Lingvističke aktuelnosti

Biljana Radić Bojanić: Internet u lingvističkoj literaturi

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 14

Diskurs interneta podrazumeva nekoliko različitih vidova komunikacije: veb-stranice, elektronsku poštu, elektronske ćaskaonice, virtuelne igraonice i diskusione grupe. To su dinamične i interaktivne pojave koje na potpuno nov i dosad nezabeležen način menjaju ono što se znalo o govorenom i pisanom jeziku. U ovim promenama jezik elektronskih ćaskaonica otišao je najdalje, jer pokazuje najviše inovacija u odnosu na tradicionalnu komunikaciju, ali i druge jezičke situacije na internetu, u različitim stepenima, odstupaju od neelektronskih (veb-stranice u odnosu na knjige i novine, elektronska pošta u odnosu na pisma, itd.). Redefinisanje pojava uvek zahteva dobra obrazloženja zasnovana na detaljnim naučnim istraživanjima, pa se tako u ovom radu kratko prikazuje nekoliko knjiga i studija pojedinih aspekata jezika interneta u nadi da će se budućim istraživačima u ovom polju ponuditi smernice i olakšati put kroz literaturu.

Pročitaj kompletan tekst »

Danko Šipka: Imam tri sina i dijete

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 14

Rečenicu iz naslova mogli bismo očekivati od nekog kršnog brkajlije iz Dinarskog masiva. „Dijete“ je kćerka, a upotreba opšteg umesto specifičnog termina jasno upućuje na to kakva je polna distribucija vrednosti u umu rečenog brkajlije. Ovde se susrećemo s mogućnošću da upotrebnom nadređenog pojma obezvredimo ono o čemu govorimo. Slično bi bilo i ako bismo vlasniku psa rekli „Obuzdajte svoju životinju.“ umesto „Obuzdajte svog psa.“. U jednoj široj optici, imamo posla s odnosom jezika i kulture odnosno, na nivou individue, jezika i mišljenja. Jedan primer izraza polne (ili kako se negde govori „genderne“ – preciznije ali rogobatno) neravnopravnosti u jeziku ne mora ništa da znači – može se raditi o čistoj slučajnosti. Zanimljivo je stoga pogledati i druga mesta gde se ovaj vid neravnopravnosti može ispoljavati. Tek one jezičke pojave koje imaju obrazac ponavljanja zavređuju pažnju jezikoslovaca.

Pročitaj kompletan tekst »

Kodovi slovenskih kultura 9 (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 14

Interdisciplinarni godišnjak »Kodovi slovenskih kultura«, izdanje ugledne beogradske izdavačke kuće »Klio«, prisutan je na slavističkoj naučnoj sceni već punih deset godina. Osnovni podaci o časopisu mogu se naći i na internet adresama http://kapija.narod.ru i www.rastko.org.yu. Časopis ima međunarodnu redakciju, pored glavnog urednika Dejana Ajdačića, u redakciji su moskovski slavisti T.A. Agapkina i A.A. Plotnikova. Sastav uređivačkog tima već ukazuje da je časopis namenjen široj slavističkoj publici pa se radovi objavljuju na ruskom i srpskom/hrvatskom – okupljeni na zajedničkom zadatku što šireg osvetljavanja unapred zadate teme u domenu slovenske duhovne kulture (zato se, pored originalnih naučnih radova, ponekad prihvataju i već objavljivani). Od 1996. godine, kada je objavljen privi broj na temu »Biljke«, pojavilo se devet brojeva »Kodova slovenskih kultura«:1997 – »Hrana«, 1998 – »Svadba«, 1999 – »Delovi tela«, 2000 – »Zemljoradnja«, 2001 – »Boje«, 2002 – »Deca«, 2003 – »Ptice« i 2004 – »Smrt«.

Pročitaj kompletan tekst »

Stana Ristić: Raslojenost leksike srpskog jezika i leksička norma (Nenad Ivanović)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 14

Metodologija normiranja i standardizacije srpskog jezika u njegovom leksičkom domenu predstavlja važnu i aktuelnu temu u povesti srpske lingvistike. Tokom više od jednog i po veka, počev od Bečkog književnog dogovora (1850) pa sve do najnovijeg Ustava Republike Srbije (2006), pred srpske filologe i lingviste, ali i druge učene Srbe, postavlja se pitanje normiranja srpskog jezika, najčešće u kontekstu njegovog institucionalnog priznanja i kultivacije. Suvišno je reći da se ovom pitanju, posebno na početku XX veka, pristupalo na način koji je poništavao njegovu čisto lingvističku autonomiju: posledice toga poništavanja, na kraju krajeva, živo osećamo još i danas[1]. Odstranimo li, međutim, sa ove teme suvišne naslage nelingvističkih polemika, poput problema jezičke evaluacije u kontekstu nacionalnog identiteta, ostaje ogoljeno jedno, sasvim neistraženo, zanimljivo lingvističko pitanje. A upravo tim pitanjem bavi se nova monografija Stane Ristić, pod naslovom Raslojenost leksike srpskog jezika i leksička norma.

Pročitaj kompletan tekst »

Kirsten Malmkjær (editor) et al.: The Linguistics Encyclopedia, second edition (Nenad Ivanović)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 14

U vremenu u kome i veliki i mali izdavači, ubrzanim izdavanjem publikacija enciklopedijskog karaktera iz raznorodnih humanističkih disciplina, potvrđuju rastuću čitalačku glad za ovom vrstom štiva, pojava jedne lingvističke enciklopedije u svetu i dalje se smatra značajnim datumom. Razlog je jednostavan: dobro napisane, i stoga rado čitane enciklopedije opšte lingvistike, koje ne samo da pružaju širok i potpun opseg saznanja o jezičkim proučavanjima i njihovim naučnim disciplinama već svojom istorijskom i kulturološkom perspektivom naglašavaju stalnu potrebu za razvojem jezičke kulture svake nacije, pružajući pri tom sveže prikaze aktuelnih problema jezika i lingvistike, gotovo da se mogu nabrojati na prste jedne ruke. Na srpski jezik prevedena je jednotomna Kembrička enciklopedija jezika poznatog britanskog lingviste Dejvida Kristala (što, nažalost, nije učinjeno sa njegovom Enciklopedijom engleskog jezika, delom novijeg datuma, koja je po zahvatu u materiju uža, ali i dublja od Kembričke enciklopedije).

Pročitaj kompletan tekst »

Radomir Jovanović: Veliki leksikon stranih reči i izraza (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 14

Leksikografija je spor i pipav posao, a i pažljivo rađenim rečnicima obično je moguće naći neki nedostatak. Pored rečnika izuzetnog kvaliteta (kakvi su na primer, Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika Srpske akademija nauka i umetnosti, Enciklopedijski latinsko-srpski medicinski rečnik Miodraga Odavića, kao i neki drugi), kod nas su objavljivani i rečnici znatno skromnijeg kvaliteta. Rečnik Radomira Jovanovića (ukoliko ovo nije izmišljeno ime) predstavlja nešto sasvim novo u srpskoj leksikografiji. Stiče se (vrlo snažan) utisak da je ovaj rečnik radilo nekoliko daktilografa, svako za sebe, a da je sve te tekstove izdavač (ovde je neprimereno govoriti o bilo kakvom autorstvu) mehanički spojio u jednu knjigu.

Pročitaj kompletan tekst »

Univerzitet u Novom Sadu. Škola romologije (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 14

Zbornik raznovrsnih priloga naslovljen „Univerzitet u Novom Sadu. Škola romologije“ priredile su lingvistkinje Svenka Savić i Veronika Mitro. Urednice u svom predgovoru ističu da je u pitanju „dobar primer kako jedna kontinuirana građanska (nevladina) aktivnost grupe entuzijasta može prerasti u uspešan institucionalni oblik visokoškolskog obrazovanja Roma“.

Pročitaj kompletan tekst »

A. K. Smol’skaja: Slavjanskie studii (Jovan Ajduković)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 14

U monografiji Adelaide K. Smoljske “Slovenske studije” izloženi su radovi koje je autorka objavila tokom poslednje dve decenije XX veka. Jedan broj tekstova su delovi njene doktorske disertacije pod nazivom “Razvoj imenske tvorbe u srpskohrvatskom jeziku”.

Pročitaj kompletan tekst »

Tanja Pavlović: Život i smrt u jeziku i kulturi. Na ruskom i srpskom materijalu (Jovan Ajduković)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 14

Monografija mr Tanje Pavlović predstavlja neznatno korigovani tekst magistarskog rada pod nazivom “Semantika reči sa korenom “ži(v)-” i “mer/mor-” u ruskom i srpskom (hrvatskom) jeziku na fonu kulturnih koncepata “život” i “smrt”, odbranjenog decembra 1996. godine na Katedri za ruski jezik Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta “Lomonosov”. Naučni rukovodilac pri izradi disertacije bio je pokojni akademik N. I. Tolstoj, a naučni konsultant - čuveni etnolingvista i etimolog A. F. Žuravljov.

Pročitaj kompletan tekst »

Barbara Popiołek: Terminologia anatomiczna chorwacka i serbska. Kształtowanie się jej i funkcjonowanie we współczesnych językach (Sybilla Daković)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 14

Objavljen u Krakovu u Poljskoj rad Barbare Popiołek „Terminologia anatomiczna chorwacka i serbska. Kształtowanie się jej i funkcjonowanie we współczesnych językach” je monografija, koja prikuplja, sistematizira, te analizira srpsku i hrvatsku anatomsku terminologiju. Leksička građa na kojoj je autorica oslonila svoje istraživanja polazi iz izvora objavljenih u zadnjem desetljeću i predstavlja anatomsku terminologiju. Osnovni izvori građe su srednjoškolski priručnici biologije i anatomije.

Pročitaj kompletan tekst »

Anke Levin-Steinmann: Thematisches phraseologisches Wörterbuch der russischen Sprache Beschreibung und Charakterisierung des Menschen (Jovan Ajduković)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 14

Тематски фразеолошки речник руског језика др Анке Левин-Штајнман са Универзитета у Лајпцигу резултат је рада на пројекту који је финансијски помогао Немачки истраживачки фонд (DFG). Дело је настало у руској средини, уз свесрдну подршку професора и сарадника Института руског језика РАН у Москви.

Pročitaj kompletan tekst »

Milan Šipka: Kultura govora (Ivana Bojović)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 14

U knjizi “Kultura govora” Milana Šipke obrazložene su teorijske osnove i suština kulture govora, njeni osnovni elementi i vidovi u kojima se ona ispoljava u javnoj komunikaciji i stvaralaštvu u različitim oblicima društvenog života.

Pročitaj kompletan tekst »

Danko Šipka: Obratni glosar 1, 2 (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 14

Nakon Obratnog rečnika srpskog jezika Miroslava Nikolića (20??) dobili smo još jedan takav rečnik. Ovaj je, za razliku od Nikolićevog, štampan latinicom i složen abecednim redom. Ova dva rečnika razlikuju i se prema broju reči – rečnik Danka Šipke sadrži preko 213.000 reči.

Pročitaj kompletan tekst »

VII međunarodna naučna konferencija „Riječ i rečenica u slavenskim jezicima. Opis – konfrontacija – prijevod” 25.-27. XI. 2004. godine, Vroclav, Poljska (Sybbila Daković)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 14

Sedma po redu Međunarodna naučna konferencija sa temom „Riječ i rečenica u slavenskim jezicima. Opis – konfrontacija – prijevod”, u organizaciji Instituta Slavenske Filologije Vroclavskog Sveučilišta, održana je 25.-27. studenog 2004 godine u Vroclavu u Poljskoj. Ovaj ciklični (organiziran svake druge godine) naučni slavistički skup smatran je jednim od najvažnijih naučnih skupova slavista u Poljskoj.

Pročitaj kompletan tekst »

Tolkovyj slovar’ sovremennogo russkogo jazyka. Jazykovye izmenenija konca XX stoletija (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 14

Речник садржи више од 7.000 речи и устаљених синтагми. Као база за израду овог речника послужила је електронска картотека са више од два милиона употреба речи, састављена на материјалу штампе, публицистичких, научно-популарних и књижевних дела. Коришћени су и снимци разговорног језика, те радијских и телевизијских емисија.

Pročitaj kompletan tekst »

A. Plotnikova: Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii (Biljana Sikimić)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 12-13

Knjiga Ane Arkadjevne Plotnikove „Etnolingvistička geografija južnih Slovena“ (Étnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii), Moskva 2004, rezultat je višedecenijskog autorkinog rada u timu etnolingvističke škole pri Institutu za slavistiku Ruske akademije nauka u Moskvi. Predstavnici ovog interdisciplinarnog pravca (svi po osnovnoj formaciji lingvisti) istražuju arealno raspoređivanje terminološke leksike i frazeologije koja pokriva fenomene tradicionalne slovenske duhovne kulture.

Pročitaj kompletan tekst »

Međunarodni naučni skup o leksikografiji i leksikologiji. Deskriptivna leksikografija standardnog jezika i njene teorijske osnove (Đorđe Otašević)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 12-13

Zbornik donosi radove sa Međunarodnog naučnog skupa o leksikografiji i leksikologiji „Deskriptivna leksikografija standardnog jezika i njene teorijske onove”, održanog 10–12. aprila 2001. godine u Beogradu i Novom Sadu.

Pročitaj kompletan tekst »

Naučni sastanak slavista u Vukove dane 32/1 (Nenad Ivanović)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 12-13

Međunarodni „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”, koji svake jeseni na Filološkom fakultetu u Beogradu okuplja slaviste iz čitave Evrope, tokom više od trideset godina postojanja svojim istrajnim radom utiče na formiranje i razvoj misli o jeziku i književnosti slovenskih naroda. Publikovani zbornici referata sa ovih skupova obično su propraćena velikim interesovanjem – pre svega domaće naučne javnosti, što je i razumljivo, budući da se ovde prevashodno radi o onim temama koje se tiču aktuelnih posmatranja raznih vidova inherentne i suprasegmentne strukture srpskog jezika, kao i njihove problematike.

Pročitaj kompletan tekst »

Naučni sastanak slavista u Vukove dane 33/1 (Marina Spasojević)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 12-13

Zbornik radova sa Naučnog sastanka slavista u Vukove dane, održanog od 10. 9. do 14. 9. 2003. godine, posvećen lingvističkim temama izašao je pod naslovom Gramatički opis srpskog jezika. U knjizi se nalazi 28 referata istaknutih slavista o različitim gramatičkim temama. Pored radova koji su posvećeni opisu savremenog srpskog jezika (njegove morfologije, leksikologije, sintakse, stilistike, prozodije), nalazimo i radove o kontrastivnom proučavanju srpskog i drugih slovenskih jezika, kao i radove iz istorijske gramatike i onomastike, ali i nastave srpskog jezika kao stranog.

Pročitaj kompletan tekst »

P. van Sterkenbur (ur.): A Practical Guide to Lexicography (Danko Šipka)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 12-13

Ovaj praktični vodič kroz leksikografiju najnoviji je u nizu engleskojezičkih uvoda u ovu primenjenolingvističku disciplinu. Prethode mu, u ovoj deceniji, drugo izdanje Landauovog priručnika (Sidney I. Landau “Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography”, second edition, Cambridge University Press, 2001) i Džeksonov pregled (Howard Jackson “Lexicography. An Introduction”, Routledge, 2002).

Pročitaj kompletan tekst »
Sledeća strana »

Napravljeno pomoćuWordPressa