Lingvističke aktuelnosti

Mária Dobríková: Zdrawy y sstesti, k tomu pozehnany boskeho wynssowaty neprestawam

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 30

30. јула 2017. године у добром здрављу и процвату стваралачких сила прославио је 80. рођендан значајни лингвиста, оснивач словачке фразеолошке школе проф. др Јозеф Млацек, који на словачком универзитетском и академском простору ради више од пола века. За преко 50 година педагошког рада одгајио је стотине словакиста, дипломиране тумаче, преводиоце, журналисте и више докторанада.

Pročitaj kompletan tekst »

Валентина Федоровна Новодранова: Роль Е.С. Кубряковой в становлении когнитивного терминоведения

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 30

Доклад посвящен роли Е.С. Кубряковой в формировании нового когнитивного напра-вления в терминоведении, развивающегося в разработке диссертационных тем, сформулиро-ванных Еленой Самойловной, открывающих перспективы реализации ее идей становления ког-нитивистики как новой парадигмы знания.

Pročitaj kompletan tekst »

Данко Шипка: У сјени Вукових реформи (О Емануилу Коларовићу и његовим предлозима)

Upisano u kategoriju: Pregledni članci, Broj: 30

Аутор разматра предлог реформе писма који је почетком 19. вијека изнио Емануил Ко-ларовић у Летопису Матице српске. Показане су сличности са Вуковим пројектом реформе, али и виши ниво лингвистичке и педагошке анализе. Све ово упућује на потребу комплексни-јег поимања стандардизације српскохрватског језика, за шта се још шездесетих година двадесе-тог вијека залагао Меша Селимовић.

Pročitaj kompletan tekst »

Рајна Драгићевић (ур.): Путевима речи: зборник радова у част Даринки Гортан Премк (Ђорђе Оташевић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 30

Зборник је посвећен професорки Даринки Гортан Премк, уваженом српском лексикографу и лексикологу, оснивачу Лексикологије као универзитетског предмета на Универзитету у Београду у част њеног осамдесетог рођендана. Зборник садржи радове колега, сарадника и пријатеља др Даринке Гортан Премк из свих већих лингвистичких центара у Србији, али и из Македоније, Хрватске, Аустрије, Русије и Америке.

Pročitaj kompletan tekst »

Ранко Бугарски: Језици у поткровљу (Ивана Бојовић)

Upisano u kategoriju: Prikazi, Broj: 30

Књига Језици у поткровљу Р. Бугарског доноси радове написане, или само за ову прилику допуњене, током последње две године (једини изузетак је некролог, старијег датума, који чини XI поглавље). Књига се састоји се из четири дела.

Pročitaj kompletan tekst »

Сања Грковић: Научи кроз вежбања (Бојана Симић Туфегџић)

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 30

У широкој понуди школских приручника и уџбеника којима нас издавачке куће свакодневно обасипају, право освежење представљају Тестови и Електронска збирка задатака из српског језика, обједињени под називом Научи кроз вежбања. У питању је сасвим нов, модеран и квалитетан материјал, функционалан и ефикасан у процесу учења и провере знања, намењен ученицима петог, шестог, седмог и осмог разреда основне школе.

Pročitaj kompletan tekst »

Ђорђе Оташевић: Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије (12)

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 30

Šarić Ivana, Vakanjac Sanja: Andreas Langlotz. 2006. Idiomatic Creativity: A Cognitive Linguistic Model of Idiom-Representations and Idiom-Variation in English. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins. Jezikoslovlje 2 (2010), str. 215-227.

Pročitaj kompletan tekst »

Округли сто посвећен ономастици Знаковни карактер личног имена (Јелена Павловић)

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 30

У оквиру Међународне научне конференције Пајсијева читања 2017 (9. и 10. новембар 2017) одржан је округли сто посвећен ономастици под називом Знаковни карактер личних имена. Наслов, који подвлачи семиотичку вредност онима, у скла-ду је са тиме што је овогодишња конференција била посвећена Цветану Тодорову, француском семиотичару и књижевном критичару бугарског порекла.

Pročitaj kompletan tekst »

Napravljeno pomoćuWordPressa