Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Osvrti, Bibliografije, Broj: 19

Предраг Пипер: ПРИЛОЗИ ИСТОРИЈИ СРПСКЕ СЛАВИСТИКЕ: БИОБИЛИОГРАФСКА ГРАЂА. Београд, Чигоја штампа, 2011, 735 стр.

Пред нама је књига коју је приредио истакнути српски слависта Предраг Пипер са циљем да допринесе остваривању значајног научног и културног задатка српске славистике – изради биобиблиографског речника српске славистике – а за који се грађа убрзано повећава.

Књига доноси 72 биобиблиографије истакнутих слависта од којих је највећи број учетвовао или активно учествује у славистичком животу универзитета у Србији, Црној Гори где се изучавају словенски језици (Београд, Нови Сад, Ниш, Косовска Митровица, Крагујевац, Никшић), затим биобиблиографску грађу неколико слависта из иностранства (из Граца, Минска, Копенхагена, Москве, Сапора, Петрогрaда) који су на различите начине били у додиру са српском славистиком.

Место су у Прилогу добили они српски слависти који су се бавили или се баве проучавањима у различитим лингвистичким областима, са циљем да се представе њихова достигнућа, али и осветли степен проучености славистике код нас са различитих аспеката. Реч је о биографијама и библиографијама следећих аутора: Радомир Алексић, Ивана Антонић, Здравко Бабић, Александар Белић, Вера Белокапић-Шкунца, Јеврем Бјелица, Вера Борисенко-Свинарски, Олга Брајичић, Бранислав Брборић, Смиљка Васић, Вјера Вулетић, Витомир Вулетић, Дојчил Војводић, Александра Вранеш, Владимир Дајовић, Дара Дамљановић, Петар Дмитријев, Вукосава Ђапа-Иветић, Нада Ђорђевић, Петар Ђорђић, Јелена Гинић, Ана Голубовић, Милка Ивић, Пер Јакобсен, Милош Јевтић, Гордана Јовановић, Маја Јончић, Драгана Керкез, Маријана Киршова, Ксенија Кончаревић, Верица Копривица, Мирјана Костић-Голубичић, Радован Кошутић, Владислав Лубаш, Биљана Марић, Радован Матијашевић, Јелена Михајловић, Љубо Милинковић, Душанка Мирић, Катарина Митрићевић-Штепанек, Марина Николић, Мотоки Номаћи, Марина Обижајева, Јелена Пантелић-Младеновић, Маја Павловић-Шајтинац, Тања Павловић, Сава Пенчић, Марина Петковић, Предраг Пипер, Дурија Појатић, Људмила Поповић, Милана Радић-Дугоњић, Ружица Радојчић, Вучина Раичевић, Митра Рељић, Дојчило Рудан, Герман Сафронов, Ивана Секицки, Милена Славић, Богољуб Станковић, Бранка Станковић, Марија Стефановић, Стефан Стојановић, Милосава Стојнић-Царичић, Кирил Свинарски, Аделаида Смољска, Богдан Терзић, Бранко Тошовић, Радослава Трнавац, Драго Ћупић, Егон Фекете, Иван Чарота.

Приређивач је, како наводи у предговору књиге, скоро све слависте познавао лично, због чега се у биографским описима понегде назиру и лични моменти, захваљјући којима сазнајемо какве су особине личности уткане у њихов наставни и научни рад, али је библиографска фактографија ипак доминантна над есејистичким приступом.

Иако многе податке о којима читамо у књизи можемо наћи у различитим базама података претраживањем на интернету, они су ипак овде сакупљени на једном месту, обрађени, организовани и записани од стране једног аутора.

Аутор у оквиру биобиблиографског представљања настоји да напише и приказ најзначајнијег истраживачког рада у научној библиографији већине српских слависта, најчешће су то магистарски радови, докторске дисертације или значајније монографије.

Иако књига није потпун и исцрпан биобиблиографски опис српске славистике, она представља значајан корак у остваривању тог циља. Књига ће бити изузетно корисна за сваког нашег слависту, а нарочито за младе слависте-истраживаче и студенте славистике међу којима се, вероватно, налазе и они који ће у будућности учествовати у остваривању главног циља на који ова књига подстиче и указује, а то је биобиблиографски речник српске славистике.

Мирјана Адамовић (Београд)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa