Lingvističke aktuelnosti

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (10)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 27

Dabo-Denegri Ljuba: „Semantic Adaptation of Anglicisms in French“. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1998), str. 27–40.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 20

Ла­бо­вић В(асо): Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је у обла­сти по­љо­при­вред­не тех­ни­ке. – у: Стан­дар­ди­за­ци­ја тер­ми­но­ло­ги­је : Збор­ник ре­фе­ра­та. Срп­ска ака­де­ми­ја на­у­ка и умет­но­сти, Бе­о­град, 1996, 165–168.

Pročitaj kompletan tekst »

Predrag Piper: Prilozi istoriji srpske slavistike: Biobibliografska građa (Marina Nikolić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Bibliografije, Broj: 19

Књига академика Предрага Пипера представља својеврсни биобиблиографски речник који се састоји од мање или више исцрпних биографија и библиографија седамдесет двоје слависта…

Pročitaj kompletan tekst »

Predrag Piper: Prilozi istoriji srpske slavistike: Biobibliografska građa (Mirjana Adamović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Bibliografije, Broj: 19

Пред нама је књига коју је приредио истакнути српски слависта Предраг Пипер са циљем да допринесе остваривању значајног научног и културног задатка српске славистике – изради биобиблиографског речника српске славистике – а за који се грађа убрзано повећава.

Pročitaj kompletan tekst »

Danko Šipka: Prilozi za građu leksikološke i metaleksikografske bibliografije. Alma, Beograd, 2007, 164 str. (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Bibliografije, Broj: 15

Bibliografija donosi radove iz važnijih časopisa i zbornika objavljenih do 1988. godine. Građa je predočena tematski, a na kraju je dat autorski indeks (155–162).

Pročitaj kompletan tekst »

Gordana Bursać: Magistarske teze iz filoloških i lingvističkih disciplina odbranjene na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 11

Napomena redakcije: Od ovog broja uvodimo novu rubriku u kojoj ćemo davati informacije o odbranjenim magistarskim i doktorskim disertacijama iz lingvistike na fakultetima u Srbiji. Rubriku započinjemo izvodima iz seminarskog rada G. Bursać iz Novog Sada, u kojima se osim podataka navode i teškoće oko njihovog prikupljanja, kao i prilike u kojima se ovakva istraživanja rade. Nepovoljnost prilika ogleda se ne samo u lošoj organizaciji lingvistčkih magistarskih i doktorskih studija na fakultetima u Srbiji, nego i nemogućnosti publikovanja većine odbranjenih disertacija, što je i razlog da informacije o njima objavimo bar na ovaj način u našem časopisu.

Pročitaj kompletan tekst »

Danko Šipka: Anotirana bibliografija leksikologije i metaleksikografije (2)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 10

502 Elezović, Gliša Poreklo reči adrap, adrapovac i sl. Naš jezik, n.s. I/1-2 (1949), str. 58-60

Poreklo je grčko.

Pročitaj kompletan tekst »

T. Kul’čic’ka: Ukraїns’ka leksikografija XIII-XX st. (Danko Šipka)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 8-9

Knjiga o kojoj pišemo zapravo je bibliografija ukrajinske leksikografije i metaleksikografije. Nakon kratkog predgovora od nekoliko strana i spiska skraćenica, autorka predstaljva bibliografski spisak štampanih ukrajinskih rečnika (na šta otpada glavnina teksta, od strane 17. do 214), sledi kratak spisak rukopisnih rečnika (215–224), nakon čega zasebno numerisan umetak 28 strana sa ilustracijama naslovnih stranova i tekstova štampanih i rukopisnih rečnika, a onda i spisak radova iz teorije i istorije leksikografije (225–280). Na kraju autorka daje tri indeksa: imenski, mesta izdanja, te hronološki.

Pročitaj kompletan tekst »

Danko Šipka: A Bibliography of Serbo-Croatian Dictionaries (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 8-9

Bibliografija sadrži rečnike od samog početka leksikografske tradicije do kraja 1999. godine. Do sredine XIX veka egzistiraju dve odvojene leksikografske tradicije, srpska i hrvatska, koje se u drugoj polovini istoga veka spajaju u leksikografiju zajedničkog srpskohrvatskog jezika.

Pročitaj kompletan tekst »

Bibliografija uz Sabrana dela Ranka Bugarskog (Jasna Sepe)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 8-9

Treće, dopunjeno izdanje Bibliografije prati ediciju Sabranih dela R. Bugarskog. Iznošenju bibliografskih podataka prethodi selektivna profesionalna i radna biografija R. Bugarskog.

Pročitaj kompletan tekst »

Građa za bibliografiju srpske sintakse (Aleksandra Zdravković)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 8-9

Bibliografija srpske sintakse dugo nije postojala, te su autori Građe za bibliografiju srpske sintakse nastojali da prikupljenu građu što preciznije klasifikuju i dosledno je prikažu. Hronološki Bibliografija obuhvata radove iz srpske sintakse od Daničićeve gramatike iz 1858. godine do 1998. godine.

Pročitaj kompletan tekst »

Napravljeno pomoćuWordPressa