Lingvističke aktuelnosti

E. Džukeska: A contribution to the study of the influence of pronominal inflexion on nominal inflexion in Mycenaean Greek

Upisano u kategoriju: Disertacije, Broj 3

This work studies the details of the influence of pronominal inflexion on the nominal inflexion in Mycenaean Greek. Both in respect of the function as well as of the inflection, pronouns differ from all other nomina. However, in the course of the development, the pronominal inflexion was gradually getting closer to the nominal inflexion.

Pročitaj kompletan tekst »

S. Daković: Onomatopeje i uzvici u srpskohrvatskom i poljskom jeziku – kontrastivna analiza

Upisano u kategoriju: Disertacije, Broj 3

Onomatopeje i uzvici u srpskohrvatskom i poljskom jeziku – kontrastivna analiza, tema je magistarske disertacije koju je Sybilla Daković odbranila 3. VI. 1998. na Univerzitetu u Poznanju, Poljska. Mentor disertacije je bio prof. dr D. Šipka, a komisiju su sačinjavali prof. dr hab. T. Zdancewicz i prof. dr D. Šipka.

Pročitaj kompletan tekst »

Dijalekatski (regionalni) rečnici srpskoga jezika (D. Ćupić)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 3

a) Rečnici:

1. Gliša Elezović, Rečnik kosovsko-metohiskog dijalekta (I — SDZb IV, 1932, 1–477, II — SDZb VI, 1935, 1–587). Oko 15.000 odrednica. Akcentovane odrednice (i likovi odrednica u primjerima).

Pročitaj kompletan tekst »

Radovi jugoslovenskih lingvista objavljeni u inostranstvu (2)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 3

Loma Aleksandar: Vorslavisches Substrat in der Toponymic Serbiens, Bisherige Ergebnisse, Probleme und Perspektiven weiterer Erforschung. – Die Welt der Slaven, XXXVI, n. F. XV, 1–2, München, 1991, str. 99–139.

Pročitaj kompletan tekst »

Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici (2)

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 3

Tribina sa temom “Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici”, najavljena u prvom broju Lingvističkih aktuelnosti, održana je 28. juna ove godine u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti u organizaciji Instituta za srpski jezik SANU. Skupu je prisustvovalo više od četrdeset lingvista.

Pročitaj kompletan tekst »

S. Savić: Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 3

Iz naslova se vidi da je suština izlaganja skoncentrisana oko tri osnovna pojma: tradicionalno, moderno i srpska lingvistika. Sa svakim od njih imam poteškoća.

Pročitaj kompletan tekst »

R. Dragićević: Tradicionalno i moderno u srpskoj lingvistici (tvorba reči)

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 3

U ovom prilogu će se o tradicionalnom i modernom u srpskoj lingvistici govoriti sa lingvističkog, a ne sa nekog drugog stanovišta, iako se na tribini pokazalo da se ovoj temi može pristupiti i iz drugih uglova. Polazi se od uverenja da bi se najprecizniji odgovori o problemu dali (bar načelnim) pobrojavanjem tradicionalnih i modernih, ličnih i kolektivnih doprinosa posebnih lingvističkih disciplina našoj nauci o jeziku.

Pročitaj kompletan tekst »

Međunarodni skup “Srbi i drugi” (N. Milićević-Dobromirov)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 3

Tokom tri poslednja dana meseca jula 2000. godine u Matici srpskoj održan je međunarodni skup “Srbi i drugi” na kojem je učestvovalo oko dvadeset izlagača. Skup je organizovan na inicijativu Nataše Milićević-Dobromirov, osnivača i rukovodioca centra “Azbukum”. Neposredni povod za organizovanje skupa bio je obeležavanje jubileja, petogodišnjice rada centra “Azbukum”. Tom prilikom u Novom Sadu su se skupili ugledni naučnici, profesori naših i stranih univerziteta koji su proteklih godina sarađivali sa “Azbukumom” i svojim učešćem doprineli značaju ovog skupa.

Pročitaj kompletan tekst »

Konferencija “Societas linguistica Europaea”, Poznanj, 31.8–2.9.2000. (D. Šipka)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 3

Ovogodišnja konferencija Evropskog lingvističkog društva (Societas Linguistica Europea), organizacije kojoj u ovom trenutku predsedava naš lingvista Ranko Bugarski, a koja postoji od 1966. godine, posvećena je markiranosti u jeziku.

Pročitaj kompletan tekst »

VII internacionalni kongres pragmatike, Budimpešta, 9–14. juli 2000. (S. Savić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 3

U Budimpešti je održan VII Međunarodni kongres pragmatike koji je okupio oko dve hiljade stručnjaka iz različitih disciplina da u interdisciplinarnom okviru razgovaraju o upotrebi jezika u različitim situacijama, sa različitim sagovornicima i u različitim kulturnim okruženjima.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa