Lingvističke aktuelnosti

Ž. Stanojčić: Tradicionalno i moderno u lingvistici

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Shvatio sam sadržaj naslova kao pitanje. I ove su reči sasvim lično i – što nije na odmet reći – sasvim ad hoc razmatranje nimalo jednostavnog pitanja, za koje se može reći da je od bitne važnosti za razvitak svake nauke, pa i ove naše – nauke o jeziku. Pitanje je, naime: gde je granica na kojoj naućnik može preseći kontinuitet metodologije pristupa materiji koju izučava?

Pročitaj kompletan tekst »

D. Šipka: Dimenzije i svrhovitost tradicionalnog i modernog

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

U vremenu u koje nam je dano da budemo uronjeni, metafora svetog Avgustina o sadašnjosti kao neuhvatljivoj sekiri koja deli ono što je bilo od onoga što će biti obremenjena je, bez svake sumnje, novim značenjima. U onome što Preston King, jedan od filozofa vremena iz oksfordske škole, naziva “unfolding time” (vreme koje se pred nama razvija), rasap među okomicom tradicije i horizontalom modernog danas je kod nas zasigurno osnovni generator dinamizma u javnom diskursu – od politike do književnosti i nazad. Neuhvatljiva sekira ne samo da neprestano udara po vremenskoj liniji (onako kako je vidi domoderna misao) nego je čujemo i u svim meandrima razlivenog vremena (onako kako ga vide postmodernisti). Pojavni oblici tradicionalističkog i modernističkog programa raspoznaju se kako u javnim nastupima “patriotskih” odnosno “kosmopolitskih” političara, tako i u književnosti Ćosićâ s jedne i Basarâ s druge strane. U lingvistici se ova deoba očituje dvojako. Prvo, kao puki odraz ili posledica realizacije ovog ili onog političkog programa, što smo mogli da vidimo u nizu akata vandalizma kojima je donedavno bio podvrgnut Filološki fakultet u Beogradu. Drugo, kao unutrašnji raskol, kao različita viđenja svrhe i metoda lingvističkog delovanja. Ovde nas, kao lingviste, dakle ne politikologe, zanima samo ovaj drugi, reklo bi se, unutarlingvistički raskol.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa