Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Zbornici, Broj 6

 

Zoran R. Jovanović: 40 GODINA UDRUŽENJA NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE

1960–2000. Prevodilac, Beograd 2000, 126 str.

Među retkim monografijama o strukovnim organizacijama u našoj publicistici pojavilo se krajem već završenog, 20. stoleća jedno delo pod gornjim naslovom koje je posvećeno prevodilačkoj profesiji. I mada ono obrađuje samo jedan, po broju članova i obimu poslova dominantan, vid prevođenja, ipak je ova monografija u izvesnoj meri i svedočanstvo o razvoju profesije kao celine, posebno kada je reč o velikim i značajnim događajima za profesiju kao što su dva svetska kongresa u bivšoj SFRJ, kada se u njihovoj pripremi i realizaciji angažovala cela profesija. Sem toga, izvestan broj prevodilaca deluje bar u dve od tri postojeće prevodilačke asocijacije u Srbiji.

Knjiga je tematski podeljena u osam poglavlja različite dužine, a unutar njih teme su obrađene po hronološkom redosledu. Posle uvodne reči aktuelnog predsednika Udruženja Dragoljuba Živojinovića-Japanca sledi poglavlje „Razvojni put Udruženja – Od udruženja građana do društvene organizacije”. Osam priloga iz ovog poglavlja govore o predistoriji i osnivanju UNSPS, o ciljevima i zadacima Udruženja, o borbi za autorstvo i društveni status itd. Poslednja dva članka posvećena su međunarodnoj saradnji, odnosno svetskim kongresima u Dubrovniku (1963) i Beogradu (1990). Treće poglavlje nosi naslov „Udruženje i njegovi organi” i informiše o njihovom radu.

Svakako je najznačajnije i najzanimljivije četvrto poglavlje („Udruženje i njegove delatnosti”), u kome su sa dosta podataka, dokumenata i slika iscrpno predstavljeni Prevodilački centar, Školski centar, Novinsko-izdavačka delatnost, Naučno-stručna delatnost i Izdavačko-grafička delatnost Udruženja. Ostala poglavlja nose sledeće naslove:

5.0. Udruženje u periodu tranzicije (1991–2000)

6.0. Udruženje danas

7.0. Udruženje na pragu novog milenijuma

8.0. Prevodilačka povelja

Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije (UNSPS) je u mnogo čemu jedinstvena organizacija. To se posebno odnosi na njegovo opredeljenje za samofinansiranje preko vlastitog prevodilačkog centra, što traje punih 40 godina. Prevodilački centar značajan je i kao vrlo stručan i pouzdan servis za obavljanje veoma teških i odgovornih prevodilačkih poslova velike vrednosti i značaja.
Obrazovanjem svog članstva bave se neke staleške organizacije, ali Udruženje ima jednogodišnju školu tipa postdiplomske specijalizacije, čime pokušava da nadoknadi nepostojanje institucionalnog obrazovanja prevodilaca u našoj zemlji, iako ono u svetu postoji skoro pedeset godina. Za protekle četiri decenije kroz ovu školu prošlo je preko 1.500 prevodilaca za engleski, francuski, nemački i ruski jezik sa celog nekadašnjeg srpskohrvatskog područja. Taj rad se i dalje nastavlja, mada je broj polaznika daleko manji nego u periodu pre 1990. godine.
Udruženje ima i svoje stručno glasilo PREVODILAC. Ono je pokrenuto 1982. godine i dosad je izašlo preko 40 svezaka. On je jedan od dva trenutno postojeća prevodilačka časopisa i svojim postojanjem dosta je doprineo obrazovanju prevodilaca i afirmaciji ove profesije. Časopis je takođe objavio i nekoliko rečnika, zbornika i drugih priručnika.

Značajna i dosta plodna je „Naučno-stručna delatnost” Udruženja. Ona je u periodu 1977–1990. organizovala deset uspešnih prevodilačkih savetovanja sa solidnim brojem učesnika, što je takođe važan doprinos stručnom usavršavanju članstva kao prvorazrednom statutarnom zadatku. Savetovanja su najčešće obrađivala razne terminološke i staleške probleme. Valja istaći da su članovi UNSPS, a to se vidi iz pregleda (str. 103–105), svojim učešćem sa referatima na skupovima drugih prevodilačkih udruženja u tadašnjoj SFRJ doprinosili njihovom uspešnom održavanju i afirmaciji.

Udruženje ima trenutno preko 2.000 registrovanih članova u slobodnom statusu i u stalnom radnom odnosu u privredi i neprivredi.

 Na kraju monografije objavljena je Prevodilačka povelja, neka vrsta svetskog kodeksa ove profesije.

Ova publikacija koncipirana je sistematično i vrlo pregledno i pisana lako razumljivim, informativnim stilom. Ona će, svakako, poslužiti boljem upoznavanju ove drevne, mada još uvek nedovoljno poznate, a često i pogrešno shvaćene profesije, što je i bio cilj njenog izdavača.

Jasmina Veličković  (Beograd)

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa