Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 18

VІ СЕМИНАР „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“. Сокобања, 26–27. март 2010. 

У организацији Високе школе за васпитаче струковних студија из Алексинца одржан је у Сокобањи VІ семинар „Васпитач у 21. веку“.  Иако је, што је и разумљиво, највише реферата било из области педагогије, ни број радова који су се у потпуности или делимично тицали језика није био занемарљив: Стана Смиљковић: Драмске игре у развоју говора предшколске деце;Маја Станојевић: Наставне стратегије за развој језичких вештина код деце предшколског узраста на примеру енглеског као страног језика;Јасмина Ђорђевић: Настава енглеског језика у нижим разредима основне школе – изазови и решења;Ђорђе Оташевић: О термину „родна равноправност“;Магдалена Думитрана, Валентина Олареску: Развој говорног језика код предшколаца;Божидар Пешев: Читање и комуникација;Милица Радуловић: Хумор у дечијем свету;Јулија Марјановић: Игре моћи и педагошка комуникација кроз ТВ рекламе;Николина Божиновић: Вођење разреда и (не)дисциплинирано понашање на настави сстраног језика.Семинар је био добро посећен и одлично организован. Двадесетак референата било је из иностранства. Скуп је био интердисциплинаран.За учешће на VІІ симпозијуму са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“ потребно је послати комплетан рад (што подразумева резиме, кључне речи, литературу, текстуалну анализу – највише 15 страна А4 формата, укључујући име и презиме аутора, коаутора, титулу, назив институције), у електронском облику најкасније до 15. фебруара 2011. године, на адресу vas.skola@medianis.net или mdjurickovic@yahoo.com. Један аутор може имати највише два рада, један као први аутор и један као коаутор. Радови морају бити штампани ћириличним писмом Times New Roman (величина слова 12). Радови приспели после предвиђеног рока неће се разматрати и не улазе у рецензентски поступак. За потребе учесника  биће штампана књига резимеа, а за неколико месеци и зборник радова. Време излагања реферата је 15 минута. Обезбеђена је техничка подршка учесницима за потребе излагања. Предвиђено је да Симпозијум ради пленарно и у секцијама (орално и постер), о чему ће се коначно одлучити након пријема пријава и увида у теме. Службени језици Симпозијума су српски и енглески. Све радове ће рецензирати међународни и домаћи рецензенти одговарајуће струке.Информације о Симпозијуму могу се добити на телефон Високе школе за васпитаче струковних студија – Алексинац: 018/800-421 (контакт особе: Владан Митровић и Владета Живадиновић) или на сајту Школе: www.vsvaspitacka.edu.rs  VІІ симпозијум са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“ одржаће се у Сокобањи 25. и 26. марта 2011. године. 

Ђорђе Оташевић (Београд) 

 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa