Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 16

 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЧТЕНИЯ“

 

 

У Москви су од 27. јануара до 2. фебруара одржана шеснаеста међународна «Рождественская образовательная чтения» (Божићна образовна предавања). Овогодишња тема била је: «Православнные ценности и современное образование» (Православне вредности и савремено образовање).

Прва «Рождественска чтенија» одржана су 1992. године у Москви, а организовало их је Одељење религиозног образовања и катихизације Московске Патријаршије. Најважнији задаци «Чтенија» постали су развој православног образовања, духовно-морално просвећивање друштва, осмишљавање проблема науке и културе са становишта православног погледа на свет, ширење сарадње између Цркве и државе у области образовања. Почевши од других по реду «Чтенија», на којима је већ било присутно више од 1000 људи (данас овај број прелази 12000 учесника), стални учесници постали су министар образовања Руске Федерације и руководитељи Руске академије образовања Московског комитета образовања.

Тематика «Божићних предавања» обухвата практично све стране савременог црквеног и друштвеног живота. «Предавања» спроводи Московска патријаршија са учешћем Министарства образовања и науке Руске Федерације, Руске академије наука, Руске академије образовања, Московског државног универзитета М. В. Ломоносова и других удружења. До сада их је увек отварао, сада већ изненадно преминули Свјатјејши Патријарх Алексеј II. Ове године није присуствовао због болести, али је видео записом – поздравом учесницима скупа који је послао - започело пленарно заседање. Пленарна заседања одржавају се прва два дана рада «Божићних предавања» у сали за конференције Кремља, која прима 6000 људи. За све учеснике организује се ручак оба дана, а првог дана дели се материјал.

Било је много различитих секција (програм скупа одштампан је у књизи од 288 стр), а њихов рад био је распоређен у неколико праваца: 1. Православно васпитање и образовање; 2. Школа у ХХI веку; 3. Породица у веку глобализације; 4. Путеви Божијег Промисла и светоотачко наслеђе; 5. Црква и друштво; 6. Црква и култура; 7. Хришћанство и наука; 8. «Предаваања» младих, под називом: «Вера и образовање: младеж у ХХI веку».

Представница Института за српски језик присуствовала је пленарним заседањима и прочитала реферат током рада међународне конференције под називом: «Церковнославянский язык: история, изучение, преподавание». Ова конференција била је део првог од набројаних праваца, у оквиру кога су одржане и друге конференције, округли столови, (методички) семинари и секције. Одржана је 30. јануара у једној од просторија Руске државне библиотеке. Била је једна од конференција са највећим бројем учесника и 35 пријављених реферата. Неки учесници били су спречени да дођу, а било је и оних који су пријављени касније, тако да је прочитано тридесетак реферата. Због великог броја учесника, председавајући је тражио да се реферати изложе за десет минута, касније и мање. Неки од реферата били су из области методике наставе црквенословенског језика. Неколико реферата било је из области анализе разних текстова на црквенословенском језику: Будейко В. Э., Кравецкий А. Г. и др. Интересантни су реферати из области лексикологије, нпр. о црквенословенизмима у проповедима митрополита Филарета Дроздова, о појмовима правда и истина, о називима руских рукописних књига и др. Представница Института за српски језик прочитала је рефератОхридский пролог св. владыки Николая Велимировича как материал для обучения церковнославянскому языку“. У реферату је описано присуство црквенословенског језика (реченице на црквенословенском језику, делови реченице, црквенословенизми и др.) у овом делу Николаја Велимировића – Русији добро познатог светитеља, чија су дела махом преведена на руски језик и радо се читају. Пријављена су још два реферата из Србије – професора Православног богословског факултета Универзитета у Београду – К. Кончаревић (Социолингвистические аспекты полилингвизма сакральных языков в рамках Pax Slavia Orthodoxa) и З. Ранковића (Динамизм сербской произносительной нормы церковнославянского языка: история и соременность).

Рад секције настављен је следећег дана на семинару Церковнославянский язык в школе: с чего начать?, у школи № 981. Рад ове секције протекао је у презентацији часова не само црквенословенског, већ и других предмета у којима наставници користе своја знања црквенословенског језика. Као интересантан, навешћемо час наставнице физике, која својим ученицима, објашњавајући шта је то светлост, најпре се позива на дефиницију ове речи која постоји у речницима како савременог руског, тако и црквенословенског језика. Објаснивши ученицима постојање како тварне, тако и нетварне светлости, она у оквиру свог часа физике пружа могућност ученицима да чују и богослужбену песму Светлости тиха која се поје свакодневно на вечерњем богослужењу.

На конференцији и семинару председавајући био је проф. др Супрун, ректор Волгоградског државног института повишења квалификације запослених у образовању (иначе и тамошњи професор српског језика). Била је присутна и професорка бугарског и српског језика са Универзитета у Самари (К. Л. Борисовна). Вреди поменути назив њеног реферата (у коме је поменута ситуација српског језика на нашим просторима, наиме, политичким разлозима проузроковано садашње постојање више назива за тај језик): Ценностный подход к языку и современная государственная языковая политика.

Што се тиче рада осталих праваца, као интересантно за лингвисте можемо одвојити на пример: конференције Классические языки в системе современного образования, Русский язык и литература в созидании отечественной культуры, семинар Формирование личности на духовно-нравственных принципах Ф. М. Достоевского и др. Већина тема била је у вези са савременим питањима са гледишта Православља: Ценностные ориентации современной молодёжи, Православнаяя Церковь и культура в информационном обществе, Пути взаимодействия светской и церковной культуры (театр – кино – массмедиа) и многе друге.

 

Ружица Бајић (Београд)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa