Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 16

 

ЛЕКСИКОГРАФИЯТА И ЛЕКСИКОЛОГИЯТА В СЪВРЕМЕНИЯ СВЯТ“

 

 

У Софији је 21–22. октобра ове године одржана Четврта национална конференција са међународним учешћем под називом „Лексикографията и лексикологията в съвремения свят“. Овај скуп, посвећен деведесетогодишњици од рођења проф. Кристалине Чолакове, организовали су Бугарско лексикографско друштво и Секција за бугарску лексикологију и лексикографију Института за бугарски језик при Бугарској академији наука. Конференцију је отворила Лилия Крумова-Цветкова као председник Бугарског лексикографског друштва, а поздравну реч учесницима упутио је директор Института за бугарски језик Васил Райнов. Предложени дводневни програм обухватио је 49 радова који истражују различите лексикографске и лексиколошке теме. Међу присутнима су, поред бугарских, били и лингвисти из Русије, Норвешке, Грчке, Немачке и Србије. Велики број учесника скупа фокусирао се на поједине врсте речника: једнојезичнe, двојезичнe, дијалекатскe, терминолошкe или речник неког аутора.

На пленарном заседању изложени су реферати о стваралачком путу Кристалине Чолакове (М. Чоролеева, руководилац Секције за бугарску лексикологију и лексикографију), о историјском речнику руског језика (М. Чернишева, председник Међународне комисије за лексикологију и лексикографију при Међународном славистичком комитету), а говорило се и о бугарској дијалекатској лексикографији (Т. Бояджиев), о односу између полисемије и хомонимије (В. Радева) и о улози прагматике при обради лексема у једнојезичним речницима (Х. Р. Хоуге и Е. Пернишка). Неке сесије биле су тематски одређене: једна је била посвећена двојезичним речницима (М. Алмалех, Б. Вълчев, С. Павлова, Х. Валтер, А. Липовска, Ж. Крстева), а друга терминолошкој лексици и језику неког аутора (В. Кювлиева, Н. Николова, В. Мичева, М. Попова, С. Колковска, Д. Лесневска, А. Христова, К. Симеонова, Е. Петкова, Л. Кирова). Поједини радови су имали компаративни приступ (С. Петрова, И. Панчев, Г. Димитрова). Представљен је и бугарски електронски корпус (Д. Благоева и С. Колковска).

Наступ групе сарадника Института на овом скупу био је веома запажен. Одржана је кратка презентација најновијих издања нашег Института, а прочитана четири реферата посвећена су лексикографској обради глагола (С. Ристић, И. Коњик и Б. Милосављевић; М. Гочанин и М. Спасојевић) и придевских деминутива (Р. Жугић), а истакнути су и неки проблеми у савременој српској лексикологији и лексикографији (Р. Стијовић).

Треба напоменути да су сви реферати објављени у посебном зборнику.

Ова конференција пружила је могућност да се успоставе лични контакти и размене идеје са лингвистима из Бугарске и других земаља, чији су представници учествовали на конференцији.

Колеге из Института за бугарски језик БАН поклониле су нашем Институту: последњи, 12. том Речника на бьлгарския език, Речник на ськращенията в бьлгарския език, Речник на трудностите в бьлгарския език, зборник радова За думите и речниците и Лексикографски преглед. Замолили су да им за узврат пошаљемо 14, 15, и 16. том Речника САНУ и два примерка монографије Експресивна лексика у српском језику С. Ристић. За библиотеку Института купљене су следеће публикације: Бьлгарски тьлковен речник, Словообразувателен речник на сьвременния бьлгарски книжовен език и Словообразувателни тенденции при сьществителните имена в бьлгарския и чешкия език в края на XX век.

 

Мирјана Гочанин (Београд)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa