Lingvističke aktuelnosti

J. Marvan: Jazykové milénium: Slovanská kontrakce a její česky zdroj (J. Vjajić-Popović)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 4

U poslednjoj godini drugog milenijuma pojavila se jedna lingvistička monografija neobično prigodnog naslova: Jezički milenijum: slovenska kontrakcija i njeno češko ishodište. Autor ove studije, češki slavista, sada već starije generacije, Jirži Marvan (1936) za četiri decenije naučnog rada razvio je širok dijapazon delatnosti (bohemistika, slavistika, baltistika), ali tema ove knjige je nešto čime nije prestajao da se bavi sve to vreme – pre svega iz sopstvenih razloga (ličnih i stručnih – kao govornik češkog, najizrazitijeg kontrakcijskog jezika, bio je „predodređen” da revidira i zaokruži istraživanja kontrakcije koja je započeo još njegov sunarodnik Gebauer krajem prošlog veka), ali i zbog delovanja spoljnih okolnosti i neprilika (više o tome cf. str. 337–341).

Pročitaj kompletan tekst »

A. A. Plotnikova: Slovari i narodnaja kul’tura. Očerki slavjanskoj leksikografii (B. Sikimić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 4

Knjiga Ane Arkadjevne Plotnikove “Rečnici i narodna kultura”, posvećena uspomeni na Nikitu Iljiča Tolstoja, bavi se etnolingvističkim aspektom slovenskih leksikografskih tradicija u 19. i 20. veku. Studija istražuje različite tipove slovenskih rečnika (opisne, dijalekatske, enciklopedijske, mitološke) sa stanovišta leksikografske interpretacije leksike i terminologije tradicionalne narodne duhovne kulture.

Pročitaj kompletan tekst »

I. Klajn: Lingvističke studije (S. Ilić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 4

U knjizi je objedinjeno dvanaest radova Ivana Klajna, od kojih je jedanaest već objavljivano u beogradskim, novosadskim i sarajevskim lingvističkim časopisima, u širem vremenskom rasponu, od 1967. do 1987.

Pročitaj kompletan tekst »

B. Nežmah: Kletvice in psovke (T. Petrović)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 4

Knjiga „Kletvice in psovke” Bernarda Nežmaha, slovenačkog sociologa i žurnaliste, predstavlja unekoliko izmenjenu verziju njegove doktorske disertacije. Knjiga je svojom tematikom izazvala veliko interesovanje u slovenačkoj sredini, skrenuvši pažnju na deo slovenačke jezičke tradicije koji su proučavaoci slovenačkog jezika do tada zanemarivali.

Pročitaj kompletan tekst »

S. Savić i V. Mitro: Psovke u srpskom jeziku (Ž. Malobabić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 4

Knjiga je nastala u okviru projekta „Psiholingvistička istraživanja” na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u periodu od 1993. do 1998. godine. O psovkama se kod nas veoma malo pisalo i cilj ove knjige je da se podstakne interdisciplinarno istraživanje psovki u srpskom jeziku.

Pročitaj kompletan tekst »

D. Šipka: SerboCroatian–English colloquial dictionary: En exercise in cross-cultural cognitive linguistics (Đ. Otašević)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 4

Kolokvijalna leksika ostajala je do sada van ozbiljnije leksikografske pažnje. Malobrojni jednojezični ili dvojezični rečnici rađeni su, najčešće, bez većih lingvističkih pretenzija. Sa pojavom Šipkinog Srpskohrvatsko–engleskog kolokvijalnog rečnika situacija je potpuno promenjena.

Pročitaj kompletan tekst »

A. Dąbrowska: Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie (D. Šipka)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 4

Rečnik poljskih eufemizama pojavio se u biblioteci Słowniki języka polskiego u kojoj su već ranije izašla dva srodna rečnika: Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów M. Grochowskog (Grohovski) iz 1995, te Słownik polszczyzny potocznej J. Anusiewicza (Anusjevič) i J. Skawińskog (Skavinjski) iz 1998.

Pročitaj kompletan tekst »

V. P. Gudkov: Slavistika – serbistika. Sbornik statej (D. Ćupić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 4

Naš dragi kolega, profesor Moskovskog državnog univerziteta i šef Katedre za slovensku filologiju na Filološkom fakultetu MGU u Moskvi, Vladimir Gutkov – obradovao nas je novom knjigom, zbornikom radova Slavistika – serbistika, koja je posvećena uglavnom srbističkim temama.

Pročitaj kompletan tekst »

D. Šipka: Opscene reči u srpskom jeziku (S. Ristić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 4

Šipka Danko: OPSCENE REČI U SRPSKOM JEZIKU. CPL – Beograd, Prometej – Novi Sad, 1999, 245 str. Monografija Opscene reči u srpskom jeziku D. Šipke predstavlja iscrpnu studiju o jednom značajnom jezičkom segmentu koji je kod nas, a i drugim sredinama, donedavno bio tabuisan. Međutim, u najnovijim antropološkim pristupima jeziku otvoren je i jezički tabu. Došlo […]

Pročitaj kompletan tekst »

J. Ajduković: Rusizmi u srpskohrvatskim rečnicima (T. Pavlović)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 4

Monografija pod nazivom „Rusizmi u srpskohrvatskim rečnicima” mr Jovana Ajdukovića predstavlja obiman naučni rad, koji se bazira na materijalu magistarskog rada autora („Reči sa leksikografskom napomenom ‘rusizam’ u rečnicima savremenog srpskohrvatskog književnog jezika”) i koji se sastoji iz dvije potpuno nezavisne cjeline.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Šipka: Zanimljiva gramatika (S. Ilić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 4

Edicija Popularna lingvistika, koautora Centra za primenjenu lingvistiku iz Beograda i novosadskog Prometeja, prepoznatljiva je po knjigama namenjenim široj publici, naročito školskom uzrastu.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Lončarić, A. Bičanić: Priručnik za pravilno pisanje (J. Nedić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 4

Autori u Predgovoru ističu da je u hrvatskoj školskoj praksi tradicija da uz opšte priručnike iz standardnog jezika postoje i posebni priručnici. Danas npr. postoji gramatika za osnovno i srednje obrazovanje te pravopisni priručnik za niže razrede osnovne škole, dok se učenici srednjih škola, posebno trećih i četvrtih razreda, mogu služiti postojećim Hrvatskim pravopisom Babića, Finke i Moguša (4. izdanje, 1996).

Pročitaj kompletan tekst »

M. Dešić: I kamen bi rečima podigao (I. Bojović)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 4

Mimetička funkcija jezika neguje se u kulturnim institucijama tek u obrisima. Praktično/tehničkih priručnika ima malo, te govorna kultura postaje samo središte teorijskih istraživanja brojnih lingvista.

Pročitaj kompletan tekst »

N. Bogdanović: I ja tebi (izbor iz psovačke frazeologije) (Ž. Malobabić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 4

Ovom knjigom autor se pridružuje nastojanju da se psovka shvati kao sastavni dio naše narodne kulture i naše svakodnevice i da, kao i ostali dijelovi našeg rječnika, bude adekvatno obrađena u nauci.

Pročitaj kompletan tekst »

Psovka u jezicima danas i u istoriji (S. Ristić)

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 4

Skup o psovkama u Novom Sadu organizovali su prof. dr Svenka Savić sa Filozofskog fakulteta iz Novog Sada i prof. dr Nedeljko Bogdanović sa Filozofskog fakulteta iz Niša, sa idejom da se organizovano izučavanje psovki i opscene leksike, započeto na skupu u Nišu 1994. godine, nastavi i to na planu odnosa ovih jedinica srpskog jezika sa jedinicama drugih jezika, sa težištem na jezicima sa prostora bivše Jugoslavije.

Pročitaj kompletan tekst »

Prevodilac 3–4/99 (Đ. Otašević)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 4

Ovaj broj Prevodioca donosi devetnaest priloga raspoređenih u devet rubrika. U članku Jezik naš nasušni (5–10) Zoran R. Jovanović, glavni i odgovorni urednik časopisa, nakon uvodnog dela o političkim prilikama u svetu i kod nas, daje pregled organizovanih pokušaja za stvaranje „jedne jedinstvene institucije za jezičku i terminološku standardizaciju”

Pročitaj kompletan tekst »

T. V. Ahmetova: Russkij mat (D. Šipka)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 4

Ovaj rečnik predstavlja rusku opscenu leksiku. Njen autor, profesorka Ahmetova posvetila je praktički sav svoj radni vek proučavanju ove leksike, počevši od magistarske teze u šezdesetim godinama.

Pročitaj kompletan tekst »

D. Brozović-Rončević i dr.: Rječnik novih riječi (mali vodič kroz nove riječi i pojmove u hrvatskim glasilima) (J. Nedić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 4

Rječnik se sastoji od Predgovora Dunje Brozović-Rončević (V–VI str.), od uputstva Kako se služiti rječnikom (VII), spiska kratica (VII–VIII), potom popisa novina i časopisa (ukupno 94) te televizija i radija (8) koji su poslužili kao izvori za uvrštene riječi i izraze (IX–X), spiska Rječnici i druga korištena literatura (X–XII) i samog rječnika (1–209. str., oko 1950 odrednica, od acid do žuti tisak).

Pročitaj kompletan tekst »

M. Mladenov: Bugarsko–srpski rečnik (R. Žugić)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 4

Do nedavno je bugarsko-srpska leksikografija bila ograničena samo na Bugarsko-srpskohrvatski rečnik Marina Mladenova sa oko 35000 reči i izraza, koji je bio objavljen 1967. godine u izdanju Nolita u Beogradu.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Mladenov: Bugarsko–srpski rečnik (R. Žugić)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 4

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa