Lingvističke aktuelnosti

Spisak odbranjenih doktorskih disertacija iz oblasti jezičkih nauka na Filozofskom fakultetu u Nišu (D. Veljković)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 6

1. Dr Mladen Jovanović: Lingvistička analiza stila Viljema Foknera u romanu „As I Lav Dying” (1980).

Pročitaj kompletan tekst »

Radovi jugoslovenskih lingvista objavljeni u inostranstvu (4)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 5

Bugarski Ranko: Problem idetyfikacji językowej: spojrzenie komparatywne na serbsko-chorwacki. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica 2 – Nauki humanistyczno-społeczne – Zeszyt 318, Toruń, 1998, 109–116.

Pročitaj kompletan tekst »

Radovi jugoslovenskih lingvista objavljeni u inostranstvu (3)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 4

Bugarski Ranko: On the interrelatedness of grammar and lexis in the structure of English. Lingua, Amsterdam, 1968, 19, 3, 233–263.

Pročitaj kompletan tekst »

S. Stojić: Sociolingvistički i sociopsihološki aspekti standardizacije engleskog jezika

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 3

Jezik kao zajednička karakteristika svih ljudi nije samo sredstvo za komunikaciju već je takođe jedan od najvažnijih načina na koji se utvrđuje i ispoljava lični i društveni identitet. Jezik i govor su toliko važni u životu pojedinaca i društva da se njima ne bave samo jezički stručnjaci, već u manjoj ili većoj meri, skoro svi govornici. Paradoksalna posledica važnosti jezika i govora jeste ta da je to oblast gde je niklo dosta predrasuda i apsurdnih ideja. Sa psihološkog stanovišta te zablude imaju značaja jer leže u osnovi stavova prema jeziku. Tako, na primer, u današnje vreme kada engleski uživa vrlo visok prestiž u svetu kao jezik međunarodne komunikacije, njegovi govorni predstavnici sa ponosom ističu njegove mnogobrojne odlike.

Pročitaj kompletan tekst »

Dijalekatski (regionalni) rečnici srpskoga jezika (D. Ćupić)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 3

a) Rečnici:

1. Gliša Elezović, Rečnik kosovsko-metohiskog dijalekta (I — SDZb IV, 1932, 1–477, II — SDZb VI, 1935, 1–587). Oko 15.000 odrednica. Akcentovane odrednice (i likovi odrednica u primjerima).

Pročitaj kompletan tekst »

Radovi jugoslovenskih lingvista objavljeni u inostranstvu (2)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 3

Loma Aleksandar: Vorslavisches Substrat in der Toponymic Serbiens, Bisherige Ergebnisse, Probleme und Perspektiven weiterer Erforschung. – Die Welt der Slaven, XXXVI, n. F. XV, 1–2, München, 1991, str. 99–139.

Pročitaj kompletan tekst »

Radovi jugoslovenskih lingvista objavljeni u inostranstvu (1)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 2

Od ovog broja počećemo da objavljujemo priloge bibliografiji radova jugoslovenskih lingvista objavljenih u inostranstvu. Pošto nismo u mogućnosti da dođemo do ovih podataka, pozivamo vas da nam dostavite bibliografiju sopstvenih radova. Prvi put je potrebno dostaviti spisak svih radova objavljenih od 1969. godine do trenutka slanja, odnosno one radove koji nisu obuhvaćeni bibliografijom objavljenom u Zborniku Matice srpske za filologiju i lingvistiku (”Prilozi bibliografiji jugoslovenske lingvistike na strani”). Nakon toga šalje se spisak radova objavljenih između dva broja Lingvističkih aktuelnosti. Molimo vas da sledite ovde upotrebljen način navođenja bibliografskih jedinica.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa