Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 15

 Jochen Raecke/Slavica Stevanović: UNIVERZALNI REČNIK SRPSKO-NEMAČKI/NEMAČKO-SRPSKI. Langenscheidt KG, Berlin-Minhen, 2006, 448 str.

 

Univerzalni srpsko-nemački/nemačko-srpski rečnik čiji su autori Jochen Raecke i Slavica Stevanović, objavljen je 2006. godine, kao džepno izdanje, u mekom povezu. Rečnik je namenjen široj javnosti, za svakodnevnu upotrebu.

Ovaj rečnik sadrži oko 30.000 reči i izraza i dvosmernog je tipa (srpsko-nemački i nemačko-srpski). Sve srpske reči su akcentovane. Dati su imperfektivni i perfektivni oblici glagola sa oba vida u srpsko-nemačkom delu rečnika. U nemačko-srpskom delu daje se samo imperfektivni oblik glagola. Informacije o rodu nemačkih imenica prisutne su u nemačko-srpskom delu. Za jedan deo glagola date su informacije o rekciji. U srpsko-nemačkom delu autori su podatke o rodu srpskih imenica davali samo u slučaju odstupanja od opšteg pravila o rodu imenica (npr. imenica tata; ili supstantivi u obliku duala). Gramatičke informacije o ostalim vrstama reči, u najvećem broju slučajeva, nisu date. Uz stručnu terminologiju dati su klasifikatori. Prisutni su kvalifikatori uz pojedine žargonske lekseme. Rečnik ima standardne dodatke (azbuka/abeceda i spisak osnovnih i rednih brojeva).

 

Biljana Golubović (Tibingen

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa