Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 11

NOVI INTERNET SAJT “BALKANSKA RUSISTIKA”

www.russian.iztok.net

            24. juna 2003. godine na inicijativu mr Ale Gradimirove, mr Krasimire Petrove (Sofijski univerzitet) i dr Jovana Ajdukovića (Beograd), a uz nesebičnu podršku izdavačke kuće Eurasia Academic Publishers (Sofija), pojavio se internet sajt „Balkanska rusistika” i istoimeni časopis. Radi se o vrlo ambicioznom projektu koji obuhvata izdavanje on-line elektronskog časopisa pod nazivom „Balkanska rusistika”, zatim izradu globalnog kataloga katedara i fakulteta gde se studira ruski jezik, kao i formiranje baze podataka o svim magistrima i doktorima filoloških nauka koji se bave rusistikom.

            Do sada je na sajtu predstavljen četrdeset i jedan rad iz najrazličitijih oblasti izučavanja ruskog jezika, književnosti i kulture. Članci su mahom preuzeti iz štampanih ili elektronskih izvora.

            Na sajtu je nekoliko rubrika: navigacija, rubrikator, registracija, biblioteka, forumi, pretraživač, linkovi, teme, članci, anegdote, vesti, ćaskaonica itd. Interfejs je dat na nekoliko evropskih jezika. Posebno su zanimljive sledeće rubrike: analize, oglasi, diskusije, disertacije, referati, istraživanja, klasici, konferencije, predavanja, novosti, nove knjige, pregledi, portreti, projekti, recenzije, zbornici i udžbenici.

            „Balkanska rusistika” je u duhu integracionih procesa koji su zahvatili čitav balkanski region i Evropu. Naročito raduje činjenica da će na stranicama časopisa svoje radove izlagati istraživači, studenti i nastavnici iz Srbije, Bugarske, Makedonije, Rumunije, Grčke, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Turske. Nadamo se da će u nekom narednom periodu „Balkanska rusistika” biti organizator internet konferencija i učenja ruskog jezika, književnosti i kulture na daljinu.

 

Jovan Ajduković (Beograd)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa