Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 16

 

SRBISTIKA: UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA“ – TRODNEVNA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NA HUMBOLTOVOM UNIVERZITETU U BERLINU, 11-13.12.2008.

 

 

Konfererenciju su organizovali dr Biljana Golubović, sa Univerziteta u Tibingenu, i prof. dr Kristijan Fos (Christian Voß) sa Humboltovog univerziteta (oboje su izuzetno aktivni slavisti s nizom drugih značajnih projekata – kako konferencija, tako i monografija), a na njoj učestvovali srbisti iz Austrije, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.

Konferencija je obuhvatila sljedećih osam sekcija: gramatikografija, sintaksa (referate su predstavili Ana Krečmer i Jelena Jovanović), lingvistika pisma, akcentologija (referati Biljane Golubović i Jelice Jokanović-Mihajlov), semantika, leksikologija, leksikografija (saopštenja Rajne Dragićević, Sabine Kirfel i Đorđa Otaševića), stilistika (izlaganja Radoja Simića, Duške Klikovac i Branka Tošovića), pragmatika i sociolingvistika (referati Bernharda Bremera, Vesne Polovine i Ditera Neringa), računarska lingvistika (saopštenja Danka Šipke, Duška Vitasa, Cvetane Krstev i Bernda-Kristijana Kačenskog), lingvistika stranog jezika, migracijska lingvistika (izlaganja Gabrijele Šubert i Andree Stanisavljević), komunikologija, kontaktna lingvistika (referati Zorice Tomić i Marije Vučković), te didaktika stranih jezika, lingvistika stranih jezika (zajedničko izlaganje Ljiljane Subotić i Jasmine Dražić, te saopštenje Kristijana Fosa).

Berlinsko okupljanje srbista bilo je značajno iz više razloga. Prvo, pružen je uvid u tradiciju izučavanja i aktuelno stanje pojedinih grana srbistike (i tu posebno treba istaći priloge R. Dragićević, R. Simića, D. Vitasa, i M. Vučković). Drugo, mišljenja su razmijenili i svoje poglede predstavili jezikoslovci iz nekoliko generacija i iz različitih geografskih i ideoloških sredina. Treće, predstavljen je širok raspon istraživanja, od čisto praktičnih do izrazito teorijskih, od onih koji su utemeljeni u tradicionalnim lingvističkim pristupima do onih koji se uključuju u novouspostavljene metodološke okvire. Uspostavljanje dnevnog reda iz naslova konferencije treba shvatiti prvenstveno kao predradnje za budući razvoj srbistike nakon njenog (političkog) osamostaljivanja.

 

Danko Šipka (Arizona)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa