Lingvističke aktuelnosti

M. Kostić: Uticaj demografskih činilaca na artikulacione poremećaje kod dece predškolskog uzrasta

Upisano u kategoriju: Disertacije, Broj 7

Magistarski rad je odbranjen u martu 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Predmet istraživanja je utvrđivanje uzročno-posledičnih odnosa između demografskih činilaca, nivoa artikulacije i artikulacionih poremećaja kod dece predškolskog uzrasta, kao jednog od najčešćih poremećaja jezika.

Pročitaj kompletan tekst »

R. Lučić: Serbokroatistika u Beneluksu (D. Šipka)

Upisano u kategoriju: Intervju, Broj 7

Radovan Lučić je rođen u Zagrebu, slavistiku je diplomirao na Amsterdamskom sveučilištu. Uz redovite prevodilačke aktivnosti bavi se primijenjenom lingvistikom, u prvom redu leksikografijom. Voditelj je projekta „Hrvatsko-nizozemski rječnik” pri Amsterdamskom sveučilištu gdje trenutačno i drži nastavu usmenog izražavanja i prevođenja. Podučava B/C/S (Bosnian/Croatian/Serbian) pri Tribunalu u Den Haagu. Objavljuje radove s područja leksikografije, standardologije i jezične politike.

Pročitaj kompletan tekst »

D. Šipka: Formalna obeležja izvornih naučnih radova iz lingvistike

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 7

Pregledajući formalna obeležja priloga u našim lingvističkim časopisima i zbornicima (zaglavlja, način citiranja, navođenja literature i sl.) možemo primetiti dve stvari. Prvo, postoji visok stepen variranja među različitim časopisima i zbornicima, a neretko u više izdanja istog zbornika, a čak i u radovima više autora istog izdanja časopisa i zbornika. Drugo, ta formalna obeležja u dobroj se meri razlikuju od onoga što je uobičajeno u svetu, prvenstveno po preteranom korišćenju fusnota, kao zastarelog sredstva upućivanja na bibliografske jedinice. Ukratko rečeno, nema standarda, a uobičajene tendencije razlikuju se od svetskih standarda.

Pročitaj kompletan tekst »

Terenska etnolingvistička istraživanja Srba u Mađarskoj (B. Sikimić)

Upisano u kategoriju: Broj 7

ahvaljujući organizacionoj i materijalnoj podršci Srpske samouprave u Mađarskoj, u periodu od 17. do 22. septembra 2001. obavljena su terenska etnolingvistička istraživanja Srba u naseljima Čip (Szigetcsép) i Lovra (Lórév), na ostrvu Čepel, južno od Budimpešte. U istraživačkom timu su radile Biljana Sikimić, Balkanološki institut SANU, Marija Vučković, Inistitut za srpski jezik SANU i Marija Ilić, stipendista MNTR, Blaknološki institut SANU.

Pročitaj kompletan tekst »

Terenska etnolingvistička istraživanja okoline Leposavića (Kosovo) (B. Sikimić)

Upisano u kategoriju: Projekti, Broj 7

U organizaciji Balkanološkog instituta SANU, od 18. do 26. avgusta 2001. obavljena su terenska etnolingvistička istraživanja severnog Kosova – u podkopaoničkim selima, u dolini Ibra i na planini Rogozni. U istraživačkom timu su bile Biljana Sikimić, naučni saradnik Balkanološkog instituta, Marija Ilić, postdiplomac na Filološkom fakultetu u Beogradu i Jelena Martinović, student etnomuzikologije na Muzičkoj akademiji u Beogradu.

Pročitaj kompletan tekst »

Terensko istraživanje u Crnoj Travi (M. Vučković)

Upisano u kategoriju: Projekti, Broj 7

Istraživanje čiji je osnovni cilj bio prikupljanje podataka o tajnom govoru zidara crnotravskog kraja sprovedeno je od 15. do 21. jula 2001. god. u Crnoj Travi i Brodu u okviru multidisciplinarnog istraživanja koje su organizovali Mladi istraživači Srbije.

Pročitaj kompletan tekst »

Radovi jugoslovenskih lingvista objavljeni u inostranstvu (6)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 7

Ivić Milka: Alexander M. Schenker. Polish Declension. A Descriptive Analysis (Slavic Printings and Reprintings, 39. ed. by C. H. van Schooneveld). The Hague, London, Paris, Mouton and Co., 1964, 105 p. – International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 1968, XI, p. 180–182. [prikaz]

Pročitaj kompletan tekst »

31. Naučni sastanak slavista u Vukove dane (T. Samardžić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 7

Kao deo Međunarodnog skupa slavista u Vukove dane, koji organizuje Međunarodni slavistički centar, u Beogradu je 12 – 16. 9. 2001. održan 31. međunarodni naučni sastanak.

Pročitaj kompletan tekst »

3. Međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup, Zagreb 15–16. XI. 2001 (B. Tafra)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 7

U Zagrebu će se 15–16. studenoga 2001. godine održati 3. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup na temu Dvojezična i višejezična leksikografija, u okviru koje su predloženi tematski blokovi: Tipologija i struktura rječnika, Struktura rječničkoga članka, Rječnik i norma, Leksikografska metodologija, Leksikografski projekti.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa