Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 3

Alain Polguère: NOTIONS DE BASE EN LEXICOLOGIE.

Notes de cours polycopiées. http://www.fas.umontreal.ca/ling/olst/FrEng/ManuelLexico.pdf,

2000, 128 str.

Autor je, obaveštavajući o adresi ovog priručnika napomenuo da se radi o priručniku za početne kurseve leksikologije, te da je njegova namera bila da predstavi koherentan i dobro određen skup izabranih pojmova predstavljenih u logičnom nizu. Dokument je u formatu Acrobat Reader 4.0. i s tehničke je strane jako dobro urađen. Tekst poseduje mapu poglavlja i manjih delova, što znatno olakšava njegovo pregledanje u elektronskom obliku. I sam sadržaj ovog priručnika dobro je rešen s tehničke strane. Svako poglavlje, upravo lekcija, počinje spiskom ključnih termina, na kraju se ukazuje na dalju literaturu (obaveznu i preporučivanu) i daju vežbanja. Svaki novi termin uveden je grafički jasno istaknutom definicijom, a treba dodati i to da uz predgovor i jedanaest poglavlja osnovnog teksta, ovaj priručnik ima i pojmovni indeks, kao i detaljan sadržaj, što sve olakšava snalaženje u tekstu.

Ovaj priručnik najnoviji je u nizu francuskojezičnih uvoda u leksikologiju, manje ili više razrađenih i produbljenih. U poslednjih pet godina, valja pomenuti ova izdanja na francuskom jeziku:

Eluerd, Roland (2000) La lexicologie, Collection « Que sais-je ? », n° 3548, Paris : Presses Universitaires de France.

Lehmann, Alise et Françoise Martin-Berthet (1998) Introduction à la lexicologie : Sémantique et morphologie, Collection « Lettres Sup », Paris : Dunod.Niklas-Salminen, Aïno (1997)

La lexicologie, Collection « Cursus », Paris : Armand Colin.

Mel’čuk, Igor A., André Clas et Alain Polguère (1995) Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire, Louvain-la-Neuve : Duculot.

Priručnik Alena Polgera sastoji se od sledećih poglavlja osnovnog teksta: Nekoliko uvodnih pojmova, Jezički znak, Leksikologija, Elementi morfologije, Struktura leksike, Jezičko značenje, Leksičko-semantičke relacije, Modelovanje leksičkih relacija, Leksičko-semantička analiza, Leksikografija, Pragmatika.

Kako se vidi, radi se o manje-više standardnoj koncepciji uvodnog leksikološkog priručnika. Jedini donekle netipičan deo je onaj o pragmatici, gde autor uglavnom smešta teoriju govornih činova u leksikološki kontekst.

Metodološka osnova ovog priručnika jeste tradicionalni strukturalizam u Sosirovom izdanju te Jakobsonova teorija jezičkih funkcija. U oblasti leksičke semantike priručnik se oslanja na komponencijalnu analizu, a modelovanje leksičkih relacija zasnovano je na Meljčukovom modelu. U opisivanju leksičkih relacija autor poseže i za teorijom skupova u njenoj krajnje uprošćenoj formi.Kako je ovo kompaktan uvodni priručnik, u njemu se i ne može očekivati ništa više od predstavljanja osnovnih pojmova i tema, tim više što je namenjen studentima na severnoameričkom kontinentu (autor je profesor Montrealskog univerziteta), od kojih se, u principu, očekuje znatno manje od njihovih evropskih kolega. Te osnovne pojmove autor je predstavio manje-više korektno. Postavlja se, međutim, pitanje, da li je dobro, što je priručnik ostao začauren u uskim metodološkim granicama.

Upravo od uvodnog priručnika očekivali bismo da pruži informacije o alternativnim pristupima u leksikologiji.

Ovaj priručnik biće najkorisniji studentima romanistike i svima onima koji žele da se upoznaju s francuskom leksikološkom i leksikografskom terminologijom. Za sve ostale najveću vrednost imaju mesta na kraju svakog poglavlja-lekcije, gde autor upućuje na literaturu iz oblasti o kojoj tu govori. Tako onda, ovaj priručnik može da posluži kao početna tačka u izučavanju leksikologije na francuskom jeziku.

Danko Šipka (Poznanj)

 

5750 komentara »