Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Knjige, monografije, Broj: 16

 

Danko Šipka: A COMPARATIVE REFERENCE GRAMMAR OF BOSNIAN / CROATIAN / SERBIAN. Dunwoody Press, Hyattsville, 2007, 740 str.

 

 

Ovaj obimni priručnik namenjen je izvornim govornicima engleskog jezika koji već poseduju znanje bošnjačkog/hrvatskog/srpskog jezika na srednjem nivou. Odlikuje ga izuzetna preglednost, originalnost, formalizovanost i detaljnost.

Pošto sadržaj zauzima dvanaest strana velikog formata, ovde neće biti detaljno predstavljeni svi delovi ove knjige već će se prvenstveno ukazati na ono po čemu se ona razlikuje od većine gramatika srpskohrvatskog, srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika.

U prvoj glavi (General, 1–20) određuje se mesto bošnjačkog/hrvatskog/srpskog jezika, „also known as Serbo-Croatian“ (4), u okviru indoevropske i slovenske jezičke porodice, ukazuje se na njegova tri različita standardna oblika i daje se detaljan pregled pisama. Druga glava (Phonology with prosody, 21–53) obrađuje fonetiku, fonologiju i prozodiju, treća morfologiju (Inflectional Morphology, 54–181), četvrta tvorbu reči (Lexical Morphology, 182–188), peta sintaksu (Syntax, 189–298), šesta pragmatiku (Discourse and Pragmatic Operators, 299–303), sedma nestandardne varijetete (Standard BCS Grammar in Relation to the Non-Standard Speech Varieties, 304–306), osma istorijski razvoj i dijalekatske specifičnosti (Historical Development and Relations to Other Slavic Languages, 307–333).

Iako je i iz navedenih glava vidljivo da autor poseduje ne samo odlično poznavanje lingvističke literature već i da ima dugogodišnje iskustvo u predavanju bošnjačkog/hrvatskog/srpskog jezika studentima kojima to nije maternji jezik, u narednim delovima ovog priručnika to je očigledno. U devetoj glavi (Frequently Asked Questions, 334–343) navedena su pitanja koja su studenti bošnjačkog/hrvatskog/srpskog jezika kao stranog autoru često postavljali tokom njegove profesorske karijere, kao i detaljni odgovori na njih.

 

9.1. Adjectives

9.1.1. Derivation from a Noun

Q: How do I make an adjective when I known a noun?

There are no hand and fast rules for doing this. One has to remember…

 

9.1.2. The Comparative Complement

Q: What do I use after the comparative forms of adjectives?

9.2. Profilers zašto, zbog, jer and zato što

Q: What is the difference between zašto, zbog, jer and zato što?

 

Deseta, najobimnija glava (Appendices, 344–693) donosi više veoma detaljnih spiskova (Double Vowels, Consonants and other Generally Prohibited Sequences; Optional Final a; Stress on the Last Syllable; Feminine Nouns with a Nominative Singular Ending in a Consonant; Plural-Only Nouns; Dual Genitive Plural; Indeclinable Adjectives; Pure Aspectual Pairs; English Prepositions and Their BCS Equivalents itd.), pa i celih rečnika (BCS Affixes (Sorted Alphabetically), 398–494; Verb Valence, 495–675) i priručnika (Discourse and Pragmatics – BCS Intentional Phrases Inventory, 676–693).

Nakon spiska najvažnije literature, knjiga se završava rečnikom lingvističkih termina, u kojem su, nakon definicije, navedeni svi paragrafi u kojima je određeni termin upotrebljen.

 

Đorđe Otašević (Beograd)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa