Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Osvrti, Rečnici, Broj: 18

Ђорђе Оташевић, Љиљана Оташевић: РЕЧНИК СКРАЋЕНИЦА 1: ЋИРИЛИЧКЕ СКРАЋЕНИЦЕ. Алма, Београд, 2010, 921 стр. 

 

У првом, ћириличком делу речника најбројније су скраћенице с подручја некадашњег српскохрватског језика, затим скраћенице настале у Србији, Хрватској, Републици Српској, Федерацији БиХ и Црној Гори након распада СФРЈ. Веома су бројне руске скраћенице, како из времена Совјетског Савеза, тако и из последњих петнаестак година. Македонских скраћеница је близу хиљаду. Бугарске скраћенице су малобројне. У речнику су забележене и интернационалне скраћенице мерних јединица које се могу  писати и ћирилицом (г, кг, л, дл, км, цм).У другом, латиничном делу највише је енглеских, француских и латинских скраћеница. Нису изостављене ни немачке, шпанске и италијанске скраћенице. Интернетске и СМС скраћенице посебно су издвојене.У овом речнику уврштене су скраћенице из различитих периода и неједнаке фреквентности. 

ГУЈА                             Главна управа Југословенске армијеСФСС                           Савез фудбалских судија СрбијеВМРО-ДПМНЕ            Внатрешна македонска револуционерна организација -Демократска партија за македонско национално единство (мак.) – Унутрашња македонска револуционарна организација-Демократска партија за македонско национално јединствоЗУИС                            Заједница удруга инжењера Сплит (Хрватска)  

Скраћенице, као и пуни облици (вишечлани или једноречни), навођени су у свом оригиналном облику, па је правописно и језичко шаренило било неизбежно.

            Занимљиво је како једна скраћеница у различитим крајевима бивше СФРЈ има различита  значења:

 

ДЦ                                 Демократски центар (српска политичка партија; хрватска политичка партија) // Дирекција за цесте (Хрватска) // Дистрибутивни cентар (Електропривреда Србије)ЗНС                               Загребачки нанбудо савез // Загребачки ногометни клуб // Задужбина Николе Спасића/ / Закон о најму станова // Закон о уре]ењу народних судова 

Скраћенице су одштампане масним словима. Обичним словима штампани  су основни облици на српском језику, као и основни облици с подручја некадашњег српскохрватског језика. 

ИСЈ                               Институт за српски језик //  Институт за стране језике (Београд)УБ                                 ударна бригада/ / Удруга бранитеља (Хрватска)/ / Удружење бораца // Универзитетска библиотека 

Нескраћени облик на страним језицима дат је курзивом, а у загради је наведена скраћеница језика. Превод на српски одштампан је обичним словима. 

Mf                                  mezzoforte (ital.) – poluglasno, srednje glasno (muz.) 

Понегде је у загради наведена додатна информација о скраћеници или о основном облику. 

ДЕМУС                         Дечје музичке свечаности (манифестација ученика београдских основних школа)ВКИ                              Високи комесеријат за избеглице (наш назив и скраћеница за UNHCR – в.) 

У појединим случајевима у загради је наведена скраћеница области или терминологије којој основни облик припада. 

АИ                                 аортна инсуфицијенција (мед.)инс.                               инструментал (грам.)Р.Б.                                рибарски брод (пом.)ОЦА                              оперативни ценар аеродрома (вој.) 

Речник је енциклопедијског типа. Ћириличне скраћенице датирају из различитих времена, из  различитих крајева и различитог су значења. ММС је скраћеница у српском језику за магнетомоторну силу; у руском за мотомеханизовану оперативну јединицу, а у македонском за Македонски омладински савез (у Бугарској). Чини се да се и у томе огледа занимљивост овог речника. 

Ивана Бојовић (Београд)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa