Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 10

 

Danko Šipka: ENIGMATSKI GLOSAR. I DIO : OSNOVNI OBLICI. Alma, Beograd, 2002, 1230 str.

Danko Šipka je iskoristio mogućnosti koje pružaju savremeni kompjuteri i uz korišćenje više vlastitih programa stvorio impresivnu bazu leksike srpskohrvatskog jezika.

            Termin srpskohrvatski u ovom slučaju nije moguće zameniti terminom srpski (ili hrvatski) jer je autor ekscerpirao ogroman broj izvora sa celokupnog prostora nekad zajedničkog srpskohrvatskog jezika. Većina ekscerpiranih elektronskih izdanja dnevnih listova i časopisa potiče iz vremena nakon raspada SFRJ, odnosno formiranja posebnih nacionalnih jezika – srpskog, hrvatskog i bošnjačkog.

            Osnovna leksička lista za ovaj glosar potiče iz nekoliko autorovih projekata: Kolokvijalnog rječnika, Rječnika novih riječi, te kompjuterskog rečnika za softver NeuroTran. Korišćenjem konkordansera izvršena je totalna ekscerpcija ogromnog elektronskog korpusa, a zatim je uz pomoć programa Danka Šipke za lematizaciju izdvojena baza kanonskih oblika (imenice u nominativu jednine, glagoli u infinitivu, pridevi u nominativu jednine muškog roda).

            Uvidom u ovu bazu sa više od 213.000 reči videće se da je ovim trima jezicima, bez obzira na želje pojedinih lingvista i političara, najveći deo leksike još uvek zajednički.

Navedeni su i ekavski i ijekavski oblici reči (lep, lijep). Pridevi su dati i u određenom i u neodređenom vidu (lep, lepi), što je razumljivo, pošto u enigmatskom rečniku, gde su reči razvrstane prema broju slova, ova dva oblika nisu u istoj grupi – određeni vid prideva u obliku muškog (kanonskog) roda ima jedno slovo više.

Ovaj rečnik je ujedno i najveći rečnik novih reči jer više hiljada uvršćenih leksema nije zabeleženo ni u jednom drugom leksikografskom delu.

            Autor je skenirao i desetak rečnika kako bi baza bila što potpunija.

            Za enigmate je posebno značajno što se uz veliki broj ličnih imena (neka od njih su prilično retka, ponekad i neobična) daju i pridevi izvedeni od njih (Mancekov, Mancekin). Rečnik sadrži i mnoge etnike, koji u drugim izvorima nisu navedeni.

            Mada je ovaj rečnik namenjen prvenstveno enigmatama, sigurno je da će i lingvisti u njemu naći obilje korisnih i interesantnih informacija.

 

Đorđe Otašević  (Beograd)

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa