Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 7

 

Andrej N. Sobolev: BOLGARSKIJ ŠIROKOLYKSKIJ GOVOR. SINTAKSIS. LEKSIKA DUHOVNOJ KUL`TURY. TEKSTY, MATERIALIEN ZUM SÜDOSTEUROPASPRACHATLAS, BAND 1.

Biblion Verlag, Marburg an der Lahn 2001, str. 504.

 

Terenska istraživanja bugarskog govora u oblasti Široka L`ka, ruski dijalektolog i balkanolog, Andrej Soboljev, obavio je tokom avgusta 1996. godine u okviru projekta „Mali dijalektološki atlas balkanskih jezika” (MDABJ) Instituta za lingvistička istraživanja Ruske akademije nauka i Kleiner Balkansprachatlas”, Marburg. Studija o sintaksi i priloženi tekstovi iz oblasti duhovne kulture rodopske oblasti Široka L`ka predstavlja prvu knjigu u planiranoj seriji Instituta za slovensku filologiju Filips univerziteta u Marburgu zamišljenu pod zajedničkim naslovom Materialien zum Südosteuropasprachatlas. U istoj seriji upravo izlazi sintaksički i etnolingvistički opis albanskog toskijskog govora s. Lešnja (autori Xh.Ylli i A. N. Soboljev), a u pripremi za štampu je i Balkanskij tematičeskij slovar`. Južnoslavjanskie jazyki kao i Probna sveska atlasa.

 Studija je namenjena prezentiranju autentičnog sintaksičkog i leksičkog materijala obrađenog po sintaksičkom i etnolingvističkom upitniku za MDABJ (autori upitnika su A. N. Soboljev, A. J. Rusakov, J. A. Lopašov, I. A. Voronjina i A. A. Plotnikova). Primenjena fonetska transkripcija usklađena je sa transkripcijom usvojenom za Opšteslovenski lingvistički atlas. Knjiga je podeljena u četiri celine – Uvod (15–21), Sintaksa (22–251), Leksika duhovne kulture (252–284) i Tekstovi (285–503).

Sintaksa pojedinih balkanskih dijalekata u okviru projekta MDABJ nije ograničena samo opštebalkanskim elementima, već ima za cilj da što je moguće potpunije predstavi ispitivani govor. U centru pažnje su dva aspekta – izučavanje strukture sintaksičkih jedinica (izrazi i rečenice) i proučavanje gramatikalizovanih i sintaksički slobodnih sredstava izražavanja odvojenih gramatičkih značenja. Autor polazi od pretpostavke  da sistem uopštenih gramatičkih značenja čine kategorijalna značenja kao što su rod, broj, lice, vreme, komunikativna usmerenost rečenice i dr. Objavljena građa odražava i niz morfoloških i morfosintaksičkih crta govora – načine obrazovanja formi stepena poređenja, perfekta, pluskavamperfekta, futura, kondicionala, optativa i dr. Cilj projekta MDABJ je „opisivanje sistema” koje beleži prisustvo nekog elementa i jednog primera a ne i „opis upotrebe”. U delu studije posvećenom sintaksi sačuvana je struktura upitnika MDABJ, pa je registrovano i odsustvo neke gramatičke kategorije.

U prezentiranju leksike duhovne kulture autor je primenio tri različita postupka – „etnografski” sa insistiranjem na karakterističnim leksemema i izrazima (odeljak posvećen narodnom kalendaru), formu etnolingvističkog rečnika (odeljak o narodnoj mitologiji) i ideografsku formu (odeljak o porodičnim običajima). Lekseme su predstavljene u svim zabeleženim fonetskim i tvorbenim varijantama.

Treći deo studije o govoru oblasti Široka Lъka donosi transkribovane iskaze informatora – građu duhovne kulture koja sledi redosled pitanja predviđenih etnolingvističkim upitnikom MDABJ  (kalendar, porodični običaji, mitologija, privreda, folklorna građa – bajke, legende, priče, anegdote i razno) sa odgovarajućim naslovima, odvojeno za svakog informatora.

 

Biljana Sikimić  (Beograd)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa