Lingvističke aktuelnosti

Đorđe Otašević: Glossary of Verbal Forms (Olga Sabo-Jerkov)

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 8-9

Rečnik je namenjen strancima koji uče srpski jezik. Sadrži 1000 glagola.

Pročitaj kompletan tekst »

T. Kul’čic’ka: Ukraїns’ka leksikografija XIII-XX st. (Danko Šipka)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 8-9

Knjiga o kojoj pišemo zapravo je bibliografija ukrajinske leksikografije i metaleksikografije. Nakon kratkog predgovora od nekoliko strana i spiska skraćenica, autorka predstaljva bibliografski spisak štampanih ukrajinskih rečnika (na šta otpada glavnina teksta, od strane 17. do 214), sledi kratak spisak rukopisnih rečnika (215–224), nakon čega zasebno numerisan umetak 28 strana sa ilustracijama naslovnih stranova i tekstova štampanih i rukopisnih rečnika, a onda i spisak radova iz teorije i istorije leksikografije (225–280). Na kraju autorka daje tri indeksa: imenski, mesta izdanja, te hronološki.

Pročitaj kompletan tekst »

Danko Šipka: A Bibliography of Serbo-Croatian Dictionaries (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 8-9

Bibliografija sadrži rečnike od samog početka leksikografske tradicije do kraja 1999. godine. Do sredine XIX veka egzistiraju dve odvojene leksikografske tradicije, srpska i hrvatska, koje se u drugoj polovini istoga veka spajaju u leksikografiju zajedničkog srpskohrvatskog jezika.

Pročitaj kompletan tekst »

Bibliografija uz Sabrana dela Ranka Bugarskog (Jasna Sepe)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 8-9

Treće, dopunjeno izdanje Bibliografije prati ediciju Sabranih dela R. Bugarskog. Iznošenju bibliografskih podataka prethodi selektivna profesionalna i radna biografija R. Bugarskog.

Pročitaj kompletan tekst »

Građa za bibliografiju srpske sintakse (Aleksandra Zdravković)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 8-9

Bibliografija srpske sintakse dugo nije postojala, te su autori Građe za bibliografiju srpske sintakse nastojali da prikupljenu građu što preciznije klasifikuju i dosledno je prikažu. Hronološki Bibliografija obuhvata radove iz srpske sintakse od Daničićeve gramatike iz 1858. godine do 1998. godine.

Pročitaj kompletan tekst »

Jelica Stojanović: Ortografske i jezičke karakteristike četvorojevanđelja manastira Nikoljca (XIII–XIV vijek)

Upisano u kategoriju: Disertacije, Broj 8-9

Bjelopoljsko četvorojevanđelje (dalje Bp) pripada bogatoj rukopisnoj zbirci manastira Nikoljca u Bijelom Polju. Napisano je krajem 13. početkom 14. vijeka na raškom području. Svojim paleografskim, pravopisnim, jezičkim i leksičkim osobenostima uklapa se u opštu sliku dosada ispitanih i opisanih rukopisa srpskoslovenskog jezika, sa svojim posebnostima i pojedinačnim individualnim odlikama. Poredeći ga sa Čajničkim jevanđeljem[2] sa bosanskog područja, koje je napisano cijeli vijek kasnije, utvrdili smo da je Bp nekim osobenostima (posebno u domenu pravopisa i sintakse) progresivnije, karakteriše ga veći broj inovacija.

Pročitaj kompletan tekst »

Aleksandra Marković: Dopune prelaznim i povratnim semikopulativnim glagolima u srpskom i hrvatskom književnom jeziku

Upisano u kategoriju: Disertacije, Broj 8-9

Dopune prelaznim i povratnim semikopulativnim glagolima u srpskom i hrvatskom književnom jeziku tema je magistarske teze koju je Aleksandra Marković odbranila u novembru 2001. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Mentor teze bio je dr Ljubomir Popović, a članovi komisije dr Duška Klikovac i dr Dragana Mršević-Radović.

Pročitaj kompletan tekst »

Bill Teck, Bill Cruz: The Official Spanglish Dictionary (Zorana Milićević)

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj 8-9

“The Official Spanglish Dictionary” koncipiran je bez normativnih pretenzija, što je sasvim u skladu sa “normolomnom” prirodom ove jezičke tvorevine, nastale usled intenzivnog kontakta španskog i engleskog jezika među hispanskim stanovništvom Sjedinjenih Američkih Država. Iako se spangliš može manifestovati i u korišćenju španskog jezika kontaminiranog engleskim, autori ovog rečnika pažnju posvećuju primerima preuzetim iz govora onih koji se služe engleskim koji trpi uticaj španskog. Rečnik sadrži preko 300 reči i izraza, koji nisu raspoređeni alfabetskim redom, već su razvrstani tematski: On the Street, Sports, Science and Technology, Home Life, itd.

Pročitaj kompletan tekst »

Josiane F. Hamers, Michel Blanc: Bilinguality and Bilingualism (Zorana Milićević)

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj 8-9

Tema kojoj su se u ovoj knjizi posvetili Hamers i Blanc pruža nepregledne mogućnosti za proučavanje u okviru različitih disciplina, kako zadržavajući se u domenu jedne, tako i povezujući je i ukrštajući sa drugima. Autori su se bavili lingvističkim, kognitivnim i sociokulturnim aspektima bilingvalnog ponašanja, koje je analizirano na individualnom, interpersonalnom i socijalnom nivou.

Pročitaj kompletan tekst »

Wordplay: A Curious Dictionary of Language Oddities (Dragana Kitanović)

Upisano u kategoriju: Iz druge ruke, Broj 8-9

Ovaj rečnik, Krisa Koula (Chris Cole) predstavlja dragocenu zbirku pravih jezičkih retkosti. On sadrži 3000 reči, 38 tabela, 11 zanimljivih tekstova i glosarij „specijalnih” reči. Većina reči nije do sada štampana (kao na primer: eunoia, najkraća reč sastavljena od svih pet samoglasnika e-u-o-i-a). Za svaku reč je dat precizan izgovor, etimologija i značenjski registri, a reči koje su retko u upotrebi prate i odgovarajuće definicije i ilustracije.

Pročitaj kompletan tekst »

Radivoje Mladenović

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 8-9

Već dvadesetak godina prikupljam jezičku građu iz Gore, Sretečke župe, Sirinićke župe, Podrime, Prizrenskog Podgora, južnog Kosova, u nameri da ove govore opišem. Kada sam februara 1999. godine boravio nekoliko dana u Orahovcu, Velikoj Hoči i Maloj Kruši, uplašio sam se beznađa Podrimaca.

Pročitaj kompletan tekst »

Mitra Reljić

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 8-9

Pokušaću da u narednih petnaestak minuta ocrtam glavne linije u proučavanjima/istraživanjima srpskog jezika na Kosmetu u poslednjih dvadesetak godina. Pri tome, stanje je ono do čega se došlo, i moje zaključne rečenice biće plod tog ocrtavanja, tog pregleda, koji ću predstaviti u tri tačke:

Pročitaj kompletan tekst »

Radojko Gačević

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 8-9

Tužna je kosmetska stvarnost, iako na Kosovu i Metohiji Srbi žive više od 1000 godina sada preživljavaju najteže dane u istoriji svog postojanja. Umesto da zaštite i osiguraju mir i sigurnost stanovništvu Kosmeta, mirovne snage KFOR-a i UNMIK-a izdašno pomažu šiptarski pogrom nad Srbima.

Pročitaj kompletan tekst »

Jovan Vuksanović

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 8-9

Bliska su mom srcu ova tužna i sumorna izlaganja o teškom stanju i tragičnoj sudbini srpskog naroda i njegovog jezika na Kosovu i Metohiji. I to tamo gde su nam koreni i gde nam je kolevka, viševekovna kultura i tradicija.

Pročitaj kompletan tekst »

Marija Ilić

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 8-9

U saradnji sa dr Biljanom Sikimić, posetila sam nekoliko punktova na severnom Kosovu i u jugozapadnoj Srbiji, u drugoj polovini avgusta 2001. godine. To je bio terenski rad u kome su učestvovali dr Biljana Sikimić, etnolingvistkinja, Jelena Martinović, etnomuzikolog i ja – Marija Ilić, postdiplomkinja kod dr Biljane Sikimić.

Pročitaj kompletan tekst »

Danko Šipka: Anotirana bibliografija leksikologije i metaleksikografije (1)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 8-9

Prilozi za građu leksikološke i metaleksikografske bibliografije

– važniji časopisi i zbornici do 1988. godine –

Pročitaj kompletan tekst »

Kongres slavista. Jezik u savremenim okolnostima (Julijana Milutinović)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 8-9

U organizaciji Saveza slavističkih društava Jugoslavije, Centra za naučna istraživanja SANU i Studijske grupe za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu, održan je Petnaesti kongres slavista Jugoslavije. Kongres je održan od 11–13. oktobra, u čast obeležavanja tridesetogodišnjice uspešnog rada Filozofskog fakulteta u Nišu. Radu Kongresa pristustvovalo je oko 250 učesnika.

Pročitaj kompletan tekst »

Međunarodni kongres EEG-a i kliničke neurofiziologije (Neda Subota i Maja Kostić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 8-9

Na 14 međunarodnom kongresu EEG-a i kliničke neurofiziologije u Firenci, (zemlja - Italija), uloga domaćina pripala je Međunarodnom udruženju kliničke neurofiziologije (IFCN). Na prethodnim kongresima u Vankuveru (Kanada) i Kjotu (Japan), doneta je zajednička odluka da se svetska zajednica kliničkih neurofiziologa okupi u Firenci, u Italiji.

Pročitaj kompletan tekst »

Međunarodna konferencija u Bukureštu (Jovan Ajduković)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 8-9

U okviru evropske godine jezika 26. i 27. oktobra u Bukureštu u organizaciji Bukureške ekonomske akademije (BEA), Univerziteta u Bukureštu, Državnog instituta za ruski jezik A. S. Puškin iz Moskve, Britanskog saveta, Rumunske asocijacije za kvalitet jezičkih usluga i Francuskog kulturnog centra održana je međunarodna konferencija pod nazivom Lingvistička i kulturna raznolikost kao faktor evropskog razvoja. U radu konferencije učestvovali su naučnici iz Rumunije, Rusije, Bugarske, Jugoslavije, Moldavije, Velike Britanije, Češke i Ukrajine.

Pročitaj kompletan tekst »

Naučni skup Filozofsko-filološke nauke na početku 21. vijeka (Biljana Babić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj 8-9

Drugi po redu naučni skup, sa temom Filozofsko-filološke nauke na početku 21. vijeka, u organizaciji Filozofskog fakulteta iz Banjaluke održan je 7. i 8. decembra 2001. godine u okviru obilježavanja sedme godišnjice postojanja ovog fakulteta.

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna stranaSledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa