Знаковни карактер личних имена. Наслов, који подвлачи семиотичку вредност онима, у скла-ду је са тиме што је овогодишња конференција била посвећена Цветану Тодорову, француском семиотичару и књижевном критичару бугарског порекла.

Pročitaj kompletan tekst »

Данко Шипка : Reflexiva tantum – уводна разматрања

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 29

Аутор обрађује глаголску категорију reflexiva tantum (нпр. смејати се). Анализа у когнитивнолингвистичком приступу и на материјалу 2898 глагола типа reflexiva tantum утврђује прототипско језгро категорије и метафоричка проширења која га везују за њене периферне случајеве. Анализа представљена у овом раду замишљена је као први корак у темељитијем проучавању ове глаголске категорије.

Pročitaj kompletan tekst »

Сања Грковић: Религијски аспект Вукових пословица с лексемом ђаво/враг

Upisano u kategoriju: Članci, Broj: 29

У ра­ду се раз­ма­тра ре­ли­гиј­ски аспект Ву­ко­вих по­сло­ви­ца са лек­се­мом ђа­во / враг. С об­зи­ром на то да се тра­ди­циј­ска и ре­ли­гиј­ска стра­на дру­штве­ног жи­во­та од­ра­жа­ва и чу­ва у је­зи­ку, ва­жно је про­у­ча­ва­ти уза­јам­не од­но­се је­зи­ка и кул­ту­ре. Циљ ис­тра­жи­ва­ња је­сте при­каз ре­ли­гиј­ских ком­по­не­на­та у Ву­ко­вим по­сло­ви­ца­ма са лек­се­мом ђа­во / враг, што ће до­при­не­ти кон­стру­и­са­њу сли­ке све­та ко­ју фор­ми­ра од­ре­ђе­на је­зич­ка за­јед­ни­ца, у овом слу­ча­ју го­вор­ни­ци срп­ског је­зи­ка.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa