Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Tribina, Broj 8-9

 

Jovan Vuksanović  (Beograd)

Bliska su mom srcu ova tužna i sumorna izlaganja o teškom stanju i tragičnoj sudbini srpskog naroda i njegovog jezika na Kosovu i Metohiji. I to tamo gde su nam koreni i gde nam je kolevka, viševekovna kultura i tradicija.

            Ko je pažljivo uporedio iznete činjenice, mogao je zaključiti da ipak sve nije tako crno, da je u prohujalim danima, možda uspavanog i bezbrižnog života, naša jezička nauka dosta toga uradila i da smo tako ipak sačuvali sebe kao narod od zaborava i jezik od nestajanja. Pitanje je da li je sve to dovoljno i na pravi način odrađeno, pa onda ostaje oporo saznanje da se uvek nismo znali usaglasiti oko prioriteta i rasporeda snaga – kolektivnih i onih s ličnim pregnućima, što nas je koštalo i sadašnjih nemilih posledica. A tu bolest, izgleda, nismo još preboleli. Manje nas je na broju, uži nam je prostor kretanja i teritorija, a i snage su nam umanjene, a mi se i dalje ponašamo kao da se ništa od toga nije dogodilo. Svađe i deobe večito su nam uz seobe! A stradanje prati i grčevita borba da se sačuva ono što se sačuvati može za naredne vekove i pokoljenja.

            Kao što smo naviknuti na ovo neveselo stanje naroda pa i njegovog jezika, pa se mirimo s ranije izrečenim konstatacijama da su Srbi „bez razvijenog imuniteta za učuvanje jezika” i da „imaju nedostatak istorijske inercije da očuvaju svoj jezik” (dr Đorđe Kostić na okruglom stolu „Jezik u ustavu Srbije”, 25.9.1990. u Biblioteci „Petar Kočić”, Beogradu).

            Opšte školsko obrazovanje svakog učenika koji se školuje na srpskom jeziku ne može proći bez učenja jezika, posebno učenja njegove norme. To ne znači da se svi moraju odreći svog lokalnog govora i dijalekta, pa se onda i učenicima dopušta da, u posebnim okolnostima, koriste neknjiževni ili nestandardni jezik. Stoga i škola treba dati doprinos da se očuvaju srpski dijalekti i nauči standardni jezik.

           

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa