Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Projekti, Broj 4

Jovan Ajduković Ime i prezime: Jovan Ajduković Kontakt: joralbgd@ptt.yu ili ajdukovic@hotmail.com, ul. Gandijeva 135/42, 11070 Novi Beograd, Jugoslavija; objavljeni radovi se mogu naći na adresi http://www.ptt.yu/korisnici/j/o/joralbgd Obrazovanje: diploma Filološkog fakulteta u Beogradu, grupa za ruski jezik i književnost (1991); magisterijum iz oblasti rusko-srpskih jezičkih kontakata: Reči sa leksikografskom napomenom rusizam’ u rečnicima savremenog srpskohrvatskog književnog jezika (1996)  Radna istorija: doktorant na Filološkom fakultetu u Beogradu; tema doktorske disertacije: Rusizmi u južnoslovenskim i zapadnoslovenskim književnim jezicima prema kvalifikatoru u leksikografskim izvorima; učesnik međunarodnih simpozijuma i kongresa u Beogradu, Bratislavi (1999), Skoplju (1998), Sofiji (1999), Budimpešti (2000), Sofiji (2000); član sofijskog međunarodnog sociolingvističkog društva (INSOLISO). Publikacije: autor monografije Rusizmi u srpskohrvatskim rečnicima. Principi adaptacije. Rečnik (1997) i preko dvadeset radova iz oblasti nastave, prevođenja i kontaktologije na srpskom i ruskom jeziku; najznačajniji su radovi: (1) „Slova s leksikografičeskoj pometoj rusizm v slovarjah sovremennogo serbskohorvatskogo literaturnogo jazyka”, IV meždunarodnyj simpozium „Sopostavitel’nye i sravnitel’nye issledovanija russkogo i drugih jazykov”, Belgrad 1996, 340–346; (2) „Rusizmi i njihova obrada u rečnicima  južnoslovenskih i zapadnoslovenskih jezika”, Slavistika ІІ, Beograd 1998; (3) „Lingvistika jezičkih kontakata i nastava ruskog jezika”, Zbornik referata sa međunarodnog simpozijuma povodom 120-godišnjice Katedre za ruski jezik i 50-godišnjice Slavističkog društva Srbije, Beograd, 1998; (4) „Koncept rečnika rusizama u srpskom i makedonskom jeziku”, Slavistika ІІІ, Beograd, 1999; (5) „O definiciji pojma rusizam na materijalu rečnika srpskog, makedonskog i bugarskog jezika”, Zbornik Matice srpske za slavistiku 56–57, Novi Sad, 1999. (u štampi); (6)  Doprinos srpske kontaktologije poslednje decenije XX veka proučavanju rusizama u južnoslovenskim jezicima”, Slavistika IV, Beograd, 2000: 204–211; (7) „O kontaktologičeskom opredelenii ponjatija rusizm: na materiale slovarej serbskogo, makedonskogo i bolgarskogo jazykov”, S’postavitelno ezikoznanie, Sofija, 1999 (v pečati); (8) „O pervičnoj, vtoričnoj i tretičnoj adaptacii rusizmov v serbskom, bolgarskom i makedonskom jazykah”, V meždunarodnyj simpozium „Sostojanie i perspektivy sopostavitel’nyh issledovanij russkogo i drugih jazykov”, Belgrad – Niš,  2000; (9) „O kontaktologičeskom slovare rusizmov v pol’skom, slovackom i češskom jazykah”, Hungaro-Baltoslavica 2000, Jazyki v Velikom knjažestve Litovskom i stranah sovremennoj Central’noй i Vostočnoj Evropy: migracija slov, vyraženij i idej, Budapest 2000 (v pečati); (10) „O ponjatii jazyk-posrednik na materiale slovarej serbskogo, bolgarskogo i makedonskogo jazykah”, The Seventh International Sociolinguistic Conference INSOLICO’2000, Sofia 22–24 September, 2000 (v pečati) Osnovna interesovanja: opšta teorija jezika u kontaktu, rusko-srpski jezički kontakti, međuslovenska kontaktologija, leksikologija i leksikografija.  Opis projekta u toku:  Projekat Rusizmi u južnoslovenskim i zapadnoslovenskim književnim jezicima prema kvalifikatoru u leksikografskim izvorima se radi u dve faze. U prvoj fazi se utvrđuju principi adaptacije rusizama u srpskom (hrvatskom), bugarskom, makedonskom, slovenačkom, slovačkom, češkom i poljskom jeziku i izrađuje sintetička monografija (Uvod u međuslovensku kontaktologiju. Adaptacija rusizama) koja treba da pokaže koje su pojave jezičkog posuđivanja zajedničke svim proučavanim jezicima, a koje pripadaju samo nekim, i do kakvih promena i procesa dolazi u toku integracije. Neke teme poglavlja knjige su: definicije pojma „rusizam”, definicija pojma „jezik posrednik”, vrste adaptacije rusizama (primarna, sekundarna i tercijarna), tipovi adaptacije rusizama (nulta, delimična i slobodna), transfonemizacija (opšta i posebna za svaki jezik), transderivacija (opšta i posebna za svaki jezik), transmorfemizacija (opšta i posebna za svaki jezik), transmorfologizacija (opšta i posebna za svaki jezik), transsemantizacija (opšta i posebna za svaki jezik), leksičko-stilistička adaptacija (opšta i posebna za svaki jezik), sintaksička adaptacija rusizama (opšta i posebna za svaki jezik). U drugoj fazi izrađuje se kontaktološki rečnik adaptacije rusizama u južnoslovenskim i zapadnoslovenskim jezicima pomoću koga se prati formiranje i ponašanje rusizama. Do oktobra 2000. godine napisano je desetak teorijskih radova, a urađeni su i kontaktološki rečnici adaptacije rusizama u srpskom (hrvatskom) sa preko 1100 odrednica, zatim u makedonskom sa preko 1400 odrednica, kao i u bugarskom jeziku sa preko 3800 rusizama. Ukupno je u ova tri jezika analizirano je 26 rečnika različitog tipa.              

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa