Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj 8-9

 

Т. Кульчицька Украïнська лексикографiя XIII – XX ст., НБУ, Львiв, 1999, 359 с.

 

Knjiga o kojoj pišemo zapravo je bibliografija ukrajinske leksikografije i metaleksikografije. Nakon kratkog predgovora od nekoliko strana i spiska skraćenica, autorka predstaljva bibliografski spisak štampanih ukrajinskih rečnika (na šta otpada glavnina teksta, od strane 17. do 214), sledi kratak spisak rukopisnih rečnika (215224), nakon čega zasebno numerisan umetak 28 strana sa ilustracijama naslovnih stranova i tekstova štampanih i rukopisnih rečnika,  a onda i spisak radova iz teorije i istorije leksikografije (225280). Na kraju autorka daje tri indeksa: imenski, mesta izdanja, te hronološki.

Spisak štampanih rečnika organizovan je tako da su rečnici predstavljeni prvo po oblastima, a onda po godinama izdanja. Spisak rukopisnih rečnika te metaleksikografskih radova daje se u hronološkom redosledu.

Kao prvi rukopisni rečnik u svojoj zbirci autorka navodi jedan onomastikon iz 1327. godine, a kao prvi štampani rečnik Leksis Lavrentija Zizanija-Tustanovskog iz 1596. Bibliografija sadrži 1951 bibliografsku jedinicu, od čega 1326 otpada na štampane rečnike, 59 na rukopisne rečnike, a ostalo su metaleksikografski radovi.

Objavljivanje ovakvog priručnika raduje pogotovo zato što se radi o u dobroj meri zanemarenom jeziku, koji je i dalje u dubokoj senci ruskog. Dobre strane ove bibliografije jesu ne samo to što je prikupljen i dokumentiran znatan materijal nego i to što ga je autorka opremila indeksima, što se na jednom mestu mogu naći i informacije o metaleksikografskim prinosima, što se uz rečnike daje i podatak o recenziji tog rečnika, tamo gde je ona objavljena, te što se u delu o rukopisnim rečnicima daju podaci i o postojećim leksikografskim kartotekama.

Valja pomenuti i nekoliko nedostataka ove bibliografije. Prvo, način raščlanjivanja dela sa štampanim rečnicima nije urađen najsrećnije. Naime, rečnici se daju u ravni, autorka ne vrši višestepenu podelu, nego su višejezički rečnici dati u istom nivou kao tematske grupe jednojezičkih i višejezičkih rečnika. Unutar kategorije dvojezičnih rečnika smerovi su odvojeni – zasebno se daju, recimo, ukrajinsko-engleski i englesko-ukrajinski, što otežava pronalaženje dvosmernih rečnika naročito u takvim dvojezičnim grupama gde je zabeležen veliki broj bibliografskih jedinica. Drugo, postavlja se pitanje potrebe hronološkog (umesto azbučnog) predstavljanja rečnika unutar tematskih grupa kad već postoji hronološki indeks. Treće, i povezano s prethodnim, postavlja se pitanje svrhovitosti postojanja indeksa mesta izdanja. Iz njega se može videti jedino da je najviše rečnika izdano u Kijevu, a onda u Lavovu i Harkovu, a to se moglo reći u predgovoru. Teško je da će neko tražiti rečnik po mestu izdanja. Četvrto, i završno, ovoj bibliografiji nedostaje alfabetski indeks naziva rečnika – on bi bio znatno korisniji i od hronološkog a posebno od indeksa mesta izdanja.

Navedene nedostatke treba međutim shvatiti kao listu onoga što bi se moglo popraviti i oni ne umanjuju značaj pojavljivanja ovakvog priručnika.

 

Danko Šipka (Poznanj)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa