Lingvističke aktuelnosti

JUŽNOSLOVENSKI FILOLOG, knjiga LXIV (u čast akademika Milke Ivić povodom 85-godišnjice rođenja), SANU, Beograd, 2008. (Marina Nikolić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Časopisi, Broj: 17

U dugoj istoriji vodećeg srpskog lingvističkog časopisa Južnoslovenski filolog samo nekoliko brojeva je imalo poseban status spomenica u čast vodećim srpskim lingvistima i glavnim urednicima Južnoslovenskog filologa. Takav status ima i LXIV knjiga tog časopisa, koja se posvećuje akademiku Milki Ivić povodom 85-godišnjice njenog života. Time je određen profil i struktura ove knjige.

Pročitaj kompletan tekst »

NAŠ JEZIK XXXVII/1–4, Institut za srpski jezik SANU, Beograd, 1–107 str. (Milica Marjanović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Časopisi, Broj: 17

Časopis Naš jezik, koji izdaje Institut za srpski jezik SANU, u broju za 2006. godinu sadrži petnaest radova, izdvojenih u dve celine: Članci i Prikazi.

Pročitaj kompletan tekst »

Philologia 2004/2 (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj: 12-13

Drugi broj godišnjeg časopisa Philologia čini trideset priloga razvrstanih u devet rubrika: Emeritus, Nauka o jeziku, Metodika i didaktika, Nauka o književnosti, Kultura i društvo, Prikazi, Izveštaji, Prevodi i kritike prevoda i Bibliografija (izabrana bibliografija sekundarne literature o istraživanju naučne fantastike, za period od 1992–2002) i Registar autora.

Pročitaj kompletan tekst »

Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 11 (Milica Mirkulovska)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj: 12-13

Serijata Studia linguistica Polono-Meridianoslavica e serija na lingvistički trudovi koja se izdava zaednički, vo rezultat na međunarodna naučna sorabotka, na nekolku naučni centri vo Polska i od prostorite na bivša Jugoslavija.

Pročitaj kompletan tekst »

Slavistički studii 10 (Milica Mirkulovska)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj: 12-13

Na Svečeniot sobir po povod patroniot praznik na Filološkiot fakulet “Blaže Koneski” vo Skopje, na 19 dekemvri 2003 godina, akademik Petar Hr. Ilievski go promoviraše dolgoočekuvaniot tom 10 od spisanieto Slavistički studii, posveten na prof. Zuzana Topolinjska po povod sedumdesetgodišninata.

Pročitaj kompletan tekst »

Naš jezik XXXIII/3–4 (Dragana Ratković)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj: 11

Časopis Naš jezik za 2000. godinu donosi dvadeset dva rada u sedam rubrika: Gramatika i normativistika, Leksikologija i semantika, Istorija književnog jezika, Etimologija i onomastika, Prikazi, Bibliografija i Prilozi.

Pročitaj kompletan tekst »

Jezik danas 14 (Vladimir Pavlović)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj: 10

Četrnaesti broj Jezika danas, glasila Matice srpske za kulturu usmene i pisane reči, posvećen je uspomeni na akademika Boška Petrovića, dugogodišnjeg predsednika Matice i jednog od osnivača ovog časopisa.

Pročitaj kompletan tekst »

Arheografski prilozi 22–23 (Dragana Novakov)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj: 10

U izdanju Narodne biblioteke Srbije (Arheografsko odeljenje) izašao je novi dvobroj renomiranoga časopisa Arheogrfski prilozi 22/23 za 2000/2001. godinu koji uređuje prof. dr Aleksandar Mladenović.

Pročitaj kompletan tekst »

Riječ (Jelica Stojanović)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 8-9

Časopis Riječ izdaje Institut za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Pokretanje „Riječi” u vezi je sa 500-godišnjicom „Oktoiha”, a prvi broj izašao je 1995. godine.

Pročitaj kompletan tekst »

Jezik danas 9 (R. Babić)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 7

U ovom broju časopisa „Jezik danas”, osim radova naših eminentnih lingvista, objavljeni su još neki zanimljivi tekstovi.

Pročitaj kompletan tekst »

Jezik danas 10 (J. Sepe)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 7

U desetom broju Jezik danas pred zainteresovane donosi osam tekstova zanimljivih za svakodnevnu adekvatnu upotrebu jezika, tri zaključka Odbora za standardizaciju srpskog jezika koji se odnose na neka pitanja iz oblasti pravopisa odnosno terminologije i Prvu poslanicu Sv. apostola Pavla Korićanima.

Pročitaj kompletan tekst »

Jezik danas 11 (V. Pavlović)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 7

Broj 11 časopisa Jezik danas, glasila Matice srpske za kulturu usmene i pisane reči, donosi niz zanimljivih priloga iz oblasti leksikologije, preciznije leksikografije, etimologije i semantike, pravopisa, sociolingvistike i jedan poetski intoniran tekst Vaska Pope iz predgovora antologiji narodne poezije Od zlata jabuka.

Pročitaj kompletan tekst »

Jezik danas 12 (I. Bojović)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 7

Usvojiti nematernji jezik znači, pre svega, poznavati svoj maternji jezik. U vezi sa tim članak Melanije Mikeš „Da li stvarno želimo da naša deca nauče srpski” odnosi se na teškoće u savlađivanju srpskog jezika kao nematernjeg. Autor iznosi osnovne nedostatke važećeg plana i programa, predlaže njegove izmene u etnički višenacionalnim sredinama i smatra jezičku interferenciju mogućom prolaznom pojavom u razvoju govora pojedinca. Ovaj članak je usmeno izložen na Konferenciji Jugoslovenskog društva za primenjenu lingvistiku, koja je održana 14. i 15. aprila 2000. u Novom Sadu.

Pročitaj kompletan tekst »

Jezik danas 13 (S. Ilić)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 7

„Jezik danas”, koji kao tromesečni časopis izlazi u izdanju Matice srpske, specifičan je u odnosu na ostale naše lingvističke časopise po svojoj nešto široj nameni. On je namenjen ne samo lingvističkim stručnjacima, već i svima ostalima, koji se svakodnevno susreću sa jezičkim nedoumicama i problemima, a koje jedan ovakav časopis može animirati na razmišljanja o jeziku. Ilustracija ovakvog nastojanja redakcije časopisa je i stalna rubrika Jezičke nedoumice u kojoj čitaoci mogu slati svoja pitanja, komentare i napomene i dobiti odgovore na njih.

Pročitaj kompletan tekst »

Filološki pregled XXVII/2 (S. Ilić)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 7

Među više radova posvećenih književnim temama, u novom broju Filološkog pregleda, u rubrici Studije i rasprave, objavljena su i dva lingvistička rada. Rad Slobodana Stevića „Uređena raslojenost italijanskog jezika” ima za predmet različite varijetete italijanskog jezika (standardni, srednjoitalijanski, narodski, regiolekt, dajelekt) koji su rezultat teritorijalnog i sociolingvističkog raslojavanja.

Pročitaj kompletan tekst »

Suvremena lingvistika 47–48 (J. Ajduković)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 6

Sa izvesnim kašnjenjem pojavio se dvobroj poznatog hrvatskog lingvističkog časopisa u izdanju Zavoda za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ovaj broj donosi sedam naučnih radova, jedan pregledni i stručni članak, četiri prikaza, dve hronike i nekoliko obaveštenja.

Pročitaj kompletan tekst »

Prevodilac 1–4/2000 (Đ. Otašević)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 6

Овај број Преводиоца садржи двадесет три прилога разврстана у девет рубрика. У уводном чланку, „Четрдесет година Удружења” (5–8), кроз приказ истоимене монографије Драгољуб Живојиновић даје преглед рада и развоја Удружења научних и стручних преводилаца Србије током четири деценије, од оснивања 24. октобра 1960. до 2000. године.

Pročitaj kompletan tekst »

Srpski jezik IV/1–2

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 5

Šta reći o zborniku koji je pred nama?

Pre svega da je to jedna velika knjiga naučnog pamćenja i sećanja na bogato i raznorodno delo Ljubomira Stojanovića. Zbog neprilika u kojima živimo zbornik se pojavio sa dve godine zakašnjenja, a posvećen je 140-godišnjici rođenja i 70-godišnjici smrti Ljubomira Stojanovića. Zbornik je nastao kao rezultat rada na naučnom skupu u rodnom mestu Ljubomira Stojanovića, gde se okupila grupa pregalaca koja je sa ove vremenske distance pristupila i sa više aspekata osvetlila život i delo Ljubomira Stojanovića. Podršku ovom poduhvatu dale su gotovo sve institucije Jugoslavije i Republike Srpske koje se na bilo koji način bave onim naukama i naučnim disciplinama kojima se bavio i Ljubomir Stojanović.

Pročitaj kompletan tekst »

Prevodilac 3–4/99 (Đ. Otašević)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 4

Ovaj broj Prevodioca donosi devetnaest priloga raspoređenih u devet rubrika. U članku Jezik naš nasušni (5–10) Zoran R. Jovanović, glavni i odgovorni urednik časopisa, nakon uvodnog dela o političkim prilikama u svetu i kod nas, daje pregled organizovanih pokušaja za stvaranje „jedne jedinstvene institucije za jezičku i terminološku standardizaciju”

Pročitaj kompletan tekst »

Naš jezik XXXIII/1–2 (S. Ilić)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 3

U “Našem jeziku”, časopisu za srpski književni jezik, uobičajeno je da radovi budu grupisani prema srodnim lingvističkim oblastima kojih se tiče njihova sadržina. Tako je i u ovom broju.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa