Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Časopisi, Broj 7

JEZIK DANAS, glasilo Matice srpske za kulturu usmene i pisane reči, br. 13. Novi Sad, 2001.


Jezik danas”, koji kao tromesečni časopis izlazi u izdanju Matice srpske, specifičan je u odnosu na ostale naše lingvističke časopise po svojoj nešto široj nameni. On je namenjen ne samo lingvističkim stručnjacima, već i svima ostalima, koji se svakodnevno susreću sa jezičkim nedoumicama i problemima, a koje jedan ovakav časopis može animirati na razmišljanja o jeziku. Ilustracija ovakvog nastojanja redakcije časopisa je i stalna rubrika Jezičke nedoumice u kojoj čitaoci mogu slati svoja pitanja, komentare i napomene i dobiti odgovore na njih. U ovom časopisu objavljuju svoje radove mnogi naši eminentni lingvisti, ali se u izboru teme i u načinu pristupa temi ogleda njihovo nastojanje da im radovi budu interesantni i korisni za nešto širi krug čitalaca.                U novom broju ovog lista veći broj  radova posvećen je leksikološkoj i tvorbenoj tematici. Ranko Bugarski u radu Dve reči u jednoj : leksičke skrivalice, na primerima iz srpskog jezika, razmatra slivanje kao aktuelan tvorbeni mehanizam, karakterističan za mnoge jezike. Autor njegovo poreklo vidi u engleskom jeziku, ističe šaljivi karakter ovako nastalih reči i grupiše ih prema značenju i strukturi. Osnovne metodološke principe Semantičko - derivacionog rečnika srpskog jezika, koji će biti izrađen u okviru projekta Lingvistički rečnici (koga su zasnovali Matica srpska i Institut za srpski jezik SANU), iznela je u kratkom Ogledu Darinka Gortan-Premk. U radu Stvaranje novih reči Đorđe Otašević razmatra osnovne faktore nastanka neologizama odvajajući vanjezičke faktore (denominativne i stilističke) od unutarjezičkih (od kojih je bitan faktor težnja ka jezičkoj ekonomiji, koja dovodi do stvaranja složenica umesto višečlanih nominata). U okviru serije priloga o našim rečima u stranim jezicima, u ovom broju Danko Šipka razmatra i tematski grupiše serbokroatizme u italijanskom jeziku.                   Ovaj časopis često objavljuje i značajne stavove Odbora za standardizaciju srpskog jezika. U ovom broju obljavljen je tekst, poslat i Narodnoj skupštini Srbije, koji  je reakcija ovog odbora na izmene i dopune Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma u AP Vojvodina, a koji treba da omogući potpunu ravnopravnost ćirilice i latinice. Grafijskim pitanjima posvećen je i tekst Branislava Brborića Tradicionalno i moderno u srpskoj grafiji. U njemu autor razmatra neke činjenice vezane za ranije reforme ćirilice (Save Mrkalja i Vuka Karadžića), bavi se savremenom dvoazbučnošću naše sredine i iznosi perspektive i pravce eventualne nove reforme i ćirilice i latinice.                 Interesantna u ovom časopisu je i stalna rubrika Pisci o jeziku u kojoj se daju različiti odlomci iz književnih dela koji su na različite načine posvećeni jeziku. Ovo omogućuje čitaocu da na jezik pogleda iz jednog sasvim drugačijeg, nenaučnog – poetskog, malo emotivnijeg ugla. Slađana Ilić  (Beograd)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa