Lingvističke aktuelnosti

Najnoviji radovi iz hrvatske kontaktologije (J. Ajduković)

Upisano u kategoriju: Članci, Broj 4

Naučni projekat Engleski element u evropskim jezicima ima za cilj izradu teorijske monografije i etimološkog rečnika anglicizama u evropskim jezicima. Monografija treba da prikaže teoriju i njenu primenu u proučavanju anglicizama dvadesetak jezika, a rečnik treba da prezentira korpus svih anglicizama u ispitivanim jezicima i pokaže kako se anglicizmi formiraju i ponašaju u procesu integracije u jezik primalac.

Pročitaj kompletan tekst »

Napravljeno pomoćuWordPressa