Lingvističke aktuelnosti

Branimir Stanković: Veza Humbolta i neohumboltovaca

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 18

Рад се бави лингвистичким везама између филозофије језика Вилхелма фон Хумболта и активности немачке школе „граматике која се тиче садржине“ („Die inhaltbezogene Grammatik“), узимајући у обзир литературу на српско-хрватском (српском, хрватском и бошњачком) језику.

Pročitaj kompletan tekst »

O statusu srpskohrvatskog – koraci u dobrom smjeru (Danko Šipka)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 18

U sapunskoj operi o statusu srpskohrvatskog jezika vidjeli smo u proteklih dvadeset godina sve i svašta. Kad smo već pomislili da osim uobičajenog udaranja u talambase uz, doduše, gnušanje neznatno male grupe razumnih promatrača na koje niko i ne obraća pažnju, nećemo ni vidjeti ništa drugo, pojavila su se dva glasa koja u ovu sagu unose potpuni preokret.

Pročitaj kompletan tekst »

Diskurs i diskursi. Zbornik u čast Svenki Savić (Ivana Antonić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 18

Krajem 2010. godine u izdanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Ženskih studija i istraživanja „Mileva Marić Ajnštajn“ iz Novog Sada, u fakultetskoj ediciji „Zbornik u čast“ objavljen je zbornik radova Diskurs i diskursi posvećen prof. dr Svenki Savić, a koji je uredila Vera Vasić.

Pročitaj kompletan tekst »

Dušan Vladislav-Pažđerski: Poljsko-srpski rečnik biljaka sa srpsko-poljskim i latinsko-poljsko-srpskim indeksom. Polsko-serbski słownik roślin z serbsko-polskim i łacińsko–polsko-serbskim indeksem (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 18

Овај речник се у великој мери заснива на ауторовој раније објављеној публикацији Пољско-српскохрватски речник биљака. Са српскохрватско-пољским индексом, Гдањск, 2002 (интернет издање: http://www.rastko.rs/rastko-pl/jezik/dvpaz-djerski-recnik/index_l.php, Пројекат Растко, децембар 2002), али због бројних измена ово је несумњиво наредно и ново издање речника.

Pročitaj kompletan tekst »

С. М. Кульбакинъ: Славянская палеографiя (Dragana Novakov)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Knjige, monografije, Broj: 18

У издању Института за српски језик САНУ (Старословенистички одсек) изашла је књига Славянская палеографıя Степана Михаиловича Куљбакина, коју су приредили Гордана Јовановић, Радмила Ковачевић и Виктор Савић. Стручно мишљење дали су Биљана Јовановић-Стипчевић и Бранкица Чигоја.

Pročitaj kompletan tekst »

Ljiljana Otašević, Đorđe Otašević: Rečnik mikrotoponima 1 (Ivana Bojović

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 18

Поред микротопонима Речник садржи лична имена, презимена, надимке (мушке, женске и породичне), хипокористике, етнике, ктетике, хидрониме и зоониме.

Pročitaj kompletan tekst »

Đorđe Otašević, Ljiljana Otašević: Rečnik skraćenica 1 : ćiriličke skraćenice (Ivana Bojović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 18

У првом, ћириличком делу речника најбројније су скраћенице с подручја некадашњег српскохрватског језика, затим скраћенице настале у Србији, Хрватској, Републици Српској, Федерацији БиХ и Црној Гори након распада СФРЈ.

Pročitaj kompletan tekst »

Jovan Ajduković: Kontaktološki rečnik slovenskih jezika : Tom І : Rečnik adaptacije bugarskih kontaktoleksema pod ruskim uticajem : A – V (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 18

Речник је настао у оквиру пројекта Словенски језици у контакту са руским језиком, на којем Јован Ајдуковић ради од 1992. године. Објављен је шест година након огледне свеске.

Pročitaj kompletan tekst »

Đorđe Otašević: Prilozi za građu leksikološke i metaleksikografske bibliografije (3)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 18

Зајцева Светлана В.: Прилог проучавању лексике штокавског наречја. ЗбМСФЛ XLIII (2000 [2001]), 215–222.
Зајцева Светлана: Тематски приступ обраде грађе у дијалекатским речницима. ХДЗ 8 (1989), 171–179.

Pročitaj kompletan tekst »

Međunarodni naučni simpozijum Gramatika i leksika u slovenskim jezicima (Marina Nikolić)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 18

Матица српска и Институт за српски језик САНУ организовали су међународни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима, који је трајао oд 14. IХ до 16. IХ 2010 (Матица српска 14. IХ, САНУ 15. и 16. IХ). Почасни председник Организационог одбора симпозијума била је академик Милка Ивић.

Pročitaj kompletan tekst »

VI seminar „Vaspitač u 21. veku“ (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 18

У организацији Високе школе за васпитаче струковних студија из Алексинца одржан је у Сокобањи VІ семинар „Васпитач у 21. веку“. Иако је, што је и разумљиво, највише реферата било из области педагогије, ни број радова који су се у потпуности или делимично тицали језика није био занемарљив

Pročitaj kompletan tekst »

Napravljeno pomoćuWordPressa