Lingvističke aktuelnosti

Diskusija

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 2

Ljubomir Popović

Potrebno je razjasniti šta se podrazumeva pod nazivom srpska lingvistika. Za moje jezičko osećanje to znači lingvistika kojom se bave Srbi. A mislim da je ovde pre svega reč o serbistici (ili, šire, serbokroatistici).

Pročitaj kompletan tekst »

Budi se Istok (i Zapad) (Uz antropocentrički zaokret u lingvistici dvadesetog veka) (D. Šipka)

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj 2

Neposredan povod ovog pregleda jesu dve naizgled sasvim različite novoizašle knjige, koje su se pojavile na dva različita kraja sveta, u dve različite lingvističke tradicije. Prva je knjiga Georgea Lakoffa (Džordž Lejkof) i Marka Johnsona (Mark Džonson) Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to the Western Thought (u izdanju Basic Books iz New Yorka, 1999. godine, na xiv+624 strane) izrasla iz zapadnoevropske lingvističke tradicije (čak i ako nastoji da napravi radikalan zaokret u odnosu na istu tu tradiciju). Druga je studija Valerija Veniaminoviča Morkovkina i Anne Valer’evne Morkovkine pod naslovom Русские агнонимы (слова, которые мы не знаем), u izdanju Instituta ruskog jezika “A.S. Puškin” iz Moskve, 1997. godine, na 414 strana, ukorenjena u ruskoj lingvističkoj tradiciji. Te dve knjige razlikuju se ne samo po lingvističkim tradicijama u čijim koordinatama funkcionišu, već i zahvatu.

Pročitaj kompletan tekst »

D. Gortan Premk: Polisemija i organizacija leksičkog sistema u srpskom jeziku (R. Dragićević)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 2

Poslednje dve godine bile su značajnije za našu leksičku semantiku nego bilo koji period pre toga. Naime, za to vreme objavljene su čak tri knjige iz te oblasti. To su Polisemija i organizacija leksičkog sistema Darinke Gortan-Premk, Osnovi leksikologije i srodnih disciplina Danka Šipke i Reč. Smisao. Saznanje Stane Ristić i Milane Radić-Dugonjić. Svaka od ovih knjiga predstavlja poseban, različit pristup leksičkom materijalu i stranoj literaturi iz oblasti leksikologije i semantike, pa su zato, svaka za sebe i sve zajedno utemeljile leksikologiju na našem prostoru.

Pročitaj kompletan tekst »

B. Stanković: Leksikografski ogledi (S. Ristić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 2

Knjiga Leksikografski ogledi dr Bogoljuba Stankovića, profesora ruskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu, predstavlja zbornik uglavnom objavljivanih radova, ali aktuelizovanih i dopunjenih novim činjenicama.

Pročitaj kompletan tekst »

E. A. Zemskaя (red.): Russkij jazyk konca XX stoletija (1985–1995) (Đ. Otašević)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 2

Kolektivnu monografiju “Russkij jazyk konca XX stoletija (1985 – 1995)” napisalo je deset istaknutih rusista: V. L. Voroncova, M. Ja. Glovinskaja, E. I. Golanova, O. P. Ermakova, E. A. Zemskaja, N. E. Il’ina, M. V. Kitajgorodskaja, E. V. Kakorina, L. P. Krysin i N. N. Rozanova. Knjiga sadrži uvod i dvanaest glava razvrstanih u dva dela.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Zlatanović: Rečnik govora južne Srbije (R. Žugić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 2

Od pojave Rečnika kosovsko-metohiskog dijalekta Gli{e Elezovi}a (I, 1932) i (II, 1935) prošlo je skoro pola veka do pojavljivanja novih dijalekatskih rečnika.

Pročitaj kompletan tekst »

S. Tolstoй: Morfonologija russkogo jazyka (B. Sikimić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 2

Monografija Svetlane Mihajlovne Tolstoj razmatra teorijska pitanja slovenske morfonologije i njene osnovne pojmove kao što su: morfonema, alternacioni niz, morfonološka pozicija i sl. Određuje se mesto morfonoloških pojava u strukturi jezika i odnos morfonologije sa drugim lingvističkim disciplinama – fonologijom, morfologijom i morfemikom.

Pročitaj kompletan tekst »

D. Škiljan: Javni jezik (J. Petrović)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 2

Dubravko Škiljan, poznat u lingvističkim krugovima po brojnim radovima iz opšte i teorijske lingvistike, istorije lingvistike, sociolingvistike, semiologije i klasične filologije, objavio je knjigu pod naslovom Javni jezik, u okviru koje pokušava da jednu od svojih glavnih preokupacija u ranijim delima – jezik u javnoj komunikaciji, izdvoji i prikaže kao model lingvistike javne komunikacije.

Pročitaj kompletan tekst »

B. Spolsky: Sociolinguistics (M. Đinđić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 2

Knjiga Sociolingvistika Bernarda Spolskog (Bernard Spolski), profesora engleskog jezika Bar-Ilanskog Univerziteta, predstavlja sažet opšti uvod u sociolingvistiku. Svrha ove knjige je da studente uvede u lingvistička istraživanja, odnosno da ih pripremi za bavljenje ovom problematikom. Knjiga sadrži četiri poglavlja: 1. Pregled, 2. Tekstovi, 3. Reference, 4. Glosar.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Telebak: Govorimo srpski (I. Bojović)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 2

U vremenu pomahnitalog tehničko-tehnološkog napretka čini se da naša kultura ne ide nikud i da pati od “informacione bolesti”.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Kulić: Jezik prije jezika (V. Pavković)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 2

Studija Miše Kulića Jezik prije jezika, sa opsežnim podnaslovom ontologija, teologija, antropologija i gramatičko kao teogramatičko iskustvo bivstvovanja interesantan je i zamašan projekat kojim se pokušava odgovoriti na niz kompleksnih pitanja iz oblasti razumevanja jezika kao medija ljudskog sporazumevanja.

Pročitaj kompletan tekst »

Đ. Šušnjić: Ribari ljudske duše (R. Žugić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 2

Knjiga, čiji je autor doktor filozofskih nauka i profesor univerziteta, ima četiri poglavlja: 1. Pojmovi pretpostavke saznanja, 2. Struktura pojma, 3. Oblasti primene, 4. Granice i kritika. Svako poglavlje sadrži po nekoliko posebnih, manjih, celina (podnaslova).

Pročitaj kompletan tekst »

Mir zvučaščij i molčaščij (T. Petrović)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 2

Zbornik radova Svet zvukova i ćutanja: semiotika zvuka i govora u tradicionalnoj kulturi Slovena jedanaesta je po redu knjiga u Biblioteci Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka i umetnosti, u kojoj se sa različitih aspekata obra|uje slovenska tradicionalna kultura. Ovaj zbornik posvećen je uspomeni na akademika Nikitu Iljiča Tolstoja, utemeljitelja ruske etnolingvističke škole.

Pročitaj kompletan tekst »

Osnovy balkanskogo jazykoznanija. Čast’ 2 (D. Novakov)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 2

U izdanju Ruske akademije nauka (Institut za lingvistička istraživanja) izašao je u Sankt Peterburgu 1998. godine zbornik Osnovy balkanskogo jazykoznanija (čast’ 2, Slavjanskie jazyki), u redakciji A. V. Desnicke i N. I. Tolstoja. Prvi deo Osnova balkanske lingvistike (neslovenki jezici) u redakciji A. V. Desnicke objavljen je još 1990. godine.

Pročitaj kompletan tekst »

V. Vinja: Jadranske etimologije (J. Vlajić-Popović)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 2

Gotovo četvrt veka nakon izlaska poslednjeg toma kapitalnog dela slovenske etimologije, Etimologijskog rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika Petra Skoka (tomovi I -IV, Zagreb 1971–1974, u daljem tekstu ERHSJ), pojavila se prva knjiga Dopuna tom rečniku.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Milojković: Rečnik đačkog žargona (Đ. Otašević)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 2

Rečnik Mirjane Milojković omeđen je i teritorijalno i vremenski. Obuhvata period od deset godina (1987–1997) i prezentuje žargon učenika Gimnazije “Borislav Petrov Braca” i drugih srednjih škola u Vršcu. U njemu su zabeležene 1534 reči i izraza. Rečnička odrednica sadrži gramatičku informaciju, definiciju i primer upotrebe. Ponegde je značenje reči iskazano originalnim učeničkim rečima. Izostavljanje pojedinih elemenata rečničke definicije ili stavljanje težišta na naizgled nevažne detalje u ovakvim slučajevima, nadoknađeno je đačkom duhovitošću i izvornošću izraza (v. dizelaš, dizelašice). Leksika obuhvaćena ovim rečnikom je raznorodna, i semantički i tvorbeno. Neke od reči naći ćemo sa istim značenjem i u rečnicima književnog jezika: avetinja, alapača, bazati, buljiti, vonjati, zabrljati, lipsati i dr. Svoje mesto u ovom rečniku one su našle, kako navodi autorka, zbog upotrebe u žargonskom kontekstu.

Pročitaj kompletan tekst »

Tolkovyj slovar’ jazyka Sovpedii (K. Milić-Pajić)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 2

SOVDEPIJA, ii. ž. 1. Sovetskaja strana. Oni živopisujut nenavistnuju im raboče-krestjanskuju “Sovdepiju“. Na postu, 1923, № 1, 151.

Pročitaj kompletan tekst »

Iz druge ruke

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj 2

U izdanju Em Aj Ti Presa, jedne od najprestižnijih izdavačkih kuća, ove godine je objavljeno (po prvi put ili obnovljeno) mnoštvo novih knjiga. I ovlašni pogled na katalog izdanja za dvehiljaditu godinu pokazuje da se teme lingvističkih istraživanja na samom kraju dvadesetog veka koncentrišu oko generativne sintakse (naročito potvrđivanja ili opovrgavanja Čomskijeve teorije minimalizma), semantike (posebno oko kognitivnih istraživanja) i psiholingvistike (u vezi sa različitim aspektima razvoja govora kod deteta). U katalogu se navodi oko 70 naslova iz oblasti lingvistike planiranih za ovu godinu, a mi ćemo izdvojiti neke od njih:

Pročitaj kompletan tekst »

R. Dragićević: Tvorbena i semantička analiza prideva koji označavaju ljudske osobine u savremenom srpskom jeziku

Upisano u kategoriju: Disertacije, Broj 2

Tvorbena i semantička analiza prideva koji označavaju ljudske osobine u savremenom srpskom jeziku tema je doktorske disertacije koju je mr Rajna Dragićević odbranila u oktobru 1999. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu pred komisijom koju su sačinjavali dr D. Gortan-Premk, mentor, dr Ž. Stanojčić i dr M. Dešić. Cilj teze bio je da se na konkretnom jezičkom materijalu potvrdi ili opovrgne hipoteza o tome da iste semantičke zakonitosti upravljaju derivacijom i polisemijom i da se, još šire, tvorbi reči može pristupiti ne samo kao delu morfologije nego kao delu leksičke semantike.

Pročitaj kompletan tekst »

Biljana Sikimić

Upisano u kategoriju: Projekti, Broj 2

Ime i prezime: Biljana Sikimić

Kontakt: Institut za srpski jezik SANU, Knez-Mihailova 35, Beograd, tel. 3342-400, lokal 256.

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa