Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 8-9

 

Danko Šipka: A BIBLIOGRAPHY OF SERBO-CROATIAN DICTIONARIES: SERBIAN, CROATIAN, AND BOSNIAN MUSLIM. Dunwoody Press, Springfield, 2000, XXVIII + 201 str.

Bibliografija sadrži rečnike od samog početka leksikografske tradicije do kraja 1999. godine. Do sredine XIX veka egzistiraju dve odvojene leksikografske tradicije, srpska i hrvatska, koje se u drugoj polovini istoga veka spajaju u leksikografiju zajedničkog srpskohrvatskog jezika. Od početka 90-ih godina XX veka i razdvajanja srpskohrvatskog jezika na tri nacionalna standarda – srpski, hrvatski i bošnjački („bosanski”), ponovo egzistiraju odvojene leksikografije. Velika prednost ove bibliografije jeste iscrpno praćenje sva tri „perioda”, što je čini jedinstvenom među delima ove vrste.

Bibliografija je segmentirana korišćenjem nekoliko kriterija pa se u njenoj strukturi izdvaja više hijerarhijski uređenih nivoa. Prvo merilo segmentacije polazi od broja sadržanih jezika. Prema tom kriterijumu, izdvajaju se tri grupe rečnika:

1.        monolingvalni

2.        bilingvalni i

3.        multilingvalni rečnici.

Dalja segmentacija specifična je za svaku od ovih grupa. Jednojezični rečnici dele se na opšte i specijalizovane. Prema oblasti koju obuhvataju, specijalizovani monolingvalni rečnici podeljeni su na čak 95 podgrupa (Abbreviations, Agriculture, Appendix to Other Dictionaries, Archaeology, Architecture, Art, Astronomy and astrology, Ballet, Beekeeping, Biography, Biology, Botany, Chemistry, Computer Science, Construction Works, Crafts, Crossword Puzzles, Daily Life, Dialects, Economics, Education itd.). Monolingvalni rečnici dele se dalje, u zavisnosti od primenjenog leksikografskog postupka, na etimološke, obratne (a tergo), tematske (predmetne) itd.

Dvojezični rečnici razvrstani su prvo po jezicima (albanski, arapski, bugarski, keltski, kineski, češki, danski, holandski, engleski, esperanto, francuski, nemački, grčki, romski, hebrejski, mađarski, istrorumunski, italijanski, japanski, ladino, latinski, makedonski, norveški, staroslovenski, persijski, poljski, portugalski, rumunski, ruski, rusinski, slovački, slovenački, španski, švedski, turski, ukrajinski i volapik), a unutar jezika dele se po leksikografskom postupku (opšti rečnici, ilustrovani, tematski, specijalizovani). Specijalizovani rečnici (specialized) podeljeni su prema oblastima koje obuhvataju (abbreviations, agriculture, biology, chemistry itd.).

                Višejezični rečnici dele se na opšte, ilustrovane i specijalizovane, a specijalizovani rečnici, kao i kod jednojezičnih i dvojezičnih, podeljeni su na potkategorije.

                Maksimalna informacija u odrednici sadrži: ime i prezime autora i koautora, naziv rečnika, mesto, izdavača, godinu izdanja, broj tomova, broj strana, ostala izdanja i tiraž. Za dela objavljena u časopisima navodi se još naziv časopisa, godina izlaženja i broj. Nelatinična pisma su transliterisana.

                Spisak izvora (A List of General Sources) pokazuje da je ova bibliografija rađena godinama, stručno i vrlo sistematično. Podatke o rečnicima D. Šipka je nalazio u 60 bibliografija, među kojima su Bibliografija rasprava i dela iz slovenske i indoevropske filologije i opšte lingvistike koja su izašla u Jugoslaviji (u časopisu Južnoslovenski filolog, počev od 1931. godine), Bibliographie Linguistique. Linguistic Bibliography (Permanent International Committee of Linguistic, 1939–), Dissertation Abstracts International. Section A. The Humanities and Social Sciences (University Microfilms International, Ann Arbor, Michigan, 1861–), Glavni katalog celokupne srpske književnosti (Dvorska knjižara Mite Stajića, Beograd, 1912), A Bibliography of Slavic Dictionaries Rikarda Levanskog (Bolonja, 1972–1973) itd. Autor je pregledao i kataloge biblioteka u Beogradu, Dizeldorfu, Minhenu, Novom Sadu, Poznanju, Sarajevu, Pitsburgu, Urbani, Varšavi i Vašingtonu.

U uvodu je dat kratak istorijski pregled srpskohrvatske leksikografije (A Historical Sketch of Serbo-Croatian Lexicography) (XXII–XXVI).

Nakon pregleda štampanih rečnika, dodat je i spisak elektronskih rečnika (Appendix: A Selection of Electronic Dictionaries of Serbo-Croatian) (175–178). Bibliografija sadrži detaljan i pregledan predmetni i imenski registar (179–201).

Šipkina bibliografija urađena je veoma stručno i pažljivo i predstavlja važan priručnik koji lingvistima različitih usmerenja pruža mnoštvo korisnih informacija.

 

Đorđe Otašević  (Beograd)

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa