Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 16

 

Егон Фекете: ЈЕЗИЧКЕ ДОУМИЦЕ, КЊИГА ДРУГА. Београдска књига,

Београд, 2008, 150 стр.

 

 

Друга књига Језичких доумица улази у круг најважнијих језичких приручника на српском језику. Књига представља наставак дугогодишњег ауторовог бављења практичним проблемима савременог српског језика. Аутора не треба посебно представљати; Егон Фекете је компетентни стручњак који даје велики допринос српској култури говора. Годинама, у суботњем Културном додатку, Политика објављује његове врло значајне текстове о језичкој култури и начинима да се она унапреди. Бављења српском језичком културом Е. Фекете заокружио је објављивањем две књиге Језичких доумица као и објављивањем две књиге у коауторству с Драгом Ћупићем и Богданом Терзићем под насловом Слово о језику – језички поучник. Фекете о актуелним језичким непознаницама пише приступачно, промишљено, одмерено, разборито и разумљиво.

Приручник Језичке доумице, књига друга обухвата 46 чланака у којима се обрађују најактуелнији језички проблеми (најчешће по један у сваком чланку, међутим има и таквих чланака у којим се обрађује више проблема) који се често јављају у језику, пре свега, јавних медија. Како сам аутор истиче, новинари у медијима, својим говором, значајно утичу и на језичку културу публике. Нажалост, публика се свакодневно сусреће с новинарима, водитељима и спикерима, посебно на телевизији, који не поштују елементарну језичку коректност, нарушавајући је особинама профаног, колоквијалног говора, фамилијарног изражавања, акценатским огрешењима, непотребним поштапалицама, обесмишљеним реченицама, па и непоштовањем основних граматичких одредби и правила.

На несрећу, такве озбиљне грешке толеришу се у медијима. Оне нису цензурисане тако да се публици несметано лансира некоректан, нејасан, нелогичан, преопширан, неочишћен, и вулгаризован (професионални) језик, којим се, због велике раширености и доступности јавних медија а самим тим и ширења њиховог утицаја, снижава ниво језичке културе читавог друштва.

Зато намера ове књиге лежи управо у томе да својим коментарима и објашњењима (аутор их назива доумице) укаже на многе од језичких непознаница и помогне у њиховом решавању, али и да реагује на питања која се у језичкој пракси јављају као нова или недовољно утврђена, а на која стандардна лингвистичка литература не даје (увек) потребан, довољан или јасан одговор.

Поред тога што јасно и аргументовано даје препоруке и одговоре на најразличитија практична језичка питања, ова књига служи и томе да упућује читаоце да на основу прокоментарисаних примера и објашњења могу и сами, својим сопственим језичким осећањем и језичком логиком, да доносе закључке и проналазе добра и одговарајућа решења за све оно што би могло представљати недоумицу у језику.

Оно што недостаје једном оваквом важном и корисном приручнику јесте одговарајући индекс појмова, тј. индекс проблемских речи и израза којима се аутор у чланцима бавио. Тиме би се читаоцима олакшало коришћење приручника и проналажење у њему одговора на бројне језичке нејасноће.

 

Марина Николић (Београд)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa