Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj 6

 

Миодраг Тошић: РЕЧНИК 5/I AAAA–БЦПУД. Београд, 2001, 266 стр.

Прва књига петословног енигматског речника, иако обухвата само прва два слова азбуке, садржи 9100 одредница. Цео речник, када буде објављен, садржаваће више од 100.000 петословних речи. Број ексцерпираних извора је импозантан – има их више од 500 – и мало је вероватно да ће у догледној будућности у неком другом енигматском речнику овај број бити премашен. Сем општих енциклопедија (Просвете, Ларуса, ЈЛЗ и др.), те више десетина енциклопедија и лексикона појединих области (Хемијско-технолошки лексикон, Поморска енциклопедија, Речник балета, Речник зена), М. Тошић је ексцерпирао и многобројне речнике српскохрватског језика: описне (Речник САНУ, Речник МС, Рјечник ЈАЗУ, Вуков Рјечник), речнике нових речи (Ј. Ћирилова и И. Клајна), двојезичне и вишејезичне речнике (Руско–српскохрватски војни речник М. Перишића) и различите друге речнике (Систематски речник српскохрватског језика Јовановића и Атанацковића, Речник поезије Милана Ракића В. Павковића, Речник имена бањског, дечанског и призренског властелинства у XIV веку М. Грковић). Ексцерпирано је и неколико лингвистичких часописа (Ономатолошки прилози бр. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Прилози проучавању језика).

Речнички чланак је врло прегледан. Одреднице су издвојене и видно истакнуте, а свако значење дато је у посебном реду. Дефиниције су сажете и јасне, управо онакве какве су састављачима мрежастих загонетака потребне, али речнички чланак у одређеним случајевима садржи и додатне информације енциклопедијског карактера. Уза сваку одредницу наведени су бројеви свих извора у којима је та реч забележена. Тако се, на пример, код више речи види да је Вујаклијин лексикон страних речи једини извор у којем је реч забележена што упућује на могућност да је састављач многе речи преузимао из сличних страних речника и само их прилагођавао гласовном, понекад и морфолошком, систему српског језика. За лингвисте је посебно значајно што се извори наводе за свако значење посебно. То омогућава да се, између осталог, врло прегледно види у којим су изворима регистрована одређена значења.

 

БАНКА          – Новчана установа и грађевина у којој је смештена новчана установа (врсте: друштвена, државна, задружна, приватна, емисиона, финансијска, (пословна), депозитна, хипотекарна, специјална, инвестициона, новчанична, универзална) /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 20, 24, 36, 58, 59, 105, 172, 248, 359

–         Десетодинарка /2, 3, 7, 24, 244

–         Клупа (итал.) /212

–         Полица за књиге, раф /244

–         Индонежанско острво код Суматре /4, 8, 9, 36, 59, 103

–         Бугарско женско име /228

–         Слободанка одмила /276

Мада по професији није лингвиста, Тошић је показао завидно лексикографско умеће и таленат.

 

Ђорђе Оташевић (Београд)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa