Lingvističke aktuelnosti

Radovi jugoslovenskih lingvista objavljeni u inostranstvu (5)

Upisano u kategoriju: Broj 1

Ivić Milka: Upotreba vida u slovenskom imperativu s negacijom. – Slavjanskaja filologija, II, Moskva, 1958, str. 96–111.

Pročitaj kompletan tekst »

Uz prvi broj (Redakcija)

Upisano u kategoriju: Broj 1

Лингвистичке актуелности излазиће тромесечно у два издања: штампаном и електронском (http://main.amu.edu.pl/~sipkadan/la.htm). Електронска верзија часописа садржаваће све прилоге објављене у штампаном издању, али и неке додатне. Уз приказе наших лингвистичких публикација биће додат и резиме на неком од светских језика. У сваком броју електронског издања Лингвистичких актуелности биће објављени и резимеи свих чланака из најновијег броја једног од наших лингвистичких часописа. Почели смо са Јужнословенским филологом LV.

Pročitaj kompletan tekst »

V.Polovina: Semantika i tekstlingvistika (S. Ristić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 1

Kwiga Semantika i tekstlingvistika Vesne Polovine, profesorke lingvistike i lingvistike teksta na Filološkom fakultetu u Beogradu, predstavlja ne samo wena istraživanja iz semantike i tekstlingvistike (lingvistike teksta) nego i neku vrstu uxbenika, priručnika za semantiku i tekstlingvistiku, koje se kao posebni predmeti predaju na ovom fakultetu.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Samardžija: Hrvatski jezik 4 (R. Dragićević)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 1

У четвртом разреду хрватских гимназија годину дана се изучава лексикологија. У нашој земљи се, на жалост, ова наука учи само у Филолошкој гимназији (и то једно полугодиште), док се у другим школама ученици сусрећу тек са понеким лексиколошким термином.

Pročitaj kompletan tekst »

Slavjanskie etjuda (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 1

Zbornik sadrži radove ruskih, beloruskih, poqskih, bugarskih i jugoslovenskih autora tematski vezane uz široki krug naučnih problema kojima se bavi Svetlana Mihajlovna Tolstoj.

Pročitaj kompletan tekst »

Prasłowiańszczyzna i jej rozpad (J. Vlajić-Popović)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 1

Ovaj zbornik od 42 rada donosi većinu referata pročitanih na istoimenoj međunarodnoj konferenciji, “Praslovenski jezik i njegov raspad”, održanoj od 5-7. decembra 1996. godine na Jagelonskom Univerzitetu u Krakovu. Pozvani su bili istraživači iz više zemalja, sa ciljem da se čuju stavovi savremene slavistike po pitanju praslovenskog jezika, njegove geneze, dijalekatskog raščlanjavanja, raspada i nastanka novih slovenskih jezika.

Pročitaj kompletan tekst »

Filologija 30-31 (D. Gortan-Premk)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 1

У овом броју Филологије штампани су реферати прочитани на научном скупу Отворена питања хрватске лексикологије, који је одржан у Загребу 27–29. децембра 1997. у организацији Разреда за филолошке знаности ХАЗУ.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Ivić: Lingvistički ogledi III (S. Tanasić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 1

Реномирана библиотека ХХ век постала је препознатљива и по томе што објављује значајна дјела из лингвистике. Управо је у овој библиотеци изашла трећа књига лингвистичких огледа Милке Ивић. У њој су радови које је ауторка написала у периоду између 1990. и 1999. године и сем једнога сви су већ били објављени. Књига има следећа поглавља: 1) Боје у језику, 2) Граматички описи српског језика сагледани из новог угла, 3) О сигнализовању значења – синтаксичких и лексичких, 4) Из историје лингвистике – наше и светске.

Прво поглавље

Pročitaj kompletan tekst »

B.Terzić: Rusko-srpske jezičke paralele (P. Piper)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 1

Knjiga poznatog beogradskog slaviste Bogdana Terzića Rusko-srpske jezičke paralele problemski je podeljena na pet delova čije sadržaje čine: 1. teorijsko-metodološka pitanja konfrontativne lingvistike; 2. konfrontativna derivatologija, 3. sinhronijska kontaktologija, 4. istorijska kontaktologija, 5. Personalia iz ugla rusko-srpskih naučnih veza.

Pročitaj kompletan tekst »

T. V. Civjan: Dviženie i put’ v balkanskoj modeli mira, issledovania o strukture teksta (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 1

Nova knjiga T. V. Civjan dalje širi i razvija koncept balkanskog modela sveta.

Pročitaj kompletan tekst »

S.Ristić, M. Radić-Dugonjić: Reč. Smisao. Saznanje. (Đ. Otašević)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 1

U monografiji se razmatra leksičko značenje u najširem smislu, određeno sa stanovišta tradicionalne strukturalne teorije, teorije integralnog opisa jezika, teorije univerzalne semantike i teorije jezičke ličnosti.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Šipka: Priče o rečima (I. Bojović)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 1

Priče o rečima Milana Šipke lingvistička je knjiga, duhovito iznenađenje i plod pripovedne sažetosti.

Pročitaj kompletan tekst »

Z. Savić, V. Mitro: Diskurs telefonskih razgovora (B. Sikimić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 1

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u okviru programa Psiholingvistička istraživawa (u periodu od 1977. do 1998), prikupljen je korpus telefonskih razgovora (magnetofonskim snimanjem u raznim situacijama), koji je zatim transkribovan.

Pročitaj kompletan tekst »

Kognitivni pristupi jeziku (D. Šipka)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 1

Kognitivna lingvistika pojavila se kao svojevrstan odgovor na bespuća generativne, čomskijanske lingvistike. Mada je u globalnim crtama znatno različita od naše istraživačke tradicije (prvenstveno po postulatu negiranja autonomije gramatičkih struktura), mnoga rešenja kognitivne lingvistike podudaraju se sa tzv. tradicionalnom evropskom leksikologijom, u čijim se granicama kretalo i kreće proučavanje leksikona kod nas. Upravo, može se reći da su mnoga rešenja kognitivne lingvistike, posebno u oblasti leksičke semantike i leksičkih relacija, preuzeta iz tradicionalne evropske leksikologije.

Pročitaj kompletan tekst »

Studia Turcologica Cracoviensia 5 (S. Petrović)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 1

Edicija pod naslovom Studia Turcologica Cracoviensia počela je da izlazi u Krakovu 1995. godine. Do sada je objavljeno pet brojeva, uglavnom monografija radova iz oblasti turkologije. Peta po redu sveska iz ove edicije predstavlja zbornik radova pod naslovom Jezik i kultura Turskih naroda, posvećen pedesetogodišnjici smrti prof. Tadeuša Kovalskog (1889-1948) i osamdesetogodišnjici osnivanja turkoloških studija na Jagelonskom Univerzitetu u Krakovu. Prof. Kovalski je bio jedan od najistaknutijih evropskih turkologa i osnivač poljske turkologije. Osvrtu na najvažnije oblasti njegovog rada i njegovu zaostavštinu posvećena su dva uvodna rada: Ewa Siemieniec-Gołaś, Tadeusz Kowalski (1889-1948) i Ewa Dziurzyńska, Der Nachlass von Tadeusz Kowalski, kao i članak Edwarda Tryjarskog, Restoration of Oriental Studies in Poland after the World War II as Reflected in Five Letters by Tadeusz Kowalski.

Pročitaj kompletan tekst »

Govor i jezik III milenijuma (R. Žugić)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 1

Публикација има три одвојене целине: Програм (9-16), Апстракте (17-72) и Листу учесника (73-79).

Програм садржи распоред излагања. Име аутора и назив теме (на српском и енглеском језику) дати су према датуму и врeмену (сату) наступања аутора, односно читања реферата.

Pročitaj kompletan tekst »

Jugoslovenski Banat, istorijska i kulturna prošlost (B. Sikimić)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 1

Rumunsko društvo za etnografiju i folklor iz Vojvodine, počevši od 1996, svake godine organizuje međunarodni simpozijum sa tematikom istorijske i kulturne prošlosti jugoslovenskog Banata. Prvi simpozijum bio je održan 1996. godine u Vladimirovcu, drugi 1997. u Begejcima.

Pročitaj kompletan tekst »

Spisi odbora za standardizaciju srpskog jezika II (Đ. Otašević)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 1

Након Списа Одбора објављених 1998. године, који су представили прву, конститутивну годину рада Одбора за стандардизацију српског језика, а члановима, као и свима заинтересованим, битно олакшавали увид у рад Одбора и преузете обавезе, Бранислав Брборић, Јован Вуксановић и Радојко Гачевић приредили су Списе који овога пута у наслову садрже и римско II.

Pročitaj kompletan tekst »

Filološki pregled XXV/1, XXV/2 (B. Sikimić)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 1

Pored radova iz istorije kwiževnosti uglednih stranih i domaćih autora, ovaj broj Filolo{kog pregleda u rubrici Studije i rasprave donosi i dva lingvistička priloga.

Pročitaj kompletan tekst »

Severnoameričko rečničko društvo - organizacija i dvadeseti broj njenog časopisa (D. Šipka)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 1

Sjevernoameričko rečničko društvo (DSNA, Dictionary Society of North America, prezentacija dostupna na adresi: http://polyglot.lss.wisc.edu/dsna/index.html) jedna je od leksikografskih organizacija nastalih u poslednjih nekoliko decenija. U slične organizacije spadaju Evropska asocijacija za leksikografiju (EURALEX, European Association for Lexicography, adresa: http://www.ims.uni-stuttgart.de/ euralex/), Afrička asocijacija za leksikografiju (AFRILEX, African Association for Lexicography, adresa: http://www.up.ac.za/academic/libarts/ afrilang/homelex.html), Australoazijska asocijacija za leksikografiju (AUSTRALEX, Australasian Association for Lexicography, adresa: http://www.anu.edu.au/ linguistics/alex/), te Azijska asocijacija za leksikografiju (ASIALEX, Asian Association for Lexicography, adresa: http://www.anu.edu.au/linguistics/alex/asialex.html). Uz ova strukovna udruženja valja pomenuti i centre gde se školuju leksikografski kadrovi: Rečnički istraživački centar Univerziteta u Exeteru (Dictionary Research Center, University of Exeter, adresa: http://www.ex.ac.uk/drc/) te samostalni leksikografski nastavni centar (The Lexicography Master Class, adresa: http://ds.dial.pipex.com/town/lane/ae345/).

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa