Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Osvrti, Časopisi, Broj: 17

 

JUŽNOSLOVENSKI FILOLOG, knjiga LXIV (u čast akademika Milke Ivić povodom 85-godišnjice rođenja), SANU, Beograd, 2008.

 

 

U dugoj istoriji vodećeg srpskog lingvističkog časopisa Južnoslovenski filolog samo nekoliko brojeva je imalo poseban status spomenica u čast vodećim srpskim lingvistima i glavnim urednicima Južnoslovenskog filologa. Takav status ima i LXIV knjiga tog časopisa, koja se posvećuje akademiku Milki Ivić povodom 85-godišnjice njenog života. Time je određen profil i struktura ove knjige.

LXIV knjiga Južnoslovenskog filologa donosi radove 48 lingvista, koji su te radove napisali po pozivu, a pozivi su, kao što se u takvim prilikama čini, bili upućeni lingvistima od naučnoistraživačkog iskustva i ugleda, što je bila i garancija kvaliteta njihovih radova. U jednom slučaju poziv je upućen i našem istaknutom književniku Miru Vuksanoviću, čiji rad predstavlja literarno viđenje jubileja akademika Milke Ivić. Svi drugi autori u LXIV knjizi Južnoslovenskog filologa su univerzitetski nastavnici ili naučni savetnici u naučnim institutima. Među njima su i članovi akademija nauka iz Srbije, Republike Srpske, Rusije, Poljske, Makedonije, Nemačke Austrije, Bosne i Hercegovine (ukupno 13 akademika).

LXIV knjiga Južnoslovenskog filologa je u najpotpunijem smislu reči međunarodna publikacija. Ona donosi radove na srpskom, ruskom, poljskom, bugarskom, engleskom i francuskom jeziku, koje su napisali autori iz Srbije, Rusije, Poljske, Bugarske, Makedonije, Japana, Italije, Nemačke i Austrije.

Znatan deo radova nastao je u okviru istraživačkih projekata, što se na početku takvih radova navodi, i to kako projekata koje finansira Ministarstvo za nauku Republike Srbije, tako i naučnih projekata drugih zemalja, koja finasiraju akademije nauka pojedinih zemalja, ministarstva za nauku ili druge institucije u svetu koje se bave finansiranjem naučnih istraživanja. Ta činjenica dodatno potvrđuje da LXIV knjiga Južnoslovenskog filologa višestruko odražava aktuelni međunarodni trenutak nauke o jeziku i povezanost srpske naučne periodike sa istraživanjima u svetu. Može se sa dosta osnova pretpostaviti da u 2008. godini, a verovatno i u dužem vremenskom periodu, nije bilo knjige, sveske ili broja lingvističkog časopisa u Srbiji u kojem je objavljeno toliko radova sa naučnih lingvističkih projekata u drugim zemljama (Rusija, Poljska, Austrija, Bugarska, Makedonija).

Problemska raznovrsnost radova u LXIV knjizi Južnoslovenskog filologa pokazuju već naslovi tih radova, a imena autora i naslovi njihovi radova jesu:

Miro Vuksanović: Devet vrlina Milke Ivić

Ivana Antonić: O jednom sintaksičko-semantičkom modelu s lokativom

Nedeljko Bogdanović: „Vezane“ lekseme u fitonimiji

Žarko Bošnjaković: Karakteristike makedonsko-srpskog bilingvizma

Ranko Bugarski: Povodom jedne lingvističke pedesetogodišnjice

Milica Grković: Povelje cara Stefana Dušana za mesto Livadu od 12. decembra 1347. godine

Jasmina Grković-Mejdžor: O semantici starosrpskih prideva dobrx i blagx

Maciej Grochowski: Operatory metatekstowe o kształcie superlatywu przysłówka

Snežana Gudurić – Dragoljub Petrović: Prilog proučavanju fonetske prirode glasova srpskog jezika: strujni suglasnici

sló Desző: Synchrony, Diachrony and Greenberg’s State-process Model (From the Viewpoint of Typological Characterization)

Rajna Dragićević: O značenjskoj podspecifikovanosti na primeru lekseme osnova

Per Jakobsen: Struktura sloga

Stanisław Karolak: Catégorisation aspectuelle des concepts

Ivan Klajn: Purizam i antipurizam u današnjem srpskom jeziku

Duška Klikovac: O stilskim, ideološkim i utilitarnim aspektima nominalizacije

Snježana Kordić: Koordinacija i subordinacija u složenim rečenicama slavenskih jezika

Aleksandar Loma: *Rĕčь, *slovo, *besĕda – etimologija i semantička praistorija

Ksenija Maricki-Gađanski: Neki biološki aspekti Aristotelove glotologije

Sofija Miloradović: „Vrode razvernutoй v prostranstve diahronii“

Aleksandar Mladenović: Filološke beleške o jednom srpskoslovenskom tekstu iz 1720. godine

Gerhard Neweklowsky: Civilizaciona leksika u srpskom i hrvatskom jeziku u XIX veku (na primeru nekih ekonomskih i bankarskih termina)

Motoki Nomachi: On the Recipient Passive in the Kashubian Language (Annex to Milka Ivić’s Syntactic Inventory for Slavonic Dialectology)

Slobodan Pavlović: Pravci transponovanja protolokacionih semantičkih parametara u starosrpskim determinativnim sistemima

Asim Peco: Iz naše antroponimije

Mato Pižurica: Frazeologozmi (1) Sjaši Kurta, a uzjaši Murta i (2) Obiti Skodru i Modru

Predrag Piper: Gramatika granice

Zinaida D. Popova: Sistemnыe otnošeniя strukturnыh shem russkogo prostogo predloženiя

Ljubinko Radenković: Boja kao obeležje mitoloških bića – slovenske paralele

Jovanka Radić: Metafora i (hiper)ekstenzija

Prvoslav Radić: O eksternoj standardizaciji srpskog jezika

Milorad Radovanović: Pravci u lingvistici u tumačenju Milke Ivić

Slobodan Remetić: O posesivnoj konstrukciji u + genitiv lične zamenice na istočnobosanskom terenu

Stana Ristić: Prilog postepeno kao leksički kvantifikator

Vladislava Ružić: Jedan vid gramatikalizacije rečeničnog značenja

Rudolf Růžička: Remarks on Unpronounceable Subjects

Andreй N. Sobolev: O nekotorыh problemah i zadačah sovremennoй balkanistiki

Živojin Stanojčić: Iz istraživanja jezika Miloša Crnjanskog: lingvistička sinteza nekih primera

Rada Stijović: Neke osobine narodnog jezika u poveljama kneza Lazara i despota Stefana (Prilog srpskoj istorijskoj dijalektologiji)

Sreto Tanasić: Jedan slučaj veze između značenja glagolske lekseme i tipa rečenice u savremenom srpskom jeziku

Zamir K. Tarlanov: Zametki ob idiostile N. S. Leskova

Svetlana M. Tolstaя: Antiteza i antonimiя (na materiale serbskih poslovic)

Zuzanna Topolińska: O pewnych niedocenianych bałkanizmach w systemie werbalnym języka serbskiego

Drago Ćupić: Mužiti (se) – „zaboravljeni“ glagol

Egon Fe­ke­te: Morfološki i semantičko-sintaksički modeli u imperativnom značenju

Victor A. Friedman: On the Origin of Final -e in the Plural of the Verbal l-form in Macedonian: Possible Contact Influences

Boris Hlebec: „Predikativni instrumental“ u svetlu kolokacijske analize

Brankica Čigoja: O nadgrobnom natpisu Marine Vitoslave (1374)

Milan Šipka: Frazemi s leksemom obraz

 

U radovima koje donosi LXIV knjiga Južnoslovenskog filologa pored problemske prisutna je i teorijsko-metodološka raznovrsnost. Primenjeni su različiti metodi, stariji i noviji, ali uvek takvi koji su obezbedili uspešnost analize i pouzdanost zaključaka.

Posmatrano u celini, LXIV broj časopisa Južnoslovenski filolog po problemskoj raznovrsnosti, aktuelnosti i naučnom doprinosu srpskoj, slovenskoj ili opštoj lingvistici predstavlja izuzetno značajnu knjigu.

 

 

Marina Nikolić (Beograd)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa