Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Projekti, Broj 7

 

TERENSKO ISTRAŽIVANjE U CRNOJ TRAVI

Istraživanje čiji je osnovni cilj bio prikupljanje podataka o tajnom govoru zidara crnotravskog kraja sprovedeno je od 15. do 21. jula 2001. god. u Crnoj Travi i Brodu u okviru multidisciplinarnog istraživanja koje su organizovali Mladi istraživači Srbije. O predmetu istraživanja nema mnogo podataka u lingvističkoj i etnografskoj literaturi, ali se moglo očekivati da su zidari pečalbari iz ovog kraja raspolagali nekim kodom tajnog sporazumevanja. Za informatore su birani stariji zidari koji potiču iz porodica sa tradicijom odlaska u pečalbu. Pored podataka o tajnom majstorskom jeziku prikupljani su i etnografski podaci koji se tiču pečalbarstva u Crnoj Travi. U saradnji sa farmaceutima i etnomuzikolozima, koji su takođe učestvovali u istraživanju, beleženi su i fitonimi i folklorna građa. Snimljeno je ukupno šesto minuta raznorodnog materijala.

Rezultati: Zabeleženi su ostaci dva tipa tajnih govora. Jedan se zasniva na izmeni slogovne strukture reči, dok drugi pripada tipu tajnih govora koji imaju poseban leksički fond nastao semantičko-tvorbenom transformacijom opšte leksike i pozajmljivanjem iz drugih jezika. Uspostavljeni su kontakti sa informatorima koji omogućavaju nastavak istraživanja.

Marija Vučković  (Beograd)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa