Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 11

 

Jerzy Treder (ur.):  JĘZYK KASZUBSKI, PORADNIK ENCYKLOPEDYCZNY. Gdańsk, 2002, 251 str.

Pojavila se još jedna interesantna publikacija posvećena kašupskom jeziku. Knjiga, pisana na poljskom, Kašupski jezik, enciklopedijski savetnik, pod uredništvom profesora Gdanjskog univerziteta – Ježija Tredera, donosi osnovne informacije vezane za taj nama malo poznati slovenski jezik.

Već u predgovoru se naslov knjige dovodi u pitanje. Govori se da je o „jeziku (govoru) Kašuba jako puno napisano od kraja HVIII veka” („Na temat języka (mowy) Kaszubów napisano od końca XVIII w. bardzo dużo.), kao i da su mnogi pisali o posmatranoj temi kao o jeziku, drugi kao o dijalektu i njegovim govorima. To sve, naravno, u cilju da se obuhvate radovi posvećeni kašupskom kao dijalektu i kao jeziku.

Kao razlog za izdavanje publikacije ovog tipa, urednik navodi i čestu nepristupačnost literature i njenu raspršenost u prostoru i vremenu, kao i svoju želju da se mnoge od postojećih publikacija aktualizuju i sistematizuju. Namera mu je bila, takođe, da se oda počast svima onima koji su na tom polju ne malo doprineli proučavanju kašupskog jezika. Priručnik je zamišljen da obuhvati široku problematiku jezika kao sredstva pismenosti, i povremeno obrađuje teme tzv. lepe književnosti, a urednik se nada da će ponuđeni jezički savetnik jednog dana biti sastavni deo jedne velike Enciklopedije Kašuba.

Knjiga predstavlja odličan izvor za dalje proučavanje kašupskog jezika, jer donosi, na jednom mestu, ogromnu količinu literature, objašnjava osnovne pojmove vezane za kašupski jezik i kulturu (npr. muzičke instrumente, akcent, poslovice, običaje, ćilibar itd.), a govori i o najznačajnijim predstavnicima i stvaraocima te kulture i jezika (npr. Florijan Cejnova, Hijeronim Derdovski, Aleksander Majkovski i dr.), njenim proučavaocima iz prošlosti (Hilferding, Ramult, Lorenc) i sadašnjosti (Treder, Breza, Popovska-Taborska, Cibulski). Interesantan podatak predstavlja činjenica da u savremene proučavaoce kašupskog jezika treba ubrojiti i Zuzanu Topolinjsku, poznatog makedonistu i serbokroatistu, koja je uradila značajne radove iz ove oblasti. Ukratko, priručnik nudi i opisuje i najznačajnije publikacije iz oblasti proučavanja kašupskog jezika (Gramatyka pomorska Lorenca, Atlas językowy kaszubszczyzny), a takođe i one publikacije u kojima se kašupski jezik obrađuje samo kao jedan od dijalekata poljskog jezika; navodi zatim najznačajnije kašupske časopise (Zrzesz Kaszëbskô, Gryf Kaszubski, ne navodeći, istina, danas jedini u potpunosti na kašupskom jeziku, mesečnik Òdroda), opisuje sve pojavne oblike kašupskog jezika u medijima (Internet, radio i televizija, štampa), kao i sve lingvističke oblasti bez kojih razvoj jezika ne bi mogao da postoji (leksika, leksikografija, onomastika, pravopis, gramatika itd.).

Potkrale su se i dve male greške u formiranju odrednica. Odrednica ČELAKOVSKÝ LADISLAV FRANTIŠEK, se, nekim čudom, našla iza CZAS ZAPRZESZŁY, na samom kraju slova C, dok je prezime Miklošiča, u odredničkoj reči dobilo formu: MIKLOSICH, verovatno jer je obrađivač odrednice koristio neslovenačke (i, uopšte, neslovenske) izvore u njenoj obradi.

Na žalost, i ova knjiga je još jedna u nizu brojnih publikacija, koje govore o kašupskom jeziku, a pisana je na nekom drugom, što sve odaje pomalo tužan utisak da je cela priča posvećena nekome ko je (odavno) mrtav ili, u najmanju ruku, odsutan.

 

D. V. Pažđerski  (Gdanjsk)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa