Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 15

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА НАЧАЛА XXI ВЕКА : АКТУАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА. Под ред. Г. Н. Скляревской. Санкт-Петербургский государственный университет. Филологический факультет. Институт филологических исследований СПбГУ, Москва, 2006, 1134 стр.

 

Rečnik sadrži oko 8.500 reči i ustaljenih izraza, od kojih su mnogi prvi put leksikografski obrađeni. Izbor odrednica odražava promene u jeziku, kao i nova interesovanja izvornih govornika. Brojni su termini vezani za informatiku (IT-индустрия, SMS, интернетизация, килобит, софтвер), modu (аляска, бандана, ботильоны), tkanine i materijale (крэг, наппа, нубук, стреч), kozmetiku (кондиционер, лифтинг, скраб, типсы), paranormalne pojave (биоэнергосистема, контактёрский, медиум, экстрасенс), omladinsku subkulturu (байк-клуб, граффитист, диггер, рэйв-тусовка), savremenu masovnu kulturu (виджей, диджеить, зеппинг, экшн), muziku (арт-рок, панк-саунд, ска, фюжн), finansije (банкинг, картхолдер, бенефиты, лизингодатель) i dr. Pored novih termina ovde se nalaze i mnoge odavno postojeće reči i izrazi, prvenstveno vezani za pravoslavlje, koji su nakon nestanka Sovjetskog Saveza počeli da se mnogo češće sreću u sredstvima informisanja (литургия, литургический, псалтирь, Великая пятница, Страстная пятница). Rečnik donosi i frekventnije skraćenice (АГС – Альтернативная гражданская служба, АОЗТ – Акционерное общество закрытого типа, АОН – Автоматический определитель номера (телефона), АООТ – Акционерное общество открытого типа, ОАО – Oткрытое акционерное общество, ОВВЗ – Облигации внутреннего валютного займа, ООО – Общество с ограниченной ответственностью, ОПГ – Организованная преступная группа, группировка). Uvršten je i izvestan broj vlastitih imenica (Аль-Каида, Питер, Совет Европы), kao i izvedenica od ličnih imena (горбачёвщина, ельцинизм, зюгановский, путинец).

Rečnički članak je obiman i informativan. Definicije su u skladu s principima uobičajenim u ruskoj akademskoj leksikografiji. Retke enciklopedijske definicije daju se na kraju članka i jasno su odvojene od leksikografske definicije. Značenja se ilustruju s nekoliko citata, uglavnom iz časopisa i dnevnih listova. Odrednice su akcentovane. Za socijalnu i funkcionalnu karakterizaciju reči koriste se brojni kvalifikatori, kao i napomene. Ponegde se navodi etimologija, ortografske i ortoepske osobenosti i specifičnosti upotrebe reči.

Đorđe Otašević

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa