Lingvističke aktuelnosti

Mesto a jeho jazyk (D. Sokolović)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 7

Publikacija koja je pred nama predstavlja petu svesku u ediciji Sociolinguistica Slovaca, jednog – može se slobodno reći – širokokoncipiranog projekta pod rukovodstvom lingvista okupljenih u Institutu za jezik Ljudovita Štura u Bratislavi. Prva sveska edicije izašla je 1995. godine; kasnija izdanja održala su više-manje dinamiku izlaženja jednom godišnje. Novi godišnjaci su uveliko u pripremi.

Pročitaj kompletan tekst »

B. Popović: Načelo interpunkcije (M. Stojanović)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 7

Studija Načelo interpunkcije predstavlja predavanja koja je profesor Bogdan Popović držao studentima Filosofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u toku letnjeg semestra školske 1932/33, i tokom zimskog semestra 1933/34. godine. Reč je o poslednjem kursu Popovićevih predavanja, prvi i, doskora, jedini put objavljenim 1960. godine u Novom Sadu, u izdanju Matice srpske, kao jedan od dva ogleda objedinjena naslovnom sintagmom Dva ogleda iz teorije stila. Nedavno, kao jedna od knjiga objavljenih u biblioteci „Mala akademija”, izdavačke kuće Mali Nemo iz Pančeva, ovaj zanimljiv Popovićev ogled o načelu interpunkcije, ponovo je pred čitaocima.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Riđanović: Praktična engleska gramatika (M. Šipka)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 7

Osnovna obilježja i namjenu ove zanimljive knjige, koja se u Sarajevu pojavila sredinom 2001. godine, objasnio je sam autor odmah na početku, u Predgovoru (str. 5-8). Obraćajući se čitaocima, M. Riđanović, inače redovni profesor engleskog jezika i opšte lingvistike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kaže: „Pravi ¢naučni¢ naslov ove gramatike mogao bi biti komunikativno-kontrastivna gramatika engleskog jezika, jer se danas u metodici nastave stranih jezika gramatike koje polaze od životnih situacija i od njih idu prema gramatici zovu komunikativnim, a one koje vrše česta poređenja maternjeg sa stranim jezikom kontrastivnim gramatikama. A takva je upravo ova naša gramatika.”

Pročitaj kompletan tekst »

Južnoslovenski filolog LVI (Đ. Otašević)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj 7

Pedeset šesta knjiga uglednog Južnoslovenskog filologa posvećena je uspomeni na Pavla Ivića, uz Milku Ivić nesumnjivo najvećeg srpskog lingviste druge polovine 20. veka.

Pročitaj kompletan tekst »

B. Brborić: O jezičkom raskolu I (B. Terzić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 7

Prva knjiga sociolingvističkih ogleda srpskog sociolingviste i standardologa Branislava Brborića sadrži osamdeset tekstova različite dužine, raspoređenih u deset glava. Ovi tekstovi nastajali su tokom dve decenije autorovog aktivnog delovanja u sklopu globalne teme jezik i društvo, i to u periodu od 1971. do 1991, kada prestaje da postoji SFRJ i zvanično jezičko zajedništvo srpskohrvatsko/hrvatskosrpsko.

Pročitaj kompletan tekst »

J. Grković-Mejdžor: Pitanja iz staroslovenske leksike i sintakse (M. Petrovski)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 7

Sad, 2001, 55 str.

Knjiga Jasmine Grković-Mejdžor Pitanja iz staroslovenske sintakse i leksike prva je u ediciji Lingvističke sveske koju je pokrenula Katedra za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Telebak: Muzika riječi – ka govornoj kulturi (M. Šipka)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 7

Ova knjiga Milorada Telebaka, docenta Univerziteta u Banjaluci, nije skorašnje izdanje (izašla je iz štampe prije dvije godine), ali je njen autor relativno novo ime u našoj nauci o jeziku, pa je stoga, prije samog prikaza njegove Muzike riječi, potrebno kazati koju riječ i o njemu samom.

Pročitaj kompletan tekst »

D. Stanojević: Retorika Zlatnog runa (M. Stojanović)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 7

Književni opus Borislava Pekića, naročito njegov sedmotomni roman-enciklopedija, fantazmogorija Zlatno runo, već decenijama ne prestaje da privlači pažnju književnih proučavalaca, ali ništa manje ni stilističara i lingvista.

Pročitaj kompletan tekst »

M. Dešić: Mali akcenatski rečnik srpskoga jezika (N. Ramić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 7

Akcentovanje reči u srpskom jeziku često je bilo predmet istraživanja domaćih i stranih stručnjaka. Brojni su radovi, i najpoznatijih imena naše nauke o jeziku, koji problematiku naglašavanja, naročitog isticanja visine ili jačine pojedinih delova reči ili rečenica, tretiraju u dijahronoj perspektivi i na sinhronom planu. Izučavana je istorija akcenta, opisivana priroda pojedinih akcenata, beležen akcenat u narodnim govorima, a propisivana su i pravila naglašavanja, odnosno utvrđivan je književni akcenat.

Pročitaj kompletan tekst »

A. Sobolev: Bolgarskij širokolykskij govor (B. Sikimić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 7

Terenska istraživanja bugarskog govora u oblasti Široka L`ka, ruski dijalektolog i balkanolog, Andrej Soboljev, obavio je tokom avgusta 1996. godine u okviru projekta „Mali dijalektološki atlas balkanskih jezika” (MDABJ) Instituta za lingvistička istraživanja Ruske akademije nauka i „Kleiner Balkansprachatlas”, Marburg.

Pročitaj kompletan tekst »

A. Sobolev: Sprachatlas Ostserbiens und Westbulgariens (I–III) (B. Sikimić)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 7

Rad ruskog dijalektologa Andreja N. Soboljeva na dijalekatskom Atlasu istočne Srbije i zapadne Bugarske (nemačka skraćenica SAOSWB, u nastavku – Atlas) započet je 1989. godine terenskim istraživanjem sela Vratarnica u okolini Zaječara, čiji su rezultati objavljeni u monografiji Говор села Вратарница в восточной Сербии в историческом и ареальном освещении, München 1994. Kao prethodnica Atlasu, usledila su autorova terenska istraživanja istočne Srbije i zapadne Bugarske tokom 1992, 1994 i 1995. Atlas je objavljen u Marburugu, Nemačka, kao rezutat dugogodišnje autorove saradnje sa tamošnjim Institutom za nemački dijalekatski atlas.

Pročitaj kompletan tekst »

Jezik danas 9 (R. Babić)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 7

U ovom broju časopisa „Jezik danas”, osim radova naših eminentnih lingvista, objavljeni su još neki zanimljivi tekstovi.

Pročitaj kompletan tekst »

Jezik danas 10 (J. Sepe)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 7

U desetom broju Jezik danas pred zainteresovane donosi osam tekstova zanimljivih za svakodnevnu adekvatnu upotrebu jezika, tri zaključka Odbora za standardizaciju srpskog jezika koji se odnose na neka pitanja iz oblasti pravopisa odnosno terminologije i Prvu poslanicu Sv. apostola Pavla Korićanima.

Pročitaj kompletan tekst »

Jezik danas 11 (V. Pavlović)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 7

Broj 11 časopisa Jezik danas, glasila Matice srpske za kulturu usmene i pisane reči, donosi niz zanimljivih priloga iz oblasti leksikologije, preciznije leksikografije, etimologije i semantike, pravopisa, sociolingvistike i jedan poetski intoniran tekst Vaska Pope iz predgovora antologiji narodne poezije Od zlata jabuka.

Pročitaj kompletan tekst »

Jezik danas 12 (I. Bojović)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 7

Usvojiti nematernji jezik znači, pre svega, poznavati svoj maternji jezik. U vezi sa tim članak Melanije Mikeš „Da li stvarno želimo da naša deca nauče srpski” odnosi se na teškoće u savlađivanju srpskog jezika kao nematernjeg. Autor iznosi osnovne nedostatke važećeg plana i programa, predlaže njegove izmene u etnički višenacionalnim sredinama i smatra jezičku interferenciju mogućom prolaznom pojavom u razvoju govora pojedinca. Ovaj članak je usmeno izložen na Konferenciji Jugoslovenskog društva za primenjenu lingvistiku, koja je održana 14. i 15. aprila 2000. u Novom Sadu.

Pročitaj kompletan tekst »

Jezik danas 13 (S. Ilić)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 7

„Jezik danas”, koji kao tromesečni časopis izlazi u izdanju Matice srpske, specifičan je u odnosu na ostale naše lingvističke časopise po svojoj nešto široj nameni. On je namenjen ne samo lingvističkim stručnjacima, već i svima ostalima, koji se svakodnevno susreću sa jezičkim nedoumicama i problemima, a koje jedan ovakav časopis može animirati na razmišljanja o jeziku. Ilustracija ovakvog nastojanja redakcije časopisa je i stalna rubrika Jezičke nedoumice u kojoj čitaoci mogu slati svoja pitanja, komentare i napomene i dobiti odgovore na njih.

Pročitaj kompletan tekst »

Filološki pregled XXVII/2 (S. Ilić)

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 7

Među više radova posvećenih književnim temama, u novom broju Filološkog pregleda, u rubrici Studije i rasprave, objavljena su i dva lingvistička rada. Rad Slobodana Stevića „Uređena raslojenost italijanskog jezika” ima za predmet različite varijetete italijanskog jezika (standardni, srednjoitalijanski, narodski, regiolekt, dajelekt) koji su rezultat teritorijalnog i sociolingvističkog raslojavanja.

Pročitaj kompletan tekst »

Rečnik srpsko-poljskih međujezičkih homonima i paronima (J. Ajduković)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 7

Rečnik srpsko-poljskih međujezičkih homonima i paronima izradila je grupa autora na čelu sa prof. dr Dankom Šipkom u Institutu za slovensku filologiju Varšavskog univerziteta, školske 1992/1993. godine, i predstavlja, kako je to u predgovoru rečeno, “rezultat isključivo individualnog rada članova Radionice Kišobran”. Dakle, autori ovog izuzetnog dela su Katarzyna Kurek, Joanna Leszczyńska, Magdalena Siudek, Vladan Stamenković i prof. Danko Šipka.

Pročitaj kompletan tekst »

V. Filipović: Problem prevodivosti nemačkih partikula na srpski

Upisano u kategoriju: Disertacije, Broj 7

Problem prevodivosti nemačkih partikula na srpski tema je magistarske disertacije koju je Vesna Filipović odbranila 30. maja 2001. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Komisiju su sačinjavali: mentor dr B. Petronijević, dr B. Hlebec i dr S. Srdić.

Pročitaj kompletan tekst »

V. Filipović: Dodatak uz autoreferat Problem prevodivosti nemačkih partikula na srpski

Upisano u kategoriju: Disertacije, Broj 7

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa