Lingvističke aktuelnosti

Učenje srpskog jezika na daljinu (N. Milićević-Dobromirov, M. Petrovski)

Upisano u kategoriju: Projekti, Broj 6

U okviru Centra za srpski jezik i kulturu, Azbukum, sa sedištem u Novom Sadu, postoje dopisni programi za učenje srpskog namenjeni strancima. Oni su, kao i ostali Azbukumovi projekti, rezultat dugogodišnjeg iskustva i metodičkog usavršavanja u nastavi srpskog jezika kao stranog.

Pročitaj kompletan tekst »

Spisak odbranjenih doktorskih disertacija iz oblasti jezičkih nauka na Filozofskom fakultetu u Nišu (D. Veljković)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 6

1. Dr Mladen Jovanović: Lingvistička analiza stila Viljema Foknera u romanu „As I Lav Dying” (1980).

Pročitaj kompletan tekst »

Konferencija američkog Nacionalnog saveta organizacija ređe predavanih jezika (D. Šipka)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 6

Od 6. do 8. aprila 2001. u gradu Vašingtonu (Washington, DC) održana je četvrta godišnja konferencija američkog Nacionalnog saveta organizacija ređe predavanih jezika (National Council of Organizations of Less Commonly Taught Languages – skraćeno: NCOLCTL, strana organizacije na Mreži je: http://www.nflc.org/projects/NCOLCTL).

Pročitaj kompletan tekst »

Kognitivna lingvistika u 2001. godini (D. Šipka)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 6

poljskom gradu Lođu održana je od 19. do 22. aprila ove godine konferencija pod naslovom Kognitivna lingvistika u 2001. godini. Njeni organizatori, veoma aktivna grupa anglista tamošnjeg univeriziteta pod rukovodstvom profesorice Levandovske-Tomaščik (koja spada u vodeće evropske kognitiviste), zamislili su je kao priliku da se porazgovara o stanju kognitivne lingvistike na pragu novog milenijuma.

Pročitaj kompletan tekst »

Međunarodna konferencija o medijima i kulturi (J. Petrović)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 6

Međunarodna konferencija o medijima i kulturi održana je u periodu od 10. do 15. maja, u organizaciji Fakulteta za društvene nauke Univerziteta u Ljubljani. Zvanični program sastojao se od referata i diskusija koje su bile usmerene na različite vidove percepcije medijskih i kulturnih oblika komunikacije.

Pročitaj kompletan tekst »

VIII Međunarodna letnja škola kognitivne lingvistike (J. Ajduković)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 6

Sofija, Novi bugarski univerzitet, od 9. do 28. jula 2001. Organizatori: Novi bugarski univerzitet, Bugarska akademija nauka, bugarsko Društvo za kognitivne nauke, Centralni i istočnoevropski institut za kognitivne nauke i Robert J. Glushko & Pamela Samuelson Foundation of San Francisco.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa