Lingvističke aktuelnosti

Naučni skup „Srpski jezik u kontekstu aktuelne jezičke politike na Kosovu i Metohiji” (Sofija Miloradović)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 10

U Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu je 15. i 16. novembra 2002. godine, u organizaciji Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, održan naučni skup sa temom Srpski jezik u kontekstu aktuelne jezičke politike na Kosovu i Metohiji. Organizacioni odbor Skupa predložio je sledeće tematske celine u okviru kojih je trebalo da se kreću pisci referata: 1. Jezici javne i službene komunikacije na Kosovu i Metohiji; 2. Maternji i nematernji jezici u nastavi i nastavnim planovima i programima na Kosovu i Metohiji; 3. Stanje i perspektiva srpskih govora na tlu Kosova i Metohije; 4. Jezici u kontaktu na tlu Kosova i Metohije (bilingvizam, multilingvizam, kalkiranje i jezičke pozajmljenice).

Pročitaj kompletan tekst »
« Prethodna strana

Napravljeno pomoćuWordPressa