Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj 8-9

 

Jovan Vuksanović: GOVORENO I NAPISANO. Dosije, Beograd, 2001, 366 str.

 

Priručnik mr Jovana Vuksanovića, dugogodišnjeg školskog nadzornika za srpski jezik i savetnika ministra u Ministarstvu prosvete (odskoro – i sporta), namenjen je i profesorima i učenicima gimnazije. Glavni razlog zbog čega ovaj priručnik ima dvostruku namenu leži, kako objašnjava autor, u činjenici da „kod nas, barem u ovom predmetu, nema trojstva u pristupu udžbeničkoj literaturi: udžbenik za učenike, metodičko uputstvo za nastavnike i radna sveska za učenike”. Priručnik J. Vuksanovića objavljen je s ciljem da se „učenicima gimnazija i njihovim nastavnicima pomogne u odgovornom, složenom i teškom poslu osposobljavanja za uzorno i korektno govorno i pismeno izražavanje”.

            Knjiga ima šest delova: „Reč i rečenica”, „Jezik i govor”, „Stilistika i gramatika”, „Vežbe i zadaci”, „Putevi i stranputice istraživanja i stvaralaštva učenika” i „Funkcionalna pismenost u nastavi i istraživanju učenika”.

U prvom delu govori se o mukama da se nađe „prava reč”, da izražavanje bude korektno, u skladu sa gramatičkim i stilističkim pravilima („Na slobodnom brzom oblaku ili o buđenju i vaskrsu reči”, „O svetu tišine i ćutanja”, „Slojevito oblikovanje reči i kultivisanje misli”, „Izbor reči i pravilnost”, „Smisao, sadržaj i stvarna vrednost rečenice”, „Jezik – mišljenje – svest” itd.). Centralna tema drugog dela je pitanje odnosa jezika i govora. Ukazuje se na razliku između dobrog pisanja i valjanog govorenja, ali i na njihovo koegzistiranje. Na više postavljenih pitanja, vrlo složenih, autor ne daje konačne, jednoznačne odgovore („Govoreno i napisano”, „Reč u akciji i kontekstu”, „Tutorstvo jezika i raščlanjeni jezik”, „Raspoređivanje reči i karakteristike stila” …). Stilistika i gramatičko ustrojstvo jezika dominiraju trećim delom, koji sadrži jedanaest ogleda, ali i više shema, prikaza i izvoda iz literature, te vežbi i konkretnih zadataka („Stilsko uobličavanje i jezička realizacija”, „Naučne discipline i mogućnosti njihove primene u izražavanju”, „Sadržaj rečenice i mogućnosti u izražavanju”, „Izbor i ograničenja izražajnih sredstava”, „Odnosi logičkog i poetskog” …). Četvrti deo sadrži impozantan broj različitih vežbi i zadataka usmenog i pismenog izražavanja („Stilistika – gramatika – logika – semantika – retorika”, „Akcenti i diferencijacije značenja”, „Akcenti i pravilno izgovaranje”, „Gramatičnost rečenice”, „Vežbe u upotrebi zapete”, „Sistematizacija”, „Kodni sistemi jezika” …). Tako se, na primer, u odeljku o funkcionalnim stilovima i pisanju od učenika traži da napišu molbu, žalbu, izjavu, zapisnik, biografiju, vest, stvaralački portret pisca, teze stručnog članka itd. U petom delu ukazuje se na puteve i stranputice u istraživačkom i stvaralačkom radu učenika („Mišljenje – realnost”, „Karakteristike misaonog procesa”, „Duhovno stvaralaštvo”, „Nauka i filozofija”, „Osnovi tehnike naučnog rada”, „Istraživački rad učenika” …). Šesta glava sadrži četiri priloga o funkcionalnoj pismenosti u nastavi i izražavanju učenika („Stručni rad/članak”, „Referat”, „Lektira”, „Recenzentski list” …).

            Na kraju knjige nalaze se korisni dodaci: „Rečnik manje poznatih reči”, „Rečnik mitoloških i religioznih imena”, „Registar imena” i „Registar pojmova”. Priručnik sadrži izuzetno veliki broj shema, ilustracija i slika što znatno povećava njegovu preglednost i lakoću korišćenja.

 

Đorđe Otašević (Beograd)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa