Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 7

 

FILOLOŠKI PREGLED, Časopis za stranu filologiju XXVII/2. Filološki fakultet, Beograd, 2000.               

                Među više radova posvećenih književnim temama, u novom broju Filološkog pregleda, u rubrici Studije i rasprave, objavljena su i dva lingvistička rada. Rad Slobodana Stevića Uređena raslojenost italijanskog jezika”  ima za predmet različite varijetete italijanskog jezika (standardni, srednjoitalijanski, narodski, regiolekt, dajelekt) koji su rezultat teritorijalnog i sociolingvističkog raslojavanja. Autor nas detaljnije obaveštava o sferi upotrebe svakog od njih, a daje i pojedine mikrolingvističke odlike nekih varijeteta, posebno se zadržavajući na tzv. italijanskom „u srednjoj upotrebi”. Rad Lene Lindstrem Indirektna ilokutivna značenja iskaza upitnih po formi u francuskom, engleskom, švedskom i ruskom jeziku, posvećen je lingvističkoj pragmatici. Autorka, na primerima iz četiri navedena jezika, razmatra iskaze sa upitnom formom, odvajajući one kojima je i pragmatička funkcija interogativna od onih koji imaju drugačiju pragmatičku funkciju: direktivnu, asertivnu, fatičku ili ekspresivnu. Ona razmatra i sredstva izražavanja ovih funkcija u ovakvim iskazima, kao i kriterijume za njihovo identifikovanje u ova četiri jezika.

U rubrici Ocene i prikazi predstavljen je i niz lingvističkih publikacija: knjiga Xozefa Grinberga Indoevropski jezik i njegovi najbliži srodnici (Stenford, 2000), Semantička analiza Klifa Godarda (Oksford, 1998), novi poljski pravopisni rečnik u redakciji Edvarda Polanjskog (Varšava, 1999) Od domaćih knjiga predstavnjene su: Lica jezika Ranka Bugarskog (Beograd, 2001), Leksikografski ogledi Bogoljuba Stankovića (Beograd, 1999) i Vežbe iz italijanske leksikologije i frazeologije Ivana Klajna (Beograd, 2000).

Slađana Ilić  (Beograd)

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa