Lingvističke aktuelnosti

Folklor u Vojvodini 10 (B. Sikimić)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 1

Zbornik sadrži saopštewa sa desetog skupa Folklor u Vojvodini, koji je održan 22. novembra 1996. godine sa temom Ime je znamen.

Pročitaj kompletan tekst »

Staroslovensko-makedonski rečnik (N. Rodić)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 1

STAROSLOVENSKO-MAKEDONSKI RE^NIK (SO GR^KI PARALELI), redaktor Vangelija Despodova, sorabotnici Sowa Novotni, Elka Ja~eva Ul~ar, Marija ^i~eva-Aleksiё, izd. Institut za staroslovenska kultura ‡ Prilep, Knigoizdatelstvo “Matica makedonska” ‡ Skopje, Prilep ‡
Skopje 1999, str. 558.
U Institutu za staroslovensku kulturu iz Prilepa veoma vredna ekipa staroslovenista i makedonista na ~elu sa dr Vangelijom Despodovom iz godine u […]

Pročitaj kompletan tekst »

Ц.C. Ivanova, M. Aleksić: Srpsko-bugarski tematski rečnik. Leksikon međujezičkih homonima i polisema (R. Žugić)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 1

1.1. Na početnim stranama (5 - 10) ove knjige (dalje u tekstu: Rečnik) autorke daju Sadržaj

Pročitaj kompletan tekst »

J. Vuksanović: Rečnik jezičkih pomova (Đ. Otašević)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 1

Речник садржи око хиљаду лингвистичких термина. Намењен је првенствено ученицима и студентима, али и свима другима које интересује језик и лингвистика. Дефиниције су допуњене бројним примерима који олакшавају разумевање. Неке од одредница (генитив, глаголски вид, глаголски придев прошли, глас, датив, додаци, именица, инструментал, модел реченице, морфема, ћирилица и др.) обрађене су тако детаљно и прегледно да ученицима и студентима могу корисно послужити при обнављању градива или спремању испита. Уз већину термина наведена је етимологија. Мањи број термина је акцентован. Уколико постоје два равноправна акцената, наведена су оба (в. метат

Pročitaj kompletan tekst »

Iz druge ruke

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj 1

 
ИЗ ДРУГЕ РУКЕ

CONCISE ENCYCLOPEDIA OF GRAMMATICAL CATEGORIES, 1999, Edited by K. Brown and J. Miller, Pergamon Press, 508 str.
Међу најкорисније подухвате издавачке куће Пергамон свакако спадају и лингвистичке енциклопедије које је ова кућа издала у последњих неколико година. То су Сажета историја науке о језику (Concise History of the Language Sciences), Сажета енциклопедија синтаксичких теорија […]

Pročitaj kompletan tekst »

Danko Šipka

Upisano u kategoriju: Projekti, Broj 1

Ime i prezime: Danko Šipka

Kontakt: sipkadan@amu.edu.pl (do kraja maja 2000 takođe: sipkadan@erols.com), ul. Dolna Wilda 6B m. 13, PL-61-552 Poznań, Polska, strana u Internetu: http://main.amu.edu.pl/~sipkadan

Obrazovanje: Jugoslovenska diploma, magisterijum i doktorat iz serbokroatističke lingvistike, poljski magisterijum iz rusistike, poljski doktorat iz psihologije, poljska habilitacija iz slavistike, deset jednosemestralnih kurseva političkih nauka, Fulbrightov studijski boravak i Humboldtovo postdoktorsko usavršavanje.

Pročitaj kompletan tekst »

56. knjiga Južnoslovenskog filologa posvećena uspomeni na akademika Pavla Ivića (Slobodan Remetić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 1

Дана 19. септембра 1999. године преминуо је академик Павле Ивић, лингвиста светског гласа. Српска академија наука и уметности и њен Институт за српски језик сећању на великог научника посвећују 56. књигу Јужнословенског филолога.

Pročitaj kompletan tekst »

Januarsko okupljanje slavista Srbije (Bogoljub Stanković)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 1

Славистичко друштво Србије од 1963. године сваког јануара у време зимског распуста организује и одржава Скуп слависта Србије – научно и стручно окупљање стручњака за све словенске језике, које има карактер научног симпозијума и стручног семинара за наставнике словенских језика, у првом реду руског.

Pročitaj kompletan tekst »

XXXIX Skup slavista Srbine (Bogoljub Stanković)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 1

39. Скуп слависта Србије одржаће се на Филолошком факултету у Београду средином јануара 2001. године.

Pročitaj kompletan tekst »

Međunarodni simpozijum MAPRJAL-a (B. Stanković)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 1

У оквиру програма активности МАПРЈАЛ-а (Међународна асоцијација русиста) Славистичко друштво Србије, у сарадњи са Савезом славистичких друштава Југославије, Филолошким факултетом у Београду и Филозофским факултетом у Нишу, организује Међународни научни симпозијум (већ пети по реду) о теми: “Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков”.

Pročitaj kompletan tekst »

Bijenalna konferencija u Kanzasu (Danko Šipka)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 1

Od 4. do 6. maja 2000. na University of Kansas u gradu Lawrence održaće se dvanaesta bijenalna konferencija posvećena balkanskim i južnoslovenskim jezicima, književnostima i folklornim nasleđima. Podaci o konferenciji, kao i sažeci prijavljenih referata mogu se videti na: http://www.ukans.edu/~slavic/bss.htm. Prijavilo se oko 70 učesnika iz desetak zemalja, a jedna od tačaka programa je odavanje počasti nedavno preminulom akademiku Pavlu Iviću.

Pročitaj kompletan tekst »

Rad lingvističkog kolokvijuma Instituta za srpski jezik SANU (S. Ristić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 1

U Institutu za srpski jezik SANU krajem 1999. godine počeo je da radi Lingvistički kolokvijum. Inicijativu za rad ove lingvističke tribine pokrenuli su saradnici Instituta koji se, osim leksikografskog rada, bave i naučno-istraživačkim radom. Rad slične vrste odvijao se u Institutu i u prošlosti, ali sa prekidima, a u godinama opšte društvene krize potpuno je prestao. Čak su izostale i zajedničke stručne konsultacije saradnika na zajedničkim projektima, a naročito na projektu Rečnika SANU. Potreba za takvim konsultacijama i za konsultacijama slične vrste u više navrata bila je tema o kojoj se razgovaralo na Uređivačkom odboru za Rečnik SANU ili na Naučnom veću Instituta, ali se zbog raznih okolnosti od toga odustajalo.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa