Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Rečnici, Broj: 16

 

Pavle Ćosić i saradnici: REČNIK SINONIMA. Kornet, Beograd, 2008, 712 str.

 

Pavle Ćosić i dvadeset jedan saradnik (petnaest saradnika učestvovalo je u proširivanju i sređivanju baze rečnika, četiri saradnika su pomagala u radu na tezaurusu, a u korišćenju kompjuterskih programa u leksikografiji podršku su pružala dva programera) uradili su rečnik sinonima i tako popunili jednu od praznina u srpskoj leksikografiji. Rečnik Miodraga S. Lalevića „Sinonimi i srodne reči srpskohrvatskog jezika“, nesumnjivo koristan u svoje vreme, odavno nije u skladu sa savremenim leksikografskim dostignućima.

Rečnik sadrži oko petnaest hiljada odrednica i više od sto hiljada reči i izraza.

Jedna od glavnih namena rečnika, po rečima autora, predstavlja mogućnost da njegovim korišćenjem tekst koji ste napisali „bude i nešto bolji. Ako ne bolji, onda bar drukčiji“. Rečnik ne pretenduje na sveobuhvatnost pa bi moglo „da vam se desi da neku reč koju ste upotrebili ne pronađete u ovom rečniku. To je, slažemo se, nedostatak. Međutim, za tu vrstu obimnosti, objavljivanje ovog pomagala moralo bi da sačeka još nekoliko godina, što bi bilo previše, naročito s obzirom na to da naša leksikografija na ovom polju za onim najrazvijenijim … kaska oko trideset godina“.

Iako ovo nije deskriptivni rečnik, uz veći deo odrednica navedeno je značenje. To je učinjeno da bi se ubrzalo „snalaženje po značenjima, jer… korisnik najčešće poseže za nekom odrednicom i da nije unapred svestan koliko ta reč može imati značenja“.

 

atest m (pismena potvrda o poreklu i kvalitetu proizvoda) potvrda, atestat, svedočanstvo, garancija, uverenje, svedodžba arh.

 

Među sinonimima, sem reči standardnog jezika, nalazi se pokrajinska, žargonska i razgovorna leksika.

 

varka ž 1. (obmana čula ili duha) obmana, privid, prevara … maheraj, montaža fig., manevar fig., fraud reg., trik fam., blef fam., zez fam., farbarija fam., fora fam., fazon fam., nameštaljka fam., petljancija žarg., kumst žarg., kunst žarg., fol žarg., finta žarg., majstorija žarg., dribling žarg., sleparija žarg., petljanija žarg., defraudacija arh., podvaladžija arh., švindl arh. – up. lukavstvo, okretnost

 

Rečnik navodi i hiponime, koji su označeni skraćenicom suž. (suženo).

 

akcenat m gram. naglasak – suž. kratkouzlazni, kratkosilazni, dugouzlazni, dugosilazni, akut, gravis, cirkumfleks, metatonijski akut.

 

Najuočljivija novina su tabele u kojima se nalaze „razne vrste, podvrste, tipovi, grane i ostale varijante nekog opštijeg pojma“. Tako su, na primer, predstavljena alkoholna pića („amaro apsint brendi vermut vinjak … džin“, apstraktna umetnost, arhitektonski stilovi (od praistorije do danas), delovi atmosfere, delovi biljke, bića iz srpskog narodnog verovanja, delovi bicikla, bogovi i boginje, boje, borilačke veštine, vrste brodova, nazivi vladara, vojni činovi, voće, vrste glasova, dragulji, države sa glavnim gradovima, dugine boje, emotikoni (zapadnjački stil), emotikoni (istočnoazijski stil), domaće životinje i dr.

 

Đorđe Otašević (Beograd)

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa