Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 3

 

DIJALEKATSKI (REGIONALNI) REČNICI SRPSKOGA JEZIKA

a) Rečnici:

1. Gliša Elezović, Rečnik kosovsko-metohiskog dijalekta (I — SDZb IV, 1932, 1–477, II — SDZb VI, 1935, 1–587). Oko 15.000 odrednica. Akcentovane odrednice (i likovi odrednica u primjerima).

2. Brana Mitrović, Rečnik leskovačkog govora (Leskovac, 1984, 1–386). Odrednice i primjeri akcentovani. Oko 10.000 odrednica.

3. Nikola Živković, Rečnik pirotskog govora (Pirot, 1987, 1–188). Odrednice i primjeri akcentovani. Oko 6.000 odrednica.

4. Miodrag Marković, Rečnik crnorečkog govora (I — SDZb XXXII, 1986, 243–500, II — SDZb XXXIX, 1993, 149–398). Odrednice i primjeri akcentovani. Oko 8.000 odrednica.

5. Jakša Dinić, Rečnik timočkog govora (I — SDZb XXXIV, 1988, 7–335 — 7.000 odrednica, II — SDZb XXXVI, 1990, 381–422 — 800 odrednica, III — SDZb XXXVIII, 1992, 379–596 — 3.000 odrednica. Svega 10.800 odrednica). Odrednice i primjeri akcentovani.

6. Momčilo Zlatanović, Rečnik govora južne Srbije (Vranje, 1998, 1–491). Oko 9.000 odrednica. Odrednice i primjeri akcentovani.

7. Milija Stanić, Uskočki rečnik I–II (Naučna knjiga – Beograd, 1990, 1991). Oko 34.000 odrednica. Odrednice i primjeri akcentovani. Opšti rečnik govora, ali diferencijalan u odnosu na Vukov Srpski rječnik.

8. Rada Stijović, Iz leksike Vasojevića (SDZb XXXVI, 1990, 119–380). Oko 4.500 odrednica. Odrednice i primjeri akcentovani.

9. Miloš Vujičić, Rečnik govora Prošćenja kod Mojkovca (CANU, Podgorica, 1995, 1–141). Oko 4.000 odrednica. Odrednice i primjeri akcentovani.

10. Drago Ćupić — Željko Ćupić, Rečnik govora Zagarača (SDZb XLIV, 1997, 1–615). Oko 10.000 odrednica. Odrednice i primjeri akcentovani.

11. M. Peić — G. Bačlija, Rečnik bačkih Bunjevaca (Matica srpska, Novi Sad, 1990, 1–445). Oko 17.000 odrednica. Odrednice i primjeri akcentovani.

12. Mile Tomić, Rečnik radimskog govora — dijaspora, Rumunija (SDZb XXXV, 1989, 1–174). Oko 13.000 odrednica. Odrednice i primjeri akcentovani.

13. Srđan Musić, Romanizmi u severozapadnoj Boki Kotorskoj (Filološki fakultet Beograd, 1972, 1–274. Studija + rečnik). 2.260 odrednica.

14. Vesna Lipovac Radulović, Romanizmi u Crnoj Gori — jugoistočni dio Boke Kotorske (Cetinje — Titograd, 1981, 1–391). Oko 5.000 odrednica. Odrednice i primjeri akcentovani.

15. V. Lipovac Radulović, Romanizmi u Budvi i Paštrovićima (MBM Novi SAD, 1997, 1–326). Oko 4.000 odrednica.

U Institutu za srpski jezik SANU na objavljivanje u SDZb čekaju tri rukopisa rečnika, sa po oko 10.000 odrednica (Piva, Dubrovnik, Niška Kamenica).

b) Zbirke riječi — registri uz dijalekatske monografije:

1. A. Belić, Dijalekti istočne i južne Srbije (SDZb I, 1905, 1–715). Registar reči ima 39 trostubačnih strana, sa oko 5.500 riječi.

2. Branko Miletić, Crmnički govor (SDZb IX, 1940, 209–663). Registar — str. 621–651, 31 str. trostubačno. Obuhvaćeno oko 5.000 riječi i sufiksa.

3. Jovan Vuković, Akcenat govora Pive i Drobnjaka (SDZb X, 1940, 185–417). Rečnik obuhvata 29 dvostubačnih strana. Oko 420 odrednica.

4. Pavle Ivić, O govoru Galipoljskih Srba (SDZb XII, 1957, 1–520). Registar obuhvata 21 trostubačnu stranu. Oko 3.000 riječi.

5. Mitar Pešikan, Starocrnogorski, srednjokatunski i lješanski govori (SDZb XV, 1965, 1–294). Oko 8.000 akcentovanih riječi, sa osnovnim gramatičkim podacima, katkada i značenjima.

6. D. Ćupić, Govor Bjelopavlića (SDZb XXIII, 1977, 1–226). Obrađeno 307 turcizama i 138 romanizama, sa objašnjenjima značenja.

7. P. Ivić, Ž. Bošnjaković, G. Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta II (SDZb XLIII, 1997, 1–586). Registar reči 537–568, blizu 1.000 riječi.

U novosadskim Prilozima proučavanju jezika objavljeno je više zbirki riječi iz narodnih govora.v) dijalektološki terminološki rečnici

1. V. Mihajlović — G. Vuković, Srpskohrvatska leksika ribarstva (Institut za lingvistiku u Novom Sadu, 1977, 1–457 + 61 str. fotogr. i karata). Odrednice akcentovane.

2. Stevo Ćosović, Lovački rečnik (Sarajevo, 1981, 1–158). Oko 3.000 odrednica, uzetih iz literature i dijalekata.

3. Dževad Jahić, Lovačka leksika i frazeologija u rogatičkom kraju (SDZb XXIX, 1983, 339–403). Obuhvaćeno oko 700 akcentovanih odrednica.

4. Žarko Bošnjaković, Pastirska terminologija Srema (FF Novi Sad, 1985, 1–174). Studija 1–89, 21 karta na str. 90–100 + rečnik (str. 101–158). Nema podataka o broju odrednica. Odrednice akcentovane.

5. Gordana Vuković, Terminologija kuće i pokućstva u Vojvodini (FF Novi Sad, 1988, 1–508). 120 karata i 30 skica. Rečnik 113–245. Akcentovano.

6. Gordana Dragin, Ratarska i povrtarska terminologija Šajkaške (SDZb XXXVII, 1991, 621–708, sa 12 karata). Studija 621–664, rečnik 665–694.

7. Grozdana Komadinić, Tkačka terminologija Dragačeva (Naučna knjiga – Beograd, 1993).

8. Sofija Rakić-Milojković, Pastirska terminologija Krivovirskog Timoka (SDZb XXXIX, 1993, 11–148. Studija i tekstovi 11–99, rečnik 100–140).

9. Marija Špis-Ćulum, Fitonimija jugozapadne Bačke — korovska flora (SDZb XLI, 1995, 397–490. Studija 397–436, rečnik 437–483).

U bogatoj onomastičkoj građi u Onomatološkim prilozima SANU i dr. nalazi se mnogo apelativskih toponima, obrađenih u dijalekatskim likovima.

Drago Ćupić (Beograd)

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa