Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 15

16. internacionalni skup Bez jezika Evropa bi bila prazan pojam. Nemački jezik – most u ujedinjenoj Evropi. 02.-05.02.2006, Vroclav, Poljska

 

Internacionalno Društvo za jezik i jezike (GeSuS e.V.) već šesnaest godina, uz saradnju svojih članova, organizuje jezičke skupove u raznim evropskim zemljama. Ove godine je u Vroclavu, u Poljskoj, održan 15. skup u zajedničkoj organizaciji Katedre za germanistiku Filološkog fakulteta Vroclavskog univerziteta i GeSuS-a, čija je tema bila Bez jezika Evropa bi bila prazan pojam. Nemački jezik – most u ujedinjenoj Evropi.

Učešće na Konferenciji su prijavila 123 naučnika iz Evrope (Austrija, Bugarska, Velika Britanija, Luksemburg, Mađarska, Nemačka, Poljska, Slovačka, Slovenija, Češka). Rad je bio organizovan u 13 sekcija čije su se teme kretale od tradiconalno-gramatičkih (fonologija i fonetika – teorija i primena, sintaksa savremenog nemačkog jezika i komparativna sintaksa), preko leksikoloških (leksikologija i tvorba reči, frazeologija) i sociolingvističkih (nemački u jezičkom kontaktu – prošlost i sadašnjost) do didaktičko-metodičkih. Veliki broj radova je kontrastivnog ili komparativnog tipa (analize nemačkog i slovenskih jezika u okviru različitih lingvističkih oblasti).

Sledeća, 17. konferencija GeSuSa održaće se u februaru 2007. godine, u Bohumu, u Nemačkoj.

 

Biljana Golubović (Тibingen)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa