Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Osvrti, Bibliografije, Broj: 15

 Danko Šipka: PRILOZI ZA GRAĐU LEKSIKOLOŠKE I METALEKSIKOGRAFSKE BIBLIOGRAFIJE. Alma, Beograd, 2007, 164 str.

Bibliografija donosi radove iz važnijih časopisa i zbornika objavljenih do 1988. godine. Građa je predočena tematski, a na kraju je dat autorski indeks (155–162). Nakon svake bibliografske jedinice data je kratka anotacija. Ukupno je uvršćeno 760 jedinica. Ovo je, kako navodi autor u predgovoru, „prvi u seriji priloga leksikološkoj i metaleksikografskoj građi, koji će u dogledno vreme biti objedinjeni u knjigu pod naslovom Bibliografija leksikologije i leksikografije“ (6).

Bibliografske jedinice su razvrstane po sledećim oblastima:

 • dijalekatska leksikologija

 • dijalekatska metaleksikografija

 • dijalekatska terminologija

 • etimologija

 • etimologija i dijalektologija

 • etnološka leksikologija

 • frazeologija

 • frazeologija u leksikografiji

 • frazeologija i mitologija

 • frazeologija i semantika

 • homonimija i ambigvitet

 • istorijska leksikologija

 • jezik pisaca

 • kvantitativna leksikologija

 • kvantitativna proučavanja leksike pisaca

 • leksikografija i metaleksikografija

 • leksikografija i dijalektologija

 • leksikografija i frazeologija

 • leksikografija, istorija

 • leksikografija, kvantitativni pristupi

 • leksikografija, međujezički homonimi

 • leksikografija, onomastička

 • leksikografija, računarska

 • leksikografija, raslojavanje leksike

 • leksikografija, semantika

 • leksikografija, antonimija

 • leksičke relacije, augmentativi

 • leksičke relacije, pejorativi

 • leksičke relacije, sinonimija

 • leksičke relacije, sinonimija i dijalektologija

 • leksičke relacije, sinonimija i frazeologija

 • leksičke relacije, sinonimija i istorija

 • leksičke relacije, sinonimija i leksikografija

 • leksičke relacije, sinonimija i raslojavanje

 • leksičke relacije, sinonimija i jezik pisaca

 • norma u leksici

 • norma u leksici i raslojavanje

 • neologizmi

 • norma i leksikografija

 • onomastika

 • onomastika i dijalektologija

 • onomastika i leksikografija

 • opšta lingvistika

 • prevođenje i leksikologija

 • pojedinačne reči

 • pojedinačne reči i etimologija

 • pojedinačne reči i jezik pisaca

 • pojedinačne reči i semantika

 • pojedinačne strane reči

 • pojedinačne reči, termini

 • raslojavanje

 • raslojavanje i dijalekti

 • raslojavanje i frazeologija

 • raslojavanje i leksikografija

 • raslojavanje i norma

 • semantika

 • semantika i onomastika

 • semantika i raslojavanje

 • semantika i stil

 • strane reči

 • strane reči i dijalekti

 • strane reči i jezik pisaca

 • strane reči i termini

 • terminologija

 • termini i dijalekti

 • termini i istorija jezika

 • termini i leksikografija

 • termini i prevođenje.

Kao što se iz navedenog spiska vidi, bibliografske jedinice su razvrstane vrlo precizno, što u kombinaciji s indeksom autora omogućava da se traženi podatak lako nađe.

 

Đorđe Otašević (Beograd)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa