Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 8-9

 

Biljana Vićentić, Marijana Paprić, Dragan Milojević, Časlav Mančić: GRAĐA ZA BIBLIOGRAFIJU SRPSKE SINTAKSE. Institut za srpski jezik SANU, Beograd, 2001.

 

Bibliografija srpske sintakse dugo nije postojala, te su autori Građe za bibliografiju srpske sintakse nastojali da prikupljenu građu što preciznije klasifikuju i dosledno je prikažu. Hronološki Bibliografija obuhvata radove iz srpske sintakse od Daničićeve gramatike iz 1858. godine do 1998. godine. 

Građa za bibliografiju sadrži 1956 odrednica raspoređenih u 14 tematskih celina (Opšte, Sintagmatika, Rekcija, Rečenični članovi, Sintaksa padeža, Sintaksa glagola, Kongruencija, Sintaksa rečenice (opšte), Prosta rečenica, Parataksa, Hipotaksa, Red reči, Sintaksa književnog dela, Razno).

Opis bibliografskih jedinica dat je prema ISBD standardu, uz napomenu da su nepotpune odrednice date skraćeno. Ukoliko određeni rad ima više autora, bibliografska jedinica se ponavlja kod svakog imena od njih. Svaka odrednica sadrži sledeće elemente: prezime i ime autora (pisani su ćirilicom),  redni broj odrednice, pun naziv odrednice ili delo u kome se ta jedinica nalazi, mesto i godinu prvog izdanja kao i godine ostalih izdanja, broj časopisa ukoliko je odrednica u njemu objavljena i broj stranice. Naslov jedinice  koja je  štampana na nekom stranom jeziku data je u originalu.

 Broj odrednica prema temama izgleda ovako:

Opšte – 188, Sintagmatika – 147, Rekcija – 42, Rečenični članovi – 204, Sintaksa padeža – 211, Sintaksa glagola – 359, Kongruencija – 52, Sintaksa rečenice (opste) – 174, Prosta rečenica – 198, Parataksa – 27, Hipotaksa – 166,  Red reči – 36, Sintaksa književnog dela – 68, Razno – 84.

Zaslužni za objavljivanje Građe za bibliografiju srpske sintakse su Biljana Vićentić, asistent, Marijana Paprić, bibliotekar, Dragan Milojević, gimnazijski profesor, Časlav Mančić, diplomirani bibliotekar i informatičar i prof. dr Predrag Piper kao kordinator i recenzent.

 

Aleksandra Zdravković  (Beograd)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa